Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
28.09.2015 15:03

Памятка вкладнику неплатоспроможного банку

Адвокат

Що робити, якщо в вашому банку Тимчасова адміністрація?

     Останнім часом досить велика кількість банків не встояли перед «реформами» в банківському секторі. Нещодавно лиха доля Тимчасової адміністрації спіткала і вкладників одного з крупних банків України – Банку «Фінанси та Кредит». Після оголошення Банку неплатоспроможним та введенням Тимчасової адміністрації у вкладників виникає багато запитань організаційного характеру. Тому цю статтю я хочу присвятити відповідям на найчастіші питання клієнтів, в банках яких введена Тимчасова адміністрація.
            Отже, що ж таке Тимчасова адміністрація?
   Поняття тимчасової адміністрації визначено у ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі по тексту Закон), як процедуру виведення банку з ринку, що запроваджується Фондом стосовно неплатоспроможного банку в порядку, встановленому цим Законом.  
   На час тимчасової адміністрації призначається Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка в межах повноважень, передбачених Законом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку. 
         Закон «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» по суті розграничив вкладників на три категорії: перша - це вкладники, для яких введення Тимчасової адміністрації, це шанс, нарешті забрати свої кровні (вкладники Банку, які зберігали кошти на вкладних та поточних рахунках у розмірі до 200 000 грн.); друга категорія це вкладники, що отримують гарантовану суму за рахунок ФГВФОта мають надію на отримання коштів зверх 200 000 грн. в період ліквідації в 4 черзі і нарешті третя категорія – яка при введенні Тимчасової адміністрації думками розпрощалась з своїми грошима, оскільки Фонд дані кошти не гарантує та і черговість виплат не дає надії на повернення коштів. 
     Отже, почнемо з третьої категорії, хто до неї входить: це клієнти банку, яким Фонд згідно ст. 26 Закону не відшкодовує кошти: 
1) передані банку в довірче управління; 2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень; 3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника; 4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення); 5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до дня прийняття такого рішення); 6) розміщені на вклад власником істотної участі банку; 7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку; 8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;9) за вкладами у філіях іноземних банків; 10) за вкладами у банківських металах; 11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.
    Даний Закон, викликає досить багато запитань та обурень. Так, навіть Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 02 квітня 2015 року ухвалено про необхідність звернення до Верховного суду України для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду України  подання щодо конституційності Закону України від 23 лютого 2012 року «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». В свою чергу, Пленум Верховного Суду України у постанові №13 від 13.07.2015 року постановив звернення до Конституційного суду України з відповідним Конституційним поданням. Але це вже інша тема для обговорення. 
  Отже, якщо третя категорія не отримує гарантовану суму відшкодування за рахунок Фонду гарантування фізичних осіб, то перша і друга має таку можливість. Так, статтею 26 Закону передбачено: Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами. 
  Отже, як отримати суму відшкодування за рахунок ФГВФО?
   По-перше, дізнатись чи є ви в Переліку вкладників, які мають право на відшкодування вкладів за рахунок Фонду. Це можна зробити за номером гарячої лінії, що розміщена на сайті банку, або безпосередньо в Головному офісі Банку (де зазвичай знаходиться Уповноважена особа)
    Коли це можливо зробити? Частиною 3 ст. 27 Закону визначено, що Уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом 15 робочих днів) з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, з визначенням сум, що підлягають відшкодуванню.
     Чому це важливо зробити? Тому що, як показує практика інших банків, які вже пройшли всю процедуру Тимчасової адміністрації, не всіх вкладників вносять до даного Переліку, а далі і до Реєстру. Причина невнесення здебільшого визнання правочинів даних вкладників нікчемними. 
Отже, якщо ви є в даному Переліку і сума по всіх ваших вкладах не перевищує 200 000 гривень Вам залишається чекати інформації, коли ж почнуться виплати, та яким банком – агентом вони будуть здійснюватись. 
     Що робити, якщо ви з якихось причин не встигли отримати кошти за рахунок ФГВФО?
Виплата сум відшкодування вкладникам, які не звернулися за одержанням  коштів протягом тридцяти робочих днів з дня отримання банком-агентом коштів Фонду, здійснюється шляхом переказу відшкодувань за результатами розгляду їхніх індивідуальних письмових звернень до Фонду. Для отримання коштів вкладник або інша особа (представник, спадкоємець тощо) звертається до Фонду із заявою про виплату гарантованої суми відшкодування. До заяви додаються: 
·         копія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) – сторінки, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі, місце реєстрації, проживання або місце перебування; 
·         копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копія сторінки паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. 
У разі, якщо сума на ваших рахунках перевищує 200 000 грн., залишок суми, що не буде Вам відшкодована ФГВФО, ви зможете отримати в порядку черги під час ліквідації банку. Для цього важливо не пропустити строк подачі заяви Ліквідатору, що становить 30 днів, з моменту опублікування оголошення про ліквідацію в газеті «Урядовий кур’єр».
       Чимало є вкладників банку, що тримали свої кошти на депозитних рахунках. І їх цікавить не лише отримання суми вкладу, але і доля відсотків. 
Частиною першою статті 26 Закону  встановлено, що Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу,включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Початком процедури виведення Фондом банку з ринку, відповідно до частини першої  статті 34 Закону, є наступний робочий день після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможним. 
      Варто зауважити, що всі виплати, що здійснюються ФГВФО, здійснюються саме в національній валюті. Тобто, якщо Ваш вклад в іноземній валюті, то отримати відшкодування по ньому ви зможете лише у гривні. А по якому ж курсу, буде здійснено перерахунок, цікавить кожного валютного вкладника? 
       Частиною п’ятою статті 26 Закону встановлено, що відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації. 
      Вкладники Банку «Надра» досить гостро відчули на собі проблематику таких виплат. Оскільки, в день початку виведення Фондом банку з ринку НБУ було запроваджено два досить різні курси валют. Наразі чимало вкладників оскаржує дану курсову різницю в суді. 
      Є такі громадяни, які не можуть самостійно отримати кошти, та хочуть скористатись правом передоручення права отримання коштів за рахунок ФГВФО. 
       Довіреність на отримання коштів має містити, зокрема, але не виключно, фразу про те, що довірена особа має право «отримувати кошти в будь-яких фінансових та банківських установах, а також відшкодування коштів за вкладами від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб». 
  Однак, вказана фраза в тексті довіреності носить рекомендаційний і факультативний характер, а отже не може трактуватись будь-яким банком-агентом як обов’язкова норма, відсутність якої є підставою для відмови у виплаті коштів. Банки-агенти не мають права відмовляти представникам (повіреним) вкладників у виплаті коштів із посиланням на те, що в тексті довіреності відсутнє уточнення про виплату коштів за рахунок або від імені Фонду, або застереження про право отримувати кошти від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 
Уповноважена особа Фонду зобов'язана у 60-денний строк з дня її призначення надіслати повідомлення всім клієнтам, які користуються послугами відповідального зберігання, про необхідність вилучити свої цінності протягом одного місяця з дня отримання повідомлення. Матеріальні цінності, що перебували на відповідальному зберіганні банку і не були вилучені власниками в зазначений у повідомленні строк, вважаються фондами, на які не можуть претендувати кредитори банку. Такі цінності переходять у розпорядження Фонду для повернення законним власникам.
Маю надію, що дана стаття стала вам корисною. 
З повагою, адвокат, Драган Яна
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]