Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
22.09.2016 17:10

Залучення інваліда III групи до надурочних робіт

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті встановлюється правомірність залучення до надурочних робіт інваліда III групи.


     Вітчизняне законодавство, охоплюючи різні за своєю суттю правові норми, водночас гарантує працедавцеві всякі права, яким в свою чергу притаманний майновий або особистий немайновий характер. Виникає природне запитання: чи дозволено такій особі залучати до надурочних робіт інваліда III групи?

    Правове регулювання вищевказаного питання відбувається за допомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентація трудових відносин, функціонуючих з приводу робіт понад встановлену тривалість робочого часу, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) та звичайними законами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпП України)). 
  
    Наймані працівники є одними з визначних учасників трудових відносин, що мають права, гарантовані їм, та виконують обов’язки, покладені на них.   Іншими словами, вищезазначені суб’єкти, працюючи за трудовим договором, водночас виробляють певні блага, які, будучи майновими або немайновими, приносять величезну вигоду Україні, яка трансформується в правову країну, а також її народу, що еволюціонує в громадянське суспільство. 
  
   Трудове законодавство гарантує найманим працівникам правовий статус, що, будучи багатогранним, включає в себе всілякі елементи, одними з яких є різні за своїм змістом соціально-економічні права. Вищенаведені можливості, маючи своє належне закріплення у відповідних нормативно-правових актах, 
водночас повинні забезпечити повну економічну свободу вищезгаданих осіб, а також їх якісний розвиток, як добропорядних особистостей. 
  
    Право на працю є одним з найвизначніших соціально-економічних прав. Зазначена юридична можливість передбачена ч. 1 ст. 43 Конституції України, а також в ч. 1 ст. 2 КЗпП України. 
  
       У випадках, вичерпний перелік яких передбачено відповідними законами, осіб, які мають таке право, працедавець може залучати до надурочних робіт. Безпосередня вказівка про зазначений факт закріплена юридичною нормою, яка в свою чергу охоплена ч. 2 ст. 62 КЗпП України. 
  
    Ефективному й вчасному застосуванню до окремих осіб надурочних робіт притаманна ускладнена процедура. Не є якимось винятком з даного правила й особи, які визнані інвалідами. Про що саме йде мова? 
  
    Працедавець, залучаючи до зазначеної праці інвалідів тієї чи іншої групи, повинен дотримуватися певних правил. Зокрема такі особи повинні надати добровільну згоду на виконання ними надурочних робіт і це не суперечитиме  медичним рекомендаціям таких трудівників, про що в свою чергу закріплено юридичною нормою, охопленою ч. 4 ст. 63 КЗпП України. 

     Таким чином, національне законодавство дозволяє працедавцеві вчиняти окремі дії, які не суперечать правовим нормам і/або моральним імперативам. Наприклад, вищезазначеній особі дозволяється залучати до надурочних робіт інваліда III групи, що погодився їх виконувати, й така праця не суперечить медичним рекомендаціям даного працівника. 
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]