Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
30.03.2017 15:57

Правове регулювання щодо діяльності «Народного підприємця»

Юрист практики строительного, земельного права Юридической компании "Dictum"

У наш час займатися господарською діяльністю стало складно, тому деякі винахідливі громадяни заснували "народного підприємця". Але на яких підставах вони регулюють свою діяльність "народного підприємства"?

свидетельство затер.jpg

«Правове регулювання щодо діяльності «Народногопідприємця»

 

У юридичнійпрактиці з’явилось цікаве поняття «Народного підприємця». Варто дослідити, хтож такі підприємці та які наслідки співпраці з ними.

У навчально-виробничомувиданні «Посібник народного підприємця» авторська група  О. І. Уграк, Ю. Б. Дудикевич, В. О. Горбанюк(далі – автори) визначають поняття Народного підприємця, а саме, що він діє управовому статусі людини та має право брати участь у некомерційнійекстериторіальній діяльності з метою досягнення соціального ефекту, а формоюоподаткування є самооподаткування.

Звернітьувагу, що народні підприємці, діють на підставі свідоцтва, що видаютьтериторіальні громадами (Додаток додається).

Тож, які правамає Територіальна громада згідно чинного законодавства України:

1.                      У відповідностістатті 143 Конституції України (далі – КУ), Територіальні громади села, селища,міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляютьмайном, що є в комунальній власності; затверджують програмисоціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їхвиконання; затверджують бюджети відповіднихадміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюютьмісцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведеннямісцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють,реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації іустанови, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішуютьінші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

   Варто зазначити, що деякі зважають, що «питання місцевого значення,віднесені законом до їхньої компетенції» можливо трактувати, як здійснення некомерційноїдіяльності народним підприємцем, але на дане нормативне формування вКонституції України є Рішення Конституційногосуду України від   01.04.2010     10-рп/2010, а саме:

« положення частини першої  статті  143 Конституції  України, згідно зякими територіальні громади села, селища,
міста безпосередньо  або  через утворені  ними  органи місцевого
самоврядування   «вирішують   інші  питання  місцевого  значення,
віднесені законом до їхньої компетенції», слід розуміти  так,  що
при  вирішенні цих питань органимісцевого самоврядування діють як
суб'єкти владних повноважень».

Отже, виходячи з трактування Конституційного суду України, територіальнігромади можуть тільки приймати рішення, які стосуються питань місцевогозначення.

2.      Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» регулює відносини, що виникають у процесідобровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, а такождобровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад (далі – Закон).

Враховуючи вищевикладене,  у Законі не має відображення про наданняповноваження щодо видавання свідоцтва та регулювання діяльності народногопідприємця, тобто вони не можуть здійснювати підприємницьку діяльність.

Варто звернутиувагу на те, що автори Посібника народного підприємця, посилаються на окремінорми  КонституціїУкраїни  (в частині статусу людини), що   найвищий правовий статус має   людина.   Права і свободи   людини   та їх гарантії визначають зміст іспрямованість діяльності держави.  Держава відповідає перед людиною за своюдіяльність . Утвердження і забезпеченняправ і свобод  людини  є головним обов'язком держави. Далі в  статті 15 КУ  йдеться, що с успільне життя в Україні ґрунтується назасадах політичної, економічної таідеологічної багатоманітності.  

            Але, також, нормативного регулюваннящодо здійснення діяльності народного підприємства немає та нормативноговизначення щодо свідоцтва, які надаються територіальними громадами не існує.

Слід зазначити,що народний підприємець отримує дохід та начебто сплачує власно встановлений податок у територіальну громаду.  Форма їх оподаткування є самооподаткування, але уподатковому кодексі України (далі – ПКУ) немає визначення даної форми.

Наслідкиспівпраці з народними підприємцями:

1.      Не має законодавчо закріпленого поняття народний підприємець, у разіукладання будь-якого договору, людина автоматично є учасником цивільнихправовідносин, то учасники даних правовідносин поділяються на фізичних осіб таюридичних осіб, також, учасниками цивільних відносинможуть бути: держава Україна, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єктипублічного права, тому виникають питання правомірності укладаннядоговорів з народним підприємцем.

2.      У разі юридичних суперечок з народними підприємцями, у контрагентавиникнуть проблеми щодо захисту своїх прав та інтересів, наприклад черезпідписаний договір між сторонами, який був невиконаний нележаним чином народнимпідприємцем.

Відповідно довищезгаданого, при укладанні договорів доведетьсявказувати стороною фізичну особу, й тоді відповідно до  п. 168.1 ПКУ  буде виникати обов’язок у підприємця абопідприємства щодо оподаткування ПДФО за ставкою 18% та військовим збором заставкою 1,5% нарахованого доходу такій фізичній особі.

Слідзазначити, що народний підприємець, який здійснює діяльність у   сфері суспільного виробництва, яка спрямованана виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісногохарактеру є господарською діяльністю.

Таким чином, господарська діяльність з метою отриманняприбутку вважається підприємництвом. Тобто підприємництво - це видгосподарської діяльності.

Отже, виходячиз вищевикладеного фізична особа здійснює своє правона підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку,встановленому   Законом України «П ро державну реєстраціююридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Згідно кодексу про адміністративні правопорушення, статті 164 про порушенняпорядку провадження господарської діяльності, а саме: «Провадження господарськоїдіяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або безодержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, щопідлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видівгосподарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само безодержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержанняпередбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), -тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисячнеоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленоїпродукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчиненняцього адміністративного правопорушення, чи без такої».

Важливозробити висновок, що нормативного закріплення поняття та діяльності народногопідприємства не існує у правовому просторі України, а навчально-виробничевидання авторів «Посібник Народного підприємця» законодавчо не регулює данівідносини, тому що це не є нормативного-правовим документом.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net