UA
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
25.07.2019 20:16

Позбавлення мандату за пропуски пленарних засідань та засідань комітетів

Законопроект по змінам до Конституції України (текст).

Проект

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 Про внесення змін до Конституції України 

(щодо посилення відповідальності народних депутатів України)

__________________________________________________________  

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

І. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:

1. У статті 81:

частину другу доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

"5-1) пропуск народним депутатом України протягом року більше половини пленарних засідань Верховної ради України або/та її органів, до складу яких його обрано";

у частині четвертій слова та цифри «пунктом 5» замінити словами та цифрами «пунктами 5 - 5-1».

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: [email protected]