Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
10.08.2016 19:38

Дострокове припинення трудового договору з Головним бухгалтером

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті розглядається юридична можливість правомірного розірвання трудового договору з головним бухгалтером державного підприємства без обгрунтованої згоди первинної профспілкової організації.


    Працедавець є одним з найвизначніших суб’єктівтрудових правовідносин. Вищенаведений суб’єкт, уклавши з найманим працівникомтрудовий договір, надає такому трудівнику просту чи кваліфіковану роботу.  
  
    Правовий статус, який гарантованийпрацедавцю, є вельми багатогранним. Зокрема вказана категорія передбачає різніза своєю суттю обов’язки й права, яким в своючергу властивий майновий або особистий немайновий характер. Наприклад, вищезазначенаособа може розірвати строковий трудовий договір з головним бухгалтеромдержавного підприємства, що в свою чергу порушив трудову дисципліну. З оглядуна вищесказане, виникає природне запитання: чи потрібно власнику чиуповноваженому ним органу на вчинення такої дії отримати обґрунтовану згоду відпервинної профспілкової організації? 

    Правове регулювання вищенаведеного питання відбуваєтьсяза допомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентація трудовихвідносин, безпосередню участь в якихбере головний бухгалтер державного підприємства, здійснюється: Головним закономУкраїнського народу (Конституція України від28.06.1996 року № 254к/96-ВР(надалі по тексту – Конституція України)) та звичайними законами (Кодексзаконів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпПУкраїни)). 

    Україна, будучи незалежною та правовою східноєвропейськоюдержавою, в особі уповноважених нею центральних і місцевих органів державних влади,забезпечує якісну охорону різних за своєю юридичною суттю прав та свобод, яківітчизняним законодавством гарантовано фізичним особам, що працюють за строковим чи безстроковим трудовимдоговором на підприємстві, установі, організації будь-якої форми власності, а такожв фізичних осіб-підприємців. Зокрема згідно з ч. 6 ст. 43 Конституції Україникожному з таких працівників  гарантуєтьсяналежний захист від незаконного звільнення. 

    Чіткий зміст згаданої норми в частиніз’ясування своєрідних особливостей, властиві суспільним відносинам, безпосереднімсуб’єктом яких в свою чергу є головний бухгалтер державного підприємства, конкретизуютьінші закони. Про що саме йде мова в даному випадку? 

    Дострокове припинення строкового абобезстрокового трудового договору з найманим працівником повинне здійснюватисяза відповідними правилами, які в свою чергу передбачені відповідниминормативно-правовими актами. Зокрема припинення трудових відносин з такимсуб’єктом трудових відносин є можливим тільки за відповідної згоди конкретної профспілковоїорганізації. Але не треба забувати про те, що цьому правилу притаманні істотнівинятки, що в свою чергу отримали своє закріплення в національномузаконодавстві. Наприклад, п. 7 ч. 1 ст. 431КЗпП України закріплено юридичну норму про те, що беззгоди, наданої виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковогопредставника), допускається розірвання трудового договору з ініціативи власникаабо уповноваженого ним органу з окремими особами, під однією з яких в своючергу нам необхідно розуміти головного бухгалтера, що працює на підприємстві,установи чи організації. 
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи