Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
22.09.2016 17:10

Залучення інваліда III групи до надурочних робіт

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті встановлюється правомірність залучення до надурочних робіт інваліда III групи.


     Вітчизнянезаконодавство, охоплюючи різні за своєю суттю правові норми, водночас гарантуєпрацедавцеві всякі права, яким в свою чергу притаманний майновий або особистийнемайновий характер. Виникає природне запитання: чи дозволено такій особізалучати до надурочних робіт інваліда III групи?

    Правове регулювання вищевказаного питання відбуваєтьсяза допомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентація трудовихвідносин, функціонуючих з приводу робіт понад встановлену тривалість робочого часу,здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) тазвичайними законами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпПУкраїни)). 
  
    Наймані працівники є одними з визначнихучасників трудових відносин, що мають права, гарантовані їм, та виконуютьобов’язки, покладені на них.   Іншимисловами, вищезазначені суб’єкти, працюючи за трудовим договором, водночас виробляютьпевні блага, які, будучи майновими або немайновими, приносять величезну вигоду Україні,яка трансформується в правову країну, а також її народу, що еволюціонує вгромадянське суспільство. 
  
   Трудове законодавство гарантує найманимпрацівникам правовий статус, що, будучи багатогранним, включає в себе всілякіелементи, одними з яких є різні за своїм змістом соціально-економічні права.Вищенаведені можливості, маючи своє належне закріплення у відповіднихнормативно-правових актах, 
водночас повинні забезпечитиповну економічну свободу вищезгаданих осіб, а також їх якісний розвиток, якдобропорядних особистостей. 
  
    Право на працю є одним з найвизначнішихсоціально-економічних прав. Зазначена юридична можливість передбачена ч. 1 ст.43 Конституції України, а також в ч. 1 ст. 2 КЗпП України. 
  
       У випадках, вичерпний перелік якихпередбачено відповідними законами, осіб, які мають таке право, працедавець можезалучати до надурочних робіт. Безпосередня вказівка про зазначений фактзакріплена юридичною нормою, яка в свою чергу охоплена ч. 2 ст. 62 КЗпПУкраїни. 
  
    Ефективному й вчасному застосуванню до окремихосіб надурочних робіт притаманна ускладнена процедура. Не є якимось винятком зданого правила й особи, які визнані інвалідами. Про що саме йде мова? 
  
    Працедавець, залучаючи до зазначеної праціінвалідів тієї чи іншої групи, повинен дотримуватися певних правил. Зокрематакі особи повинні надати добровільну згоду на виконання ними надурочних робіті це не суперечитиме  медичнимрекомендаціям таких трудівників, про що в свою чергу закріплено юридичноюнормою, охопленою ч. 4 ст. 63 КЗпП України. 

     Таким чином, національне законодавство дозволяєпрацедавцеві вчиняти окремі дії, які не суперечать правовим нормам і/або моральнимімперативам. Наприклад, вищезазначеній особі дозволяється залучати донадурочних робіт інваліда III групи, що погодився їх виконувати, й така працяне суперечить медичним рекомендаціям даного працівника. 
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи