Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
06.12.2009 14:56

Реєстр найбільш важливих студентських проблем та можливі шляхи їх вирішення

Про студентські проблеми

Сьогодні система вищої освіти налічує 966 вищих навчальних закладів І-І V рівнів акредитації (училища, технікуми,коледжі, інститути, академії, університети), з них 619 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, в тому числі531 державної форми власності.Загальна чисельність студентів таких закладів становить 548 тис. осіб.

 

Мережа  вищих навчальних закладах ІІІ-І V рівнів акредитаціїналічує 347 закладів, у тому числі 233 державної форми власності. Серед нихфункціонує 166 університетів, 62 академії, 119 інститутів та 2 консерваторії.

 

Вуніверситетах, академіях, інститутах навчається 2, 7 млн. молодих людей.

 

На балансінавчальних закладів, які перебувають лише у підпорядкуванні Міністерства освітиі науки України знаходиться 1687 гуртожитки, втому числі: ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації – 522,ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 301, професійно-технічнінавчальні заклади – 864 гуртожитки.

        

У гуртожитках вищих та професійно-технічнихнавчальних закладів проживає понад 450тис. студентсько-учнівської молоді.

 

Насьогоднішній день існує необхідність розв’язання найбільш важливих студентськихпроблем. Серед інших, слід виокремити наступні.

 

Випускниківвищих навчальних закладів змушують платити за випускні дипломи (40-80 гривень зістудента в залежності від вищого навчального закладу), що суперечитьКонституції України та Закону України „Про вищу освіту”. Керівники вищихнавчальних закладів пояснюють прийнятою Постановою Кабінету Міністрів України№133 від 25.02.2009 року.

 

КабінетМіністрів України повинен прийняти рішення про виключення відповідногоположення (про внесення плати студентом за отримання диплому про вищу освіту) зПостанови Кабінету Міністрів України №133 від 25.02.2009 року.

Відсутня єдина для всіхвищих навчальних закладів Методика визначення вартості навчання у вищомунавчальному закладі. Деякі напрацювання в Міністерстві освіти є.

Необхідно затвердити на рівні Кабінету Міністрів України відповіднуМетодику.

Приблизно10 відсотків студентів не забезпечені місцями в гуртожитках, водночас в студентськихгуртожитках проживають сторонні люди. І цей факт ректорський корпус визнає.

 

Необхідно, щоб МОН спільно з ГПУ провела спільнуроботу щодо забезпечення іногородніх студентів місцями в гуртожитках.

 

ВідсутністьДержавної цільової соціальної програми „Студентський та учнівський гуртожиток”. Ця програма планувалася,як програма Студентський та учнівський гуртожиток на 2007-2011 роки, а заразвона має назву „Студентський та учнівський гуртожиток до 2010 року”.

 

Необхідно невідкладно прийняти державну програму„Студентський та учнівський гуртожиток до 2010 року” на засіданні Уряду.

 

Питаннявартості проживання в студентському гуртожитку. На сьогоднішній день в багатьохвузах абсолютно незрозуміла для студентів система визначення плати закористування гуртожитком.

 

Необхідно прийняти рішення про встановленняграничного розміру плати за проживання в студентському гуртожитку, шляхомпідписання спільного наказу Мінекономіки, Мінфіну та МОН.

 

Проблемаврегулювання фінансування відряджень для студентів. МОН розроблено відповіднийпроект Постанови Уряду, але нажаль не підтримуються в Міністерстві фінансівУкраїни.

 

Необхідно прийняти відповідне рішення на рівніКабінету Міністрів України.

 

Керівникивищих навчальних закладів не можуть забезпечити процес замовлення студентськихквитків, а деякі – забрати – вже виготовлені. Студенти не мають можливостіскористатися пільговим проїздом до батьків. Ця проблема стосується більше ніж440 вищих навчальних закладів України.

 

Необхідне втручання Міністерства освіти і наукиУкраїни та Генеральної прокуратури України в частині притягнення до відповідальностікерівників вузів, які халатно відносяться до своїх безпосередніх обов’язків.Більше того в деяких вузах – за видачу студентських квитків збирають незаконногроші зі студентів (20-50 гривень в залежності від вищого навчального закладу).

 

Санітарніправила проживання в студентських гуртожитках. Сьогодні діють правила, які булизатверджені Головним державним санітарним лікарем СРСР в 1988 році. Вони вжеабсолютно морально застарілі.

 

Тому є необхідність МОН ТА МОЗ спільно зістудентськими організаціями розробити нові санітарні правила.

 

Питанняпільгового проїзду студентів. МОН розроблений проект Постанови, але нажаль так і небув прийнятий щодо того, щоб кошти на пільговий проїзд студентів залізничнимтранспортом закладалися в бюджеті Мінтрансу. Але нажаль Уряд знов таки непідтримує такий підхід. Прийняття подібного рішення раз і назавжди припинило бвсі розмови щодо несвоєчасності або нестачі коштів на пільговий проїзд з бокуУкрзалізниці.

 

Недосконалістьсистеми освітніх державних кредитів. Першою є проблема маленьке фінансування цієїпрограми, лише 15 млн. грн. на рік, що дає можливість приблизно тільки3 000 студентам із 2,7 млн. – скористатись цією програмою, а другапроблема – в недосконалості механізму повернення кредитних ресурсів. МОНрозробили відповідні пропозиції, але вони до сих пір не були розглянути наУряді. Необхідно невідкладно розглянути на засіданні Уряду зміни до ПостановиКабінету Міністрів України №916 від 16 червня 2003 року.

 

Проблемаформування державного замовлення. Останні кроки Міністерства освіти свідчать проте, що вони розуміють проблему неефективності системи формування державногозамовлення і в цьому році значно зменшилося державне замовлення на фінанси,економіку, право. Особливо в непрофільних вузах. Але необхідно переглянути вцілому систему державного замовлення ,крім вищеназваних спеціальностей, але неце не повинне бути автоматичне зменшення кількості бюджетних місць. Необхіднозалишити молоді право на отримання вищої освіти за рахунок держави, але в переважнійкількості на тих напрямках, спеціалістів яких потребує економіка України.

 

Необхідно також прийняти вже остаточне політичнерішення і удосконалити систему мережі вищих навчальних закладів. Не можуть всі26 відомств керувати по своєму системою підготовки фахівців.

 

І в цьому жряді стоїть питання щодо необхідності розробки та прийняття рішення КабінетуМіністрів України щодо системи рейтингових показників діяльності вищихнавчальних закладів та їх оприлюднення.

 

Питанняпрацевлаштування витікає із попередньої проблеми. Випускники вузів з дипломаминайавторитетніших вищих навчальних закладів України не можутьпрацевлаштуватися. Що необхідно зробити? Провести аналіз виконаннязаконодавства про гарантоване забезпечення молоді першим робочим місцем на підприємствахдержавної, комунальної та приватної форми власності. А Міністерству праці тасоціальної політики розробити та затвердити РЕАЛЬНІ заходи щодо створеннятимчасових і сезонних робочих місць для студентської та учнівської молоді, якаотримала вищу або професійно-технічну освіту. Необхідно активізувати існуючумережу молодіжних центрів праці та будівельних загонів.

 

Також слід подумати над ідеєю розробки проектуЗакону України „Про студентські будівельні загони”.

 

І що щеслід зазначити, що Кабінет Міністрів України в цьому році не прийняв рішення іне закладав в бюджет поточного року коштів на реалізацію Закону України „Прозабезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту” першимробочим місцем з наданням дотації роботодавцю.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net