Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
19.06.2024 14:57

Влада над владою – умова оновлення України 2. Через 13 років – ті самі пісні

Доктор технічних наук, професор

Відкритий лист проф.Задорського В.М Заступнику Міністра Козловській Наталії Вікторівні

Шановна Наталя Вікторівно!

Пише Вам Задорський Вільям Михайлович – Д.т.н., проф., академік кількох громадських академій у відповідь на Ваш лист 10750/35/10-24 від 14.06.2024, в якому Ви відповіли на моє звернення до Урядової гарячої лінії 15 -17326365/Д2 від 28.05 щодо розгляду моїх пропозицій, що стосуються Національної концепції сталого розвитку (КСР) для відродження та сталого розвитку (СР) України. Дякую Вам за професійну, чітку ділову відповідь, хоча я далеко не у всьому згоден з тим, що Ви написали. До Вашого листа у відповідь на мої запити я отримував лише стандартні відпрацьовані відповіді, в яких не було навіть спроб досягти розуміння та спробувати вирішити ті проблеми, які виникли під час вирішення завдань відродження та сталого розвитку нашої країни.

Буквально два слова про особисте. Я безнадійно старий. Хоча мені вже 85 років, я, як можу, намагаюся продовжити активний період життя. Я вже на пенсії, але продовжую контактувати з моїми численними учнями, які працюють переважно в галузі середнього та малого бізнесу (не торговельного, виробничого). Займаюся консалтингом СМБ на громадських засадах, що є своєрідним інтелектуальним волонтерством. Журналіст із 75-річним досвідом (перші публікації були ще в Піонерській правді). Народився у сім'ї вчителів російської мови, але українською володію. Про мою діяльність докладніше у моєму резюме в особистому порталі http://invest.ho.ua/contact.shtml. Далі лише про справу.

Проблеми СР зараз розглядаються не у відриві від того факту, що Україна є основною воюючою стороною проти надзвичайно сильного, нахабного терориста, який нехтує всіма правилами, виробленими людьми, а з розумінням того, що реалізація Концепції сталого розвитку (КСР) фактично розпочала боротьбу не тільки за стійкий розвиток, але і за переділ світу. Тому Україні доводиться брати участь одразу у двох війнах, що створює додаткові труднощі.

Сьогодні навіть школярі знають, що у будь-якій війні найважливішим є вибір правильних стратегії та тактики їх проведення. Не торкаючись нашої, поки що локальної боротьби за СР, у своїх зверненнях до Кабміну я намагався показати, що потрібно активізувати наші дії і в цій другій війні, і я дуже радий, що Ви не відбулися черговими фразами, а звернули увагу на деякі серйозні питання. саме тактики нашої країни, розуміючи, що стратегія СР вже схвалена ООН та реалізується майже всіма країнами світу.

Дуже прошу Вас набратися терпіння і все ж таки прочитати цей лист – сповідь українського вченого про найбільш актуальні завдання країни в умовах воєнних дій та одночасно необхідність її відродження та подальшого сталого розвитку. Перша розмова на цю тему відбулася  ще 13 років тому (https://blog.liga.net/user/vzadorskiy/article/6304  ). але мало що змінилося.

Так уже вийшло, що у мене накопичився досить великий досвід роботи в хімічних виробництвах, науці та освіті в Україні, Росії, Казахстані, Прибалтиці та в НАТОвській науці протягом приблизно 15 років під час праці  експертом у наукових програмах, пов'язаних з Концепцією сталого розвитку, в яких я був позаштатним експертом від України. Підсумки всієї моєї діяльності висвітлені приблизно у 500 патентах та винаходах кількох країн, приблизно у 20 книгах та монографіях, виданих в Україні, Росії та Німеччині та приблизно 500 наукових публікаціях, у численних тренінгах та коучингах, у новій системно -синергетичній методиці пошуку нестандартних розв'язань при вирішенні складних завдань у різних галузях науки і промислового виробництва, а також управління, в тому числі, державного, а також у моїх результатах  роботи як СЕО в кількох досить відомих та успішних міжнародних громадських організаціях (Екологічний фонд Наддніпрянщини, Придніпровський Центр чистих виробництв, Центр Технологічного бізнесу, Асоціація та Портал Інноваційного Технологічного бізнесу, Галузева наукова лабораторія реакторів та масообмінних апаратів та ін.). Вибачте за довгий вступ, але перейду до суті – результати деяких напрямів діяльності можуть Вас зацікавити у зв'язку з тим, що безпосередньо пов'язані зі спробами вдосконалення тактичних засобів та методів безпосередньої реалізації сталого розвитку різних систем на різних ієрархічних рівнях у нашій країні.

З огляду на те, що світова робота за концепцією СР набирала сили і темпи, у НАТО створили 10-річну наукову програму “NATO Science for Peace and Security/Pilot Project on Clean Products and Processes”, і брати участь у ній запросили вчених 30 країн світу, у тому числі і мене, які працювали у близьких галузях науки та техніки. Крім того, НАТО було намічено проведення близьких до проблем КСР міжнародних ARW (Advanced Research Workshop), два з яких потім довелося організовувати мені в Дніпрі, а також довелося провести  екологічну секцію виїзної сесії наукових підрозділів НАТО в Києві. Під час моєї тривалої роботи як нештатного співробітника НАТО під час підготовки наукових доповідей і публікацій мені довелося подолати нетерпиму НАТОвцями, але властиву фахівцям нашої країни багатослівність і неконкретність і навчитися виявляти головне в цих проблемах. Що стосується стратегії СР, мені тільки вдалося переконати колег у тому, щоб замінити термін “екологія” у тріаді економіка (як виробництво) – екологія (жучки, павучки, рослини у їхній взаємодії з природою) – та соціальні завдання на термін “екологізація” як комбінацію терміна екологія та action тобто дія, спрямована на вдосконалення екологічної техніки (маючи на увазі під технікою поєднання обладнання та технології) та взаємозв'язку екологічних об'єктів, у тому числі, людини, з навколишнім світом.

Роботи з синергетики, поєднання науки та виробництва у розрізі реалізації підходів КСР.   Основна моя наукова, та й практична діяльність у цих та інших програмах НАТО стосувалася не стратегії, а тактики реалізації КСР. Справа в тому, що у мене – дві освіти – інженер – механік та інженер – технолог. Це дуже важливо і допомогло мені, оскільки механік, який не знає технології процесів, що відбуваються в обладнанні, поганий механік. І навпаки. На стику цих спеціальностей знаходяться дві науки – Системний аналіз та Синергія. За ними видано нещодавно три мої досить об'ємні монографії - 2 в Німеччині і одна в Україні (з ними можна познайомитися в - http://invest.ho.ua/Txt/tts.pdf

http://www.invest.ho.ua/Txt/Synergy.pdf, де також багато прикладів реалізації моїх проектів. На тому ж сайті  багато інших матеріалів з теорії та практики, стратегії та тактики, засобів та методів забезпечення сталого розвитку на конкретних виробництвах та в регіонах України та колишнього СРСР. Такі роботи довелося активізувати, оскільки досі з незрозумілих причин так і не було реалізовано рішення ООН з 10-річчя навчання теорії та практики СР у всіх навчальних закладах країн світу. Хоча б частково ми вирішили це важливе, на мій погляд, завдання, вводячи в ланцюжок лекційних спецкурсів матеріали з об'єктів “подвійного призначення”, що мають пряме відношення до промислових виробництв, що вивчаються, і є об'єктами для вирішення тактичних завдань КСР. Завдання полегшувалося тим, що раніше об'єкти промисловості найчастіше розглядалися просто як приклади практичної реалізації без прив'язки до теоретичних аспектів, реалізованих у даних об'єктах (все та ж синергетика, системний аналіз, математичні методи оптимізації, функціонально – вартісний аналіз та ін.).

У цей перший період моєї трудової діяльності я поєднував роботи механіка цеху, виробництва каучуку, хімкомбінату із заняттями в галузі прикладної науки. Створював дослідно-промислові та пілотні установки. Брав участь у міжнародних виставках та ярмарках і мої розробки були удостоєні низки медалей, у тому числі золотих. В основному, всі роботи були в галузі вдосконалення технології та обладнання за рахунок їхнього взаємного синергетичного впливу. Ця діяльність була помічена тодішньою владою і якийсь час я працював за сумісництвом у комісії з розвитку хімії у ДКНТ. У фіналі цього етапу буле пряме відношення до КСР - концепція переходу тодішньої хімії країни на використання багатономенклатурних виробництв гнучкої структури, що трансформується, яка була обговорена і прийнята на розширеній колегії Мінхімпрому, але не набула розвитку у зв'язку з розвалом колишнього Союзу. Галузева лабораторія при ДХТІ ще кілька років працювала з цієї тематики на підприємствах України. За її тематикою, пов'язаною з КСР, було виконано багато реальних дипломних проектів, понад 10 осіб захистили за цим напрямком дисертації. Крім того, відкрилася та розвивалася філія НДІ ІРЕА, створена за цим напрямом за моєю ініціативою у Дніпрі. У цьому періоді життя підготував без відриву від виробництва докторську дисертацію (захистив у Москві), став одним із засновників трьох громадських академій, одна з них – Академія сталого розвитку особистості та суспільства.

Робота в галузі освіти.Перші роки після закінчення інституту паралельно з роботою на підприємстві працював у філії Карагандинського політехнічного інституту. Останні 2 роки роботи в Казахстані працював за основною роботою Завідувачем кафедри технології хімічного виробництва. Підготував до захисту перших двох кандидатів наук через рік після закінчення вечірнього факультету політехнічного інституту з тематики реального дипломного проекту.

Після повернення до Дніпра працював науковим співробітником з госпдоговорів з підприємствами України, потім ініціював створення Галузевої лабораторії Мінхімпрому при інституті, основним завданням якої був розвиток малотонажних хімічних виробництв з метою їх удосконалення та збільшення номенклатури виробництв, і кілька років керував нею. Паралельно створив низку науково-освітніх громадських організацій (перелік вище), перший в Україні студентський бізнес – інкубатор. Кілька років паралельно з роботою у ДХТІ працював у ДРІДУ НАДУ. Читав лекційні курси менеджменту, маркетингу, технологічного бізнесу. Після цього 15 років завідував кафедрою Обладнання хімзаводів ДХТІ. Створив нову систему освіти з ланцюжка інженерних та бізнес-лекційних спецкурсів: Теорія технічних систем > Оптимізація хімічних виробництв > Інноваційний інжиніринг > Технологічний бізнес. Ця система обговорювалася і була схвалена не лише на засіданнях наукових програм НАТО в Будапешті, але й на Європейському круглому столі зі сталого розвитку у Стокгольмі. Багато випускників інституту тих років створили підприємства СМБ в Україні та працюють зараз їхніми керівниками.

У зв'язку із серйозністю проблеми деінтелектуалізації населення в нашій країні особливої ​​актуальності стали питання набуття молоддю творчих креативних здібностей. У ті роки мною була розроблена важлива не лише для забезпечення творчого розвитку студентів, але й для полегшення вирішення складних виробничих та бізнесових завдань СР принципово нова системно-синергетична методика розвитку творчих здібностей, заснована на використанні системного аналізу ієрархічних систем, виявленні лімітуючого рівня, визначенні на цьому рівні протиріч, їх гармонізації використанням внутрішніх або за їх браком зовнішніх впливів для гармонізації протиріч. Саме цим шляхом було зроблено багато моїх винаходів. Для оволодіння цією методикою були розроблені навчальні програми для старшокласників та для студентів, що підтвердили свою ефективність в університеті у процесі вивчення курсу “інноваційний інжиніринг” та у школі творчого розвитку та навчання винахідництву у дніпровському ліцеї N100.

Вперше в Україні для підвищення ефективності робіт з розвитку творчих здібностей мною було створено науково-освітній Інтернет-портал, насамперед, для креативного розвитку молоді “Інноваційний технологічний бізнес” (www.invest.ho.ua) з онлайновим та явочним режимами роботи.

Всі роки моєї роботи в університетах активно займався журналістикою, насамперед, у сфері недостатньої уваги в країні до робіт у галузі СР. Опубліковано в різних журналах, наукових та не дуже, виданнях Інтернету, інших ЗМІ кілька десятків статей, що стосуються тематики цієї статті. Певний інтерес у читачів викликали статті:

Національна концепція сталого розвитку України (вірніше, її відсутність) https://blog.liga.net/user/vzadorskiy/article/53195

http://www.invest.ho.ua/Newsdir/1716648404.htm

Нова Системно-синергетична методика винахідництва

https://blog.liga.net/user/vzadorskiy/article/52907

http://www.invest.ho.ua/Newsdir/1714153305.htm

Етика взаємовідносин лікаря та пацієнта. (На жаль, основні статті з цієї теми, присвячені проблемі ковіда, які, судячи зі статистики видавництва Ліга, прочитали тисячі людей, були видалені тою ж Лігою) і залишилася тільки стаття на моєму сайті за адресою  http://invest.ho.ua/Newsdir/1711366939.htm  

Міжнародна співпраця. Як уже зазначено вище, близько 15 років працював у кількох міжнародних наукових програмах НАТО експертом, організатором кількох ARW. Працював експертом ЄС. Організував Cleaner Production Center, що входить до міжнародної мережі таких центрів при UNEP/UNIDO, створив український підрозділ іспанської мережі EnvironmentalExpert.com та працював в американській мережі Ukrainebiz.com зі створення бази даних з українських стартапів. Брав участь в організації та проведенні першого українського симпозіуму зі сталого розвитку у Києві, проведенні виїзної сесії наукової програми НАТО зі сталого розвитку до Києва. Саме тоді мною був запропонований варіант формулювання КСР України, який включив у себе основні положення її стратегії та тактики, відомості про основні засоби та методи її реалізації : Вирішення економічних та соціальних проблем за рахунок орієнтації на розвиток середнього та малого бізнесу, використання високого інноваційного потенціалу та ринкових механізмів господарювання на основі синергетичних та кластерних підходів, системного аналізу, інноваційного інжинірингу, проектного менеджменту та маркетингу, технологічного бізнесу, діджиталізації та сучасних інформаційних технологій. ”

Все перераховане вище написано не заради хвастощів, а лише для того, щоб показати, що всі пропозиції, направлені до Кабміну України, апробовані і мають всі підстави бути вивченими та врахованими українськими вченими та фахівцями Кабміну при організації робіт країни в даному напрямку.

Аналіз відповідей Міністерство показав, що Національної Концепції сталого розвитку (КСР) Україна все ще не має. Не маємо також результатів аналізу виконання КСР за допомогою індикаторів, абсолютно не вивчено питання використання системного аналізу та механізмів синергетики для використання ефектів взаємодії для окремих напрямків КСР, не виконано рішення ООН щодо проведення 10-річчя навчання у всіх навчальних закладах основ КСР та ін.

Шановна Наталя Вікторівно!

Сьогодні вища школа країни забезпечує глибоку теоретичну підготовку спеціалістів. Це дозволяє тепер спрямовувати та координувати діяльність щодо забезпечення виконання завдань та функцій СР і для Вашого Міністерства з формування та реалізації державної політики у дуже важливих сферах. Та, на жаль, не стали ще наші університети навчати, ну не десять, а хоча б один рік премудростям Концепції сталого розвитку, з вказівок  ООН. Майже впевнений, що навіть у найкращих наших університетах не вивчають теорію технічних систем, закони синергетики, інноваційний інжиніринг, технологічний бізнес та кілька інших наук, які давно прийшли в зарубіжні університети, де готують сучасних інноваційних інженерів. Колись бувша  міністерка МОН Лілія Гриневич дала таке завдання тим, хто залишився після неї:  потрібні фахівці, які не тільки вільно володіють державною мовою, математичною, загальнокультурною, екологічною та економічною компетентностями, але мають заповзятливість, інноваційність, винахідливість, критичне та системне мислення, здатність до творческого підходу, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризик , вирішувати.  Може, за відсутністю таких фахівців ми програємо хай не війну, а поки що лише змагання за сталий розвиток країни. Ось чому хочу закінчити цей лист до Вас кількома пропозиціями з цього приводу, що стосуються головним чином державного керівництва. Хай це буде початком нового руху - українського інтелектуального волонтеризму, про який я писав вище, а від мене - це буде мій перший інтелектуальний донат, бо не для винагороди я про все це  стільки разів пишу владі.

У заключній конструктивній частині цього листа додатково наведу лише перелік першочергових, на мій погляд, робіт з відродження та подальшого сталого розвитку нашої країни на базі КСР, апробованих чи реалізованих в університеті, де я працював. Звертаю Вашу увагу на те, що практично всі ці роботи проводилися без отримання із бюджету країни будь-яких коштів.

  1. Скласти, видати, офіційно, урочисто затвердити у Раді та оприлюднити Національну концепцію сталого розвитку, провести її обговорення у трудових колективах та навчальних закладах. Залучити до виконання завдання оприлюднення КСР культурно-освітні установи та ЗМІ.
  2. Виконати Рішення ООН щодо вивчення КСР у всіх навчальних закладах країни протягом 2024/2025 років.
  3. Для посадових осіб організувати школи вивчення теоретичних засад, стратегії та тактики, засобів та методів сталого розвитку держави, трудових колективів, особистостей та провести атестацію посадових осіб на їх знання.
  4. Натомість міжвідомчій робочій групі (із фахівців, які не отримали спеціальної підготовки в галузі теорії та практики, стратегії та тактики, засобів та методів сталого розвитку) покласти на Ukraineinvest/ Investment promotion office керівництво всіма інвестиційними внутрішніми та зовнішніми організаціями та змінити інвестиційну політику влади країни з тим , щоб основні інвестиційні проекти, що фінансуються внутрішніми та зовнішніми інвесторами, а також програми забезпечення сприятливого для їх виконання  інвестиційного клімату виконувались у повній відповідності до завдань та індикаторів цілей КСР.
  5. Покласти створення теорії та аналіз практичних результатів роботи зі створення та імплементації Національної Програми сталого розвитку країни на Національну Академію державного управління  Президента країни.
  6. Раді залучити зареєстровані політичні партії та організації, згадані у пп.1-5, до формулювання національної ідеї України, яка спирається на ухвалену КСР.
  7. МОНУ пов'язати розпочату реформу вищої школи із програмою СР країни. Забезпечити у 2024-2025 роках. підготовку магістрів з КСР, що володіють системним аналізом, синергетикою, інноваційним інжинірингом, математичним моделюванням та іншими профільними дисциплінами.
  8. Рекомендувати МОНУ закрити школи навчання мінібосів як такі, що не відповідають ідеалам демократичної держави.
  9. Рекомендувати МОНУ використовувати кластерний підхід при проведенні реформи університетів для забезпечення синергетичної взаємодії науки, освіти та виробництва з метою підготовки кадрів високої кваліфікації.
  10. Пенсійному фонду для подолання деінтелектуалізації країни та забезпечення зайнятості працездатних пенсіонерів організувати інтелектуальне волонтерство з питань науково-технічного забезпечення сталого розвитку країни.

З повагою.

В.Задорський

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи