Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
18.05.2017 16:34

Окремі питання статусу відповідача в адміністративному процесі

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується наявність у відповідача права на визнання адміністративного позову повністю чи частково.


    Одними з основнихучасників адміністративно-процесуальних відносин є відповідач, що в свою чергу володієрізними за своєю суттю можливостями. Чи дозволено даній особі в порядку, щопередбачений відповідним законом, визнати позов повністю чи частково? 

     Правове регулювання вищенаведеного питання відбуваєтьсяза допомогою відповідних нормативно-правових актів. Зокрема юридичнарегламентація різних за своїм юридичним змістом прав і свобод, гарантованих відповідачу,здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) атакож іншими законами (Кодексом адміністративного судочинства України від06.07.2005 року № 2747-IV (надалі по тексту - КАСУ), Законом України «Просудоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року № 1402-VIII (надалі по тексту -Закон України «Про судоустрій і статус суддів»)). 

    Постсоціалістична Україна, трансформуючисьв демократичну державу, водночас в особі уповноважених нею державних органів тапосадових осіб зобов’язана забезпечити якісну та своєчасну охорону різнихможливостей, які в свою чергу гарантовані її вмілому, чесному та працьовитому народу.Зокрема у відповідності до ч. 1 ст. 55 Конституції України права і свободи людинита громадянина захищаються судом. 

        Подібна за своєю суттю норма отримала своєзакріплення в інших законах. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Просудоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод таінтересів у розумні строки незалежним, безстороннім та справедливим судом,утвореним законом. 

       Чіткийі недвозначний зміст згаданих норм в частині всебічного з’ясування перелікуправ, гарантованих відповідачу, отримав відповідну конкретизацію в іншомунормативно-правовому акті. Як це розуміти? 

       Перелік безпосередніх суб’єктівадміністративно-процесуальних відносин є різноманітним. Зокрема ч. 1 ст. 47КАСУ охоплює юридичну норму про те, що однією з осіб, яка бере участь в адміністративнійсправі, є відповідач. 

      Даному суб’єкту адміністративного процесу чиннезаконодавство гарантує різні за своєю юридичною сутністю майнові або особистінемайнові права. Наприклад, у відповідності до правової норми, закріпленої ч. 2ст. 51 КАСУ, відповідач має право визнати позов повністю чи частково. 

      Таким чином, позивачу, який бере участь вадміністративному процесі, чинним законодавством гарантовано різні за своєююридичною суттю права. Наприклад, ч. 2 ст. 51 КАСУ закріплює в собі безпосереднювказівку про те, що відповідачу дозволено в порядку, що передбаченийвідповідним законом, визнати адміністративний позов повністю або частково.
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи