Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.07.2015 13:55

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

Важко уявити динамічний рух сьогодення без автомобіля або іншого наземного транспортного засобу, який активно використовується людством та пристосований майже до будь-якого виконання завдання, що ставить собі на меті суспільство.

ЗаконодавствоУкраїни, зокрема ст. 5 Закону України «Про обов’язкове страхуванняцивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»(Надалі - Закон) вказує, що об’єктом обов’язкового страхуванняцивільно-правової відповідальності є майнові інтереси, що не суперечатьзаконодавству України, пов’язані з відшкодуванням особою, цивільно-правова відповідальністьякої застрахована, шкоди, заподіяної життю, здоров’ю, майну потерпілихвнаслідок експлуатації забезпеченого транспортного засобу.   

Такимчином, у разі виникнення дорожньо-транспортної пригоди (Надалі - ДТП)відшкодуванняспричиненої шкоди відшкодовується страхувальником, тобто страховою організацієюв межах законодавства та договору страхування.

Страховуорганізацію кожна особа вправі обирати на власний розсуд.

Страховаорганізація не може відмовити будь якому страхувальнику в укладенні договоруобов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ст. 14 Закону).

Договористрахування відповідно до ст. 10 Закону поділяються на:

-        Внутрішні договори обов’язковогострахування цивільно-правової відповідальності, (діють виключно на територіїУкраїни);

-        Договори міжнародного страхування діютьна території країн, зазначених у таких договорах. Договори міжнародногострахування діють на території країн – членів міжнародної системиавтомобільного страхування «Зелена карта», що визначається і діє в цих країнах.

Розмірграничного розміру страхової суми відповідно до ст. 9 Закону становить:

-        За шкоду, заподіяну майну потерпілих –50 000 (п’ятдесят тисяч грн) на одного потерпілого.

У разі якщо загальний розмір шкодиза одним страховим випадком перевищує п’ятикратну страхову суму, відшкодуваннякожному потерпілому пропорційно зменшується.

-        За шкоду, заподіяну життю та здоров’юпотерпілих – 100 000 (сто тисяч грн) на одного потерпілого.

Слідмати на увазі, що розмір франшизи при відшкодуванні шкоди, заподіяної майнупотерпілих, встановлюється при укладенні договору обов’язкового страхуванняцивільно-правової відповідальності і не може перевищувати 2 відсотки відстрахової суми, в межах якого відшкодовується збиток, заподіяний майнупотерпілих (п. 12.1. ст. 12 Закону).

Страховевідшкодування завжди зменшується на суму франшизи, розрахованої за правиламицього підпункту.

         Франшиза при відшкодуванні шкоди,заподіяної життю та/абоздоров’ю потерпілих, не застосовується (п. 12.2. ст. 12 Закону).

Закончітко визначає особливості страхування цивільно-правової відповідальностіокремих категорій громадян України зокрема відповідно до ст. 13 Закону,учасники бойових дій та інваліди війни, що визначені законом, інваліди Iгрупи,які особисто керують належним їм транспортними засобами, а також особи, щотранспортними засобами, належним інваліду Iгрупи,у його присутності, звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правовоївідповідальності на території України.

Відшкодуваннязбитків від ДТП, винуватцями якої є зазначені особи, проводить Моторнетранспортне страхове бюро України (МТСБУ).

Доситьпоширеними є випадки коли договір страхування не може покрити усіх завданихзбитків потерпілій особі.

Втакому випадку згідно зі статтею 1194 Цивільного кодексу України, в якійзазначено, що особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разінедостатності страхової виплати (страхового відшкодування) для повноговідшкодування завданої нею шкоди зобов’язана сплатити потерпілому різницю міжфактичним розміром шкоди і страховою виплатою (страховим відшкодуванням).

Якправило вищезазначену різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатоюдоводиться стягувати з винуватця дорожньо-транспортної пригоди в судовомупорядку.

Шкодащо може бути стягнута у судовому порядку з винуватця ДТП є моральна або матеріальна шкода, щорозраховується відповідно до законодавства та потребує обґрунтованого правовогодоведення в судовому порядку.

Ознайомитисяз подібними судовими рішення щодо стягнення з винуватця ДТП моральної таматеріальної шкодиможливо за вказанимипосиланнями тут:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45294776http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42170195

Слідвраховувати, що судова практика у даних справах є досить різною і залежитьбезпосередньо від того чи іншого конкретного випадку який вагомо впливає настягнення моральної та матеріальної шкоди спричиненої внаслідок ДТП.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи