Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
12.08.2023 15:35

Синергія війни

Доктор технічних наук, професор

Можна навести дуже багато прикладів використання принципу гармонії під час пошуку ...

Синергія(грец.συνεργία, від грец.syn - разом, ergos - діючий, дія) - підсумовуючий ефект взаємодії двох або більше факторів, що характеризується тим, що їхня дія істотно перевершує ефект кожного окремого компонента у вигляді їх простої суми.Автором терміна "синергетика" (зараз частіше вживають слово "синергія", причому різниця в термінології поки не дуже чітка) є  Річард Бакмінстер Фуллер— відомий дизайнер, архітектор та винахідник із США. Визначення терміна "синергетика", близьке до сучасного розуміння, запровадив Герман Хакен у 1977 році у своїй книзі "Синергетика". Вдале слово "синергетика", з легкої руки Германа Хакена, у 70-х роках швидко здобуло популярність. Спочатку в нього вкладали простий та ясний зміст. Синергетика – це теорія самоорганізації у системах різної природи. Вона має справу з явищами та процесами, в результаті яких у системи – у цілого – можуть з'явитися властивості, яких не має жодна з частин. Потім, як буває, втрутилися вчені. Вони стали популярними, особливо досягли успіху фахівці з нелінійної динаміки Вони стають бажаними гостями у журналістів і банкірів, політиків і адміністраторів, до їхніх міркувань ставляться з глибокою повагою.

Дослідники йшли різними шляхами. Одні зосередили увагу на математичному апараті синергетики, інші побачили високі технології, де концепції, методи, ідеї синергетики дають нові можливості, треті пов'язали нелінійну динаміку з глобальними проблемами, управлінням, новими стратегіями, четверті шукають місце синергетики у гуманітарних областях. Синергетика пропонує нове бачення, нові способи спрощувати реальність. Якщо 20 років тому синергетика була іграшкою фізиків-теоретиків, 10 років тому цей підхід дозволив експериментально виявити багато чудових явищ, то зараз він стає основою нових технологій, широко застосовується у стратегічному плануванні, допомагає будувати комп'ютерні моделі в історії, психології, медицині, у багатьох інших областях. Ця "нова простота" допомагає не "потонути" у деталях.  Кожен із факторів якості життя, як і самого процесу життя, має частку в сумарному процесі, а саме життя не може бути явищем нібито розрізнених процесів і явищ, які завжди виявляють синергізм при їхньому спільному перебігу.

Зараз, під час війни, нас особливо турбує, що з'єднання (синергізм) двох і більше шматків радіоактивного матеріалу, при перевищенні критичної маси у сумі дають виділення енергії, що перевершує випромінювання енергії простого підсумовування окремих шматків; а викладачі університетів давно знають і використовують те, що знання та зусилля кількох людей можна організовувати так, що вони взаємно посилюються. Ще Аристотель заявив, що «ціле більше суми окремих частин», а зараз будь-який бізнесмен це знає.

Сьогодні синергія панує в релігії, психології та філософії. Наприклад, православні під синергією розуміють спільне зусилля людини і Бога у справі подвигу та порятунку, а в психології та філософії стурбовані взаємним посиленням кількох факторів, що діють одночасно.

Не відстають і природні науки. Наприклад, у біології глибоко проникли у механізми складних міжклітинних взаємодій лише на рівні клітинного і тканинного зростання і формоутворення (про це сьогодні часто згадують навіть на судах у низці країн, пов'язаних з ускладненнями, коли використовують окремі типи антиковидних вакцин). Мабуть, авторам вакцин, які розібралися в тому, що під синергізмом в медицині розуміють комбіновану дію лікарських речовин на організм, при якому сумований ефект перевищує дію, що надається кожним компонентом окремо, не вдалося врахувати, що цей вплив може бути негативним.

І навіть управлінці раптом усі стали переконаними синергетиками, зрозумівши, що три основні моменти  в їхній діяльності процесу — адекватне планування, ефективний обмін знаннями та оперативна інформація між співробітниками організації та поточна  координація роботи – синергетично посилюють сумарний ефект у роботі.

Але мене давно дивує якась байдужість і вчених теоретиків, і прикладників до двох питань:

- свідоме цілеспрямоване використання науки синергія, що бурхливо розвивається, для вивчення та опису процесів, що протікають у реальних процесах у технічних системах, та у виробничих процесах,

- використання ефектів, законів, правил синергетики під час пошуку нових рішень для складних технічних завдань. Адже синергетика стала не просто сучасною окремою наукою, а високоефективною зброєю ефективного методу сучасного фахівця – системного аналізу.

Так вийшло, що моя наукова діяльність була пов'язана з промисловою хімією і побудована на суто синергетичній ідеології єдності хімічної технології та обладнання, в якому ця технологія реалізується (не знаючи тоді ще  і терміна синергетика, я отримав ще на початку діяльності дві спеціальності -  інженера-технолога та інженера – механіка) і став займатися не хімічною технологією та обладнанням, а їх єдністю, яку у всьому світі називають словом “техніка”). І навіть одну з перших своїх і, на мою думку, одну з перших у світі, монографій я присвятив цій єдності. Ось її дані : В.М.Задорський.”Синергетика в інженерної хімії. Просто про складне”. Palmarium Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland, 387 c., 2016.  Книгу можна вільно завантажити з мого сайту “Інноваційний технологічний бізнес” за адресою (http://invest.ho.ua/Txt/Synergy.pdf). 

У монографії я спробував без зайвої наукоподібності показати сучасному фахівцеві можливості використання системного підходу та його основної зброї – синергії при оптимізації діючих та створенні нових хімічних виробництв шляхом знаходження найефективніших та інноваційних рішень. За роки роботи у реальній промисловій хімії вдалося  розробити не тільки нові концепції вдосконалення хімічної техніки (якщо під “технікою” мати на увазі єдність технології та її апаратурного оформлення) замість локального вдосконалення технології та обладнання, а й конкретні засоби та методи (“tools and methods”) їх  реалізації.  

Виявилося, що для цього необхідно створити не лише окремі інформаційні бази режимно – технологічних (РТ) та апаратурно – конструктивних (АК) методів оптимізації, а й методи пошуку гармонійних один з одним РТ та АК методів та відповідних параметрів реалізації, передусім, шляхом зближення, гармонізації їх характеристик. 

Традиційно РТ методи є на виробництві прерогативою технологів, а АК – механіків. На жаль, ті й інші говорять "різними мовами" і часто не розуміють один одного. У багатьох країнах, де мені довелося відвідати багато університетів, для виробництва готують фахівців з таких інтегральних навчальних планів та робочих програм, де акцентовано увагу на дисциплінах, необхідних як механікам, так і технологам. Це знайшло відображення навіть у найменування більшості університетів, що відносяться до хімії. У цьому неважко переконатись. У нас хімічні вузи частіше називають ”University of Chemical Technology”, а за кордоном переважна більшість їх має дещо іншу спрямованість, судячи з найменування - “University of Chemical Engineering”. 

Зауважимо, що традиційних методів для оптимізації проектування та експлуатації хімічної техніки виявилося недостатньо і мені довелося розробити, окрім традиційних АК та РТ методів, досить багато нових ефективних засобів та методів, які, безсумнівно, можуть бути цікавими читачеві, незалежно від того, чи відповідає їх рід діяльності тематиці цієї роботи. Серед них такі АК-методи: циклічні коливання елементів обладнання, використання додаткових джерел енергії (фізичних полів, наприклад), конструктивні прийоми забезпечення гнучкості обладнання, конструктивні методи турбулізації потоків і перемішування контактуючих фаз, підвищення активної взаємодії конструктивних елементів з потоками контактуючих фаз та ін. РТ-методи. І, нарешті, для об'єктивного судження про рівень гармонії вибраних для кожного конкретного випадку методів та режимів їх реалізації, необхідно вибрати значущі параметри, що характеризують рівень синергетичної взаємодії. 

У читача вже давно постало питання, навіщо я про все це розповідаю у статті, де заявлена ​​тема “синергія війни”. Справа в тому, що підходи, про які я розповідаю, мало поширені навіть у звичайній техніці, зокрема в хімічній, і боюся, просто невідомі інноваційним фахівцям, які працюють у сфері створення принципово нової зброї війни та методів її ведення. Найцікавішим в концепціях виявилося те, що вони придатні не тільки для вирішення завдань, що виникають у хіміків, але і для завдань інших галузей науки, техніки і навіть проблем, пов'язаних з військовою тематикою. У блоговській статті важко викласти всі методи, що розвиваються, але хоча б назву, які особливості синергетики та підходу були запропоновані мною та моїми учнями. Насамперед, трохи про особливості всього підходу, методики роботи.

1. Будь-яка система має властивість ієрархічності, тобто можуть  бути побудовані ієрархічні сходи аналізованих рівнів об'єкта. Наприклад, якщо вже наближатися до військової тематики, то на полях битв і на суші, і на морі, і в повітрі є різні людино - машинні системи, які воюють між собою. Кожну систему можна уявити вертикально, розташувавши зверху вниз (уявіть вертикальні сходи) звані рівні ієрархії : 1.страна=> 2. регион =>3. цільової об'єкт=> 4. робочий орган => 5. мікрорівень. Отже, системи мають властивість ієрархічність.

2. Кожен ієрархічний рівень системи має кількісні показники, наприклад, вага, основний обсяг, автоколивання і т.д. При переході від проектування окремих апаратів до проектування систем виникає низка проблем, пов'язаних із необхідністю врахування взаємозв'язку елементів структури системи. Методики синтезу складних систем, враховують зазначений взаємозв'язок, особливо під час використання інноваційних рішень, поки розроблено недостатньо, передусім, через складності стикування інноваційних рівнів ієрархії з традиційними.

3. Серед рівнів системи  один із рівнів (рідше 2 і більше) є характеристичним або визначальним. Саме він, значною мірою, визначає властивості всієї системи, саме на ньому потрібно зосередити зусилля щодо оптимізації системи. Вибір лімітуючого рівня – це найвідповідальніша частина завдання оптимізації системи (неважливо, при її створення чи руйнації). Наприклад, для ієрархічної системи це можуть бути  різні рівні - регіони, цінність яких для країни незначна, або воїни, для яких важлива не лише їхня кількість, а й ступінь підготовленості – володіння сучасною зброєю та технікою бою, громадянська мотивація тощо, а якщо завдання розглядається на військово-морському рівні воюючої країни, то для  військового корабля найчастіше визначальний рівень - двигун чи машинне відділення.

4. З урахуванням характеристичних особливостей лімітуючого рівня можна підібрати вигляд і параметри внутрішнього чи зовнішнього  АК чи РТ баз параметрів впливу. Тут все визначає не лише кваліфікація експерта, але повнота та якість баз параметрів впливу, повнота відображення у них сучасного рівня техніки. Наприклад, відсутність якісних сучасних мікросхем може звести нанівець завдання розробки, виготовлення та використання морських дронів, здатних завдати точного удару невеликої, але достатньої для руйнування не корабля, але двигуна високої одиничної потужності.

При підборі параметрів впливу на об'єкт на його лімітному рівні необхідно дотриматися розробленого нами принципу відповідності чи гармонії рівнів впливу та об'єкта. Наприклад замість високої потужності ударної хвилі, що підводиться до двигуна при вибуху, марно використовувати вплив високочастотних коливань при накладенні зовнішніх полів. При гармонії впливу об'єкт руйнується миттєво. Рішення про використання вітчизняних морських дронів для руйнування кораблів ворога є абсолютно правильним рішенням з багатьох причин, у тому числі через гармонію впливу і характеристик лімітуючого рівня об'єкта. 

Можна навести дуже багато прикладів використання принципу гармонії під час пошуку рішень антивоєнної оптимізації багатьох технічних об'єктів. Хоча б використання матеріалів зруйнованих будівель та споруд після подрібнення та розумної сепарації для виробництва будівельних сумішей безпосередньо на об'єкті (наприклад, з використанням дезінтеграторів естонського професора І.Хінта, який загинув у радянських таборах), або з рекультавації величезної кількості сільськогосподарських земель, забруднених важкими металами , радіонуклідами, залишками палива та продуктами вибуху тощо. за допомогою розробленої випускником нашого хімтехінституту Геннадієм Лобачем рекультивацією земель за допомогою біологічної технології вирощування на них кормової культури – люцерни та використовуванні добрива їх відпрацьованого активного мулу очисних споруд стічних вод (технологія апробована у Чорнобилі та США). 

І тут мені доведеться перейти до дуже тяжкої частини статті. Ці та інші технології увійшли до бази даних, яку ми приготували на нашому згаданому порталі (www.invest.ho.ua) для проведення виставки чи ярмарку антивоєнних стартапів для середнього та малого бізнесу. Ця база була предметом розмови у кількох циклах моїх статей протягом кількох років за необхідність переходу від політики пошуку інвесторів для реанімації зруйнованих війною і не тільки нею підприємств, побудованих мало не століття тому нашими олігархами, та економічно неспроможних у нинішню епоху світового технологічного прогресу та нашої деолігархізації під час технологічного розквіту благополучних країн, до політики розвитку середнього та малого промислового (а не лише торговельного) бізнесу. На жаль, всі спроби розворушити громадськість, звернути увагу влади на проблеми освоєння Концепції сталого розвитку (а про неї запитають під час вирішення питань нашого залучення до ЄС та НАТО), були без результату. 

У зв'язку з тим, що альтернативи технологічній перебудові при відродженні зруйнованої економіки України немає, особливо актуальними стають завдання створення високоефективного та високоінтенсивного обладнання, принципово нових інтенсивних, мало- та безвідходних технологій. Без таких технологій та обладнання неможливо вирішити завдання, що стоять перед країною, щодо відновлення промисловості, організації чи різкого збільшення виробництва ряду продуктів, технічного переозброєння та створення нових виробництв матеріалів із заздалегідь заданими властивостями, у тому числі надчистих, збільшення випуску та розширення номенклатури виробництв. Ці завдання можуть бути успішно вирішені лише за умови реалізації комплексного підходу та одночасного вирішення всього кола питань створення оптимальних технологій та апаратури для нових та технічного переозброєння діючих виробництв на основі системного аналізу та синергетичного підходу до вдосконалення економіки. Домогтися цього вдасться, якщо всерйоз зайнятися реінтелектуалізацією нашого населення, насамперед молоді. Війна забрала в освіти багато часу, багато найбільш підготовлених і здібних людей поїхало до інших країн і залишилося на полях битв. Шлях один – потрібна реформа освіти для того, щоб у молоді знову з'явилася мотивація до набуття нових знань, необхідних для особистісного інтелектуального вдосконалення та набуття здібностей до створення та вдосконалення інноваційних рішень. Війна забрала в освіти багато часу, багато найбільш підготовлених і здібних людей поїхало до інших країн і залишилося на полях битв. Шлях один – потрібна реформа освіти для того, щоб у молоді знову з'явилася мотивація до набуття нових знань, необхідних для особистісного інтелектуального вдосконалення та набуття здібностей до створення та вдосконалення інноваційних рішень.

У згаданій книзі з синергетики зроблено спробу навчання комплексному підходу до створення складних нових промислових систем, заснованого на одночасному використанні традиційних та вперше запропонованих режимно-технологічних (РТ) та апаратурно-конструктивних (АК) методів, інтенсифікації, забезпечення єдності технології та апаратурного оформлення; в тому числі за рахунок використання модульного принципу при компонуванні (агрегатуванні) самостійних блоків - уніфікованих модулів. Крім того, у книзі викладено принципово нові підходи до пошуку нестандартних ефективних інноваційних рішень, насамперед у галузях техніки, пов'язаних з переробкою вітчизняної сировини. Крім того,запропоновано і розвинуто системно-синергічну концепцію креативності, яка заснована не на випадковому пошуку рішень методом спроб і помилок, не на плагіаті у Природи її рішень, не на виявленні, а потім руйнуванні, подоланні, усуненні, знищенні протиріч, а на концепції визначення можливостей і реалізації ідеї об'єднання, взаємодії, посилення гармонії технічних систем та підсистем, насамперед, на лімітному ієрархічному рівні на основі системного аналізу та використання синергетичних підходів. Багато з освітлених у книзі положень вже апробовано та впроваджено (зараз більше в ході термін “комерціалізовано”) у вигляді безперервних технологічних процесів для отримання речовин із заданими властивостями та нових конструкцій масообмінних, а також комбінованих реакційно-масообмінних апаратів. 

Ця стаття фактично узагальнює інформацію про синергетику та її використання, яка раніше була у багатьох статтях у моїх блогах. На жаль, найчастіше йшлося про об'єкти її застосування, не пов'язані із загарбницькою війною проти нашої країни. Насамкінець, у звичайній для моїх публікацій конструктивній частині хочу навести перелік напрямків використання синергії як фактора прискорення нашої перемоги.

1. У перемогу над фашистами у Другій світовій війні свій внесок зробили українські вчені тих часів. Хоча б електрошлакове зварювання танкових Т-34 веж,   а також зварювання днищ корпусу танка КВ академіка О.О.Патона. На жаль, сьогодні практично немає інформації про роботи з антивоєнної тематики нашої Національної Академії наук, галузевої та вузівської науки. Напевно, є такі роботи окремих ентузіастів. Напевно, співпрацюють з вченими і автори захисного одягу, і розробники морських дронів та інших безпілотників. Мені здається, що потрібно владі підключитися до активізації наших учених, та й ЗМІ настав час звернути увагу на це.

2. Не вирішуються питання про відродження економіки країни за рахунок переважного розвитку товаропродуктивного (промислового) середнього та малого бізнесу. Багато працездатних переселенців повертаються з-за кордону та хочуть працювати. Не всі хочуть бути продавцями. Багато хто має необхідний життєвий досвід для того, щоб мати свій бізнес. Багато хлопців стали раптом розвізниками та рознощиками піци та напоїв. Стартовий капітал для СМБ пропонують інвестори, бізнес – ангели, банки, фонди. У той же час не працюють фактори, що стимулюють. ЗМІ цю тематику оминають. Податкова політика не враховує напрямок бізнесу, а слід було б не оподатковувати промисловий СМБ, а фінансово підтримувати його. Підібрали ми багато переспективних стартапів для такого бізнесу, запропонували провести відповідні зустрічі з підприємцями місцевій владі, роботодавцям, колишньому ДТСААФ (не знаю, як він зараз зветься) – жодного інтересу. Адже серед стартапів є вкрай необхідні і дуже ефективні проекти. Наприклад, виробництво пектинового нектару з гарбуза (корисно і виводить з організму радіонукліди і важкі метали), просочування деревини, тканин, графіту, група виробництв БАДів, мініпарові пральні машини, пелети з відходів та ін.

3. Нікого не зацікавила принаймні у Дніпровському регіоні програма школи креативного розвитку молоді та навчання її винахідництву за українською системно – синергетичною методикою. А дворічна її апробація в одному із найкращих ліцеїв міста підтвердила її високу ефективність.

4. Перенесення досягнень з науки у військову практику поки що не прийшло у нашу практику. Тим часом у спорожнілих будинках вузів зберігається величезна кількість виконаних успішних, але незатребуваних робіт. Порожні приміщення вузів, де сьогодні важко зустріти не лише співробітників, а й студентів, добре б на пільгових умовах здати молодим підприємцям, заразом навчити їх сучасному інноваційному інжинірингу, технологічному бізнесу, винахідництву, відкрити на їх базі студентські бізнес – інкубатори при кафедрах, що випускають. Натомість проводять якусь реформу, яка полягає у запозиченні досвіду бізнесу зі злиття – поглинання один одного, при якому вмирають залишки наукових шкіл. Зворушує турбота деяких вузів, які організують підготовку студентів для навчання у закордонних вузах.

5. Синергія це насамперед об'єднання різних систем у єдину систему, що працює за єдиним планом. Наприклад, у нашому місті є всі підприємства та НДІ, здатні комплексно вирішити всі проблеми створення сучасних електромобілів. Вже з'явилися у місті перші зразки, які не перестають дивувати городян досконалістю своїх форм. Вже їздять містом чудові тролейбуси, які не поступаються імпортним, а, зовсім недавно масово закуповували за кордоном трамваї півстолітньої давності і тролейбуси у сусідів. Можна лише здогадуватися, хто в цьому зацікавлений, маючи у місті потужний Південмаш із досвідом таких виробництв.

6. Весь світ давно прийшов до системи кластерних синергетичних об'єднань університетів, промислових підприємств та науки в єдині кластери, що працюють за єдиною програмою. У місті буквально страждають кілька академічних НДІ (у столиці вже майже всі приміщення у них розпродані з молотка, обладнання теж). Чому вже не перше об'єднання вишів відбувається без їхньої участі. Це дозволило б вдихнути нове життя та серйозно підняти інтелектуальний рівень їхніх співробітників.

7. Усіми цими питаннями мало опікується регіональна влада. А центральна влада практично все пустила на самоплив після, нібито, вдалої реформи децентралізації. От би організували замість галузевих міністерств, що залишилися, які слабо керують підприємствами, що залишилися, одне Міністерство синергетики, яке займалося б лише одним питанням – плануванням та контролем виконання програм синергетично об'єднаних підприємств, незалежно від форми їх власності. Адже так і не зміг ринок керувати всією ринковою економікою в нашій країні.

 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]