Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
10.11.2016 09:08

Неповний робочий час для жінки, що має семирічного сина

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з'ясовується правомірність обов’язкового встановлення неповного робочого часу для жінки, яка має семирічного сина, на її прохання.


       Напрацедавця покладено різні за своєю суттю обов’язки, яким властивий майновийабо немайновий характер. Чи повинна наведена особа встановити неповний робочийчас жінці, в якої є семирічний син?

      Правове регулювання вищевказаного питання відбувається за допомогоюрізноманітних нормативно-правових актів. Зокрема юридична регламентаціятрудових правовідносин, функціонуючих стосовно неповного робочого часу, який всвою чергу прагне отримати особа, яка призначена піклувальником, здійснюється:Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року№ 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) звичайними законами (Кодекс  законів про працю України від 10.12.1971р. №322-VIII (надалі по тексту – КЗпП України)). 

      Трудові правовідносини є дуже складнимиявищами навколишнього світу. Вони посідають провідні місця в злагодженійсистемі суспільних стосунків, які в свою чергу функціонують в багатограннійсфері трудового права. 

        Працедавець є однимз найвизначніших суб’єктів трудових правовідносин. Дана теза пояснюється тим,що така особа, спираючись на трудовий договір, надає безпечну та здорову роботурізним трудівникам, які воліють працювати для істотного поліпшення економічногопрогресу своєї суверенної вітчизни та значимого зростання матеріальногодобробуту її вмілого народу. 
 
        Працедавцеві окремими законами гарантованорізні за своєю суттю права. Зокрема згідно з юридичною нормою, охопленою ч. 1ст. 56 КЗпП України, за угодою між цією особою і найманим працівником можевстановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень.     

          Алепотрібно пам’ятати про те, що цьому правилу властиві значні винятки, вичерпнийперелік яких в свою чергу передбачений чинним законодавством.  Зокрема у випадках, що отримали своєзакріплення в чинному законодавстві, для окремих найманих працівниківпрацедавець незалежно від свого бажання повинен встановити неповний робочий час. Що це означає? 

           Ефективна діяльність національних органівдержавної влади скеровується на якісне утвердження різних за своїм змістомзагальнолюдських цінностей. Зокрема відповідно до ч. 3 ст. 51 КонституціїУкраїни сім’я, материнство, батьківство та дитинство перебувають під неабиякоюохороною держави.  

          Чіткий та недвозначнийзміст даної юридичної норми в частині з’ясування  суб’єктного складу найманих працівників, длякожного з яких за їх просьбою в обов’язковому порядку працедавцемзастосовується неповний робочий час, роз’яснюють інші нормативно-правові акти.Згаданому судженню властиве своє обгрунтовуюче пояснення.  

       На прохання, що викладене в письмовій форміокремими працівниками, працедавець зобов’язаний встановити для них робочий час,який є неповним. Наприклад, згідно з ч. 1 ст. 56 КЗпП України одним зі вказанихтрудівників є жінка, яка має дитину віком до чотирнадцяти років. 

        У згаданомувипадку працівник має сина, якому виповнилося сім років.  Враховуючи такий факт, преференція, якаохоплена ч. 1 ст. 56 КЗпП України, може поширюватися на вказаного трудівника. 

            Таким чином, чинне законодавство покладає напрацедавця різні обов’язки, що не суперечать не тільки юридичним нормам, а йморальним імперативам. Зокрема вищезазначена особа зобов’язана встановитинеповний робочий час  для окремихпрацівників, під одним з яких в свою чергу необхідно розуміти жінку, сину якоївиповнилося сім років. 
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи