Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
16.02.2016 10:33

17 лютого в Україні почнеться атестація: Чого чекати суддям?

Юрист, представник України у Венеційській комісії 2013-2017 роках

Поки парламент робить політичні кульбіти навколо судової реформи, із 17 лютого в Україні стартує атестація суддів, або кваліфікаційне оцінювання, як це передбачене Законом України "Про забезпечення права на справедливий суд".

Поки парламентробить політичні кульбіти навколо судової реформи, із  17 лютого в Україні стартує атестація суддів, абокваліфікаційне оцінювання, як це передбаченеЗаконом України "Про забезпечення права на справедливий суд". Одразуслід зазначити, що даний закон був прийнятий ще у лютому 2015 року, а першахвиля атестації мала б бути завершеною ще у вересні 2015 року. Загаломпроцедуру кваліфікаційного оцінювання мають пройти понад 8000 українськихсуддів.

Але тільки11 грудня 2015 року Рада суддів України погодила затверджені Вищоюкваліфікаційною комісією суддів України Порядок та методологію кваліфікаційногооцінювання суддів, а також Положення про порядок складення іспиту та методикуйого оцінювання.

А 28 січнявже цього року Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що нею прийняторішення про проведення первинного кваліфікаційного оцінювання суддів. Такожзатверджено списоксуддів, які проходитимуть оцінювання, графік його проведеннята перелік завданьанонімного письмового тестування. Ці документи можна переглянути на сайтіВККСУ.

Із 17 лютогостартує тільки перший етап атестації, і впродовж  двох найближчих місяців її пройдуть судді, що подали заявипро обрання суддями безстроково.

Складності розробки?

Робота ізпогодження Радою суддів України Порядку та методології кваліфікаційного оцінюваннясуддів, розробленого Вищою кваліфікаційною комісією, тривала майже рік. Першийваріант Порядку та методологіїкваліфікаційного оцінювання суддів ВККСУ підготувала ще влітку 2015-го, однакнаприкінці липня Рада суддів України у його погодженні та повернула документ надоопрацювання до ВККСУ.

У своєму рішенні з цього приводу №71 Рада суддів України вказала наневідповідність Порядку міжнародним стандартам. На думку Ради Суддів, положенняПорядку, розробленого ВККСУ, були спрямовані на створення перешкод упрофесійній діяльності діючим суддям та свідчать про намагання запровадитимеханізм масового звільнення суддів. Але вже за кілька місяців Рада суддівУкраїни погодила Порядок із незначним врахуванням своїх зауважень.

Через довготривалу процедуру погодження Порядку та методології оцінювання,сплив строк для проходження кваліфікаційного оцінювання суддями Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів. Однак в парламентівже зареєстрований законопроект №2358а,яким цей момент пропонують уточнити. Таким чином, рано чи пізно накваліфікаційне оцінювання можуть направити всі категорії суддів.

Яким будепорядок оцінювання?  

Порядокта методологія кваліфікаційного оцінювання судді передбачає, що Первиннекваліфікаційне оцінювання суддів Верховного Суду України, вищих спеціалізованихсудів, апеляційних судів буде проводитись кваліфікаційною та дисциплінарнимипалатами Комісії спільно - шляхом формування колегій із трьох членів.

Суддів місцевих судів, які склали присягу до набраннячинності Законом "Про забезпечення правана справедливий суд" та нині здійснюютьправосуддя – кваліфікаційною палатою Комісії.

Первинне кваліфікаційне оцінювання проходитиме в декількаетапів:

1.      Спочатку - анонімнеписьмове тестування;

2.     Наступнийетап - виконання практичного завдання;

3.     Завершальний- дослідження суддівського досьє та проведення співбесіди.

Дляпроведення письмового анонімного тестування відповідної категорії суддів, зурахуванням принципів спеціалізації та інстанційності, член Колегії або Палати обиратиме2 завдання. Одне з яких має на меті перевірку положень усталених правовихпозицій Верховного Суду України, інше – практики Європейського суду з правлюдини.

Якщо суддямає певну спеціалізацію з розгляду конкретних категорій справ, він повиненнадати до Комісії підтверджуючі документи, що він працює за певноюспеціалізацією. А саме - копію рішення зборів суддів, яку подає керівникапарату суду, суддя якого проходить оцінювання, за 15 календарних днів до датиоцінювання.

Рівень якості вирішення суддею кожного тестовогозапитання, визначатиме Кваліфікаційна палата або Колегія. При чому, рішенняухвалюватиметься на підставі наступних критеріїв:

  • вирішений тест викладено з обґрунтуванням положень усталених правових позицій Верховного Суду України та/або практики Європейського суду з прав людини;
  • вирішений тест необґрунтований на положеннях усталених правових позицій Верховного Суду України та практики Європейського суду з прав людини - тест не вирішено.

Оцінювання відбуватиметься окремо кожним членом Палатиабо Колегії  по кожному окремомутестовому завданню за вказаними критеріями.

Після того, як суддя отримає свої оцінки за вирішенняпрактичного завдання, наступним етапом стане визначення Колегією або Палатоюрівня якості виконання практичного завдання. В межах якого в екзаменаційнійвідомості навпроти кожного з показників проставлятимуть наступні відмітки:

  • Здатність проводити судове засідання: «кваліфікований», «потребує підвищення кваліфікації», «некваліфікований»;
  • Здатність ухвалювати рішення: «здатний», «потребує підвищення кваліфікації», «не здатний»;
  • Здатність здійснювати правосуддя у суді відповідної інстанції та спеціалізації: «здатний», «загалом здатний», «не здатний».

Отже, як бачимо, при первинному оцінюванні не застосовуватиметьсяпроцедура оцінювання за допомогою балів,цифр, відсотків.

Якщо за результатами первинного кваліфоцінюванняможливість здійснення суддею правосуддя не підтвердиться, такий суддя будевідсторонений від здійснення правосуддя та буде направлений для перепідготовкидо Національної школи суддів України. На який саме термін буде відстороненийсуддя, а також якою буде тривалість перепідготовки, все це вирішуватимеКомісія. Після чого такий суддя буде повторно направлений на складаннякваліфікаційного оцінювання.

Якщо суддя не пройде оцінювання й з другої спроби, цестане підставою для висновку Вищої кваліфікаційної комісії суддів України пронаправлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання щодовнесення подання про звільнення судді з посади з підстав порушення присяги.

***

Переглянувши порядок та методологію атестації, можназробити висновок, що критерії кваліфікаційного оцінювання, які розроблялисьпонад рік, все ж таки в переважній більшості побудовані на оціночних судженнях.А відповідно і можуть трактуватись по-різному.

Для когось вони стануть причиною звільнення, для когось –ні. І не завжди підсумки кваліфоцінювання будуть залежати від фаховогорівня судді.

Не виключено, що судді будуть проходити перевірки покілька разів, а під час них вони будуть усунені від здійснення правосуддя.Знову ж таки, хто замінить реальних суддів на цей час? Відповідь на цезапитання залишається відкритою.

Так само не зрозумілим залишається питання: що буде ізрезультатами цього оцінювання після прийняття змін до Конституції? Адже впроекті Основного Закону також містяться норми про атестацію всіх суддів. Їїпроводитимуть повторно?

Більшістьсуддів з розумінням ставляться до такого соціального запиту як проведенняатестації.

Разом ізтим, далеко не всі судді вірять у справедливість запропонованої процедури. Усвітовій практиці не прийнято звільняти суддю за результатами атестації, і метакваліфікаційного оцінювання не повинна бути каральною.

Втім, середсуддівського корпусу сьогодні існують саме такі побоювання. До речі – цілкомнебезпідставні. Перші висновки можна буде зробити вже наприкінці березня: тодістане зрозуміло, чи є готовність в української влади проводити атестацію напринципах прозорості та об’єктивності.

Абоатестація суддів повторить долю іншої, не менш гучної процедури – люстрації.Все це побачимо вже найближчим часом.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи