Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
06.03.2013 23:26

Какова судьба проекта Трудового кодекса Украины

Генеральний директор Інституту розвитку суспільства, громадського здоров’я

Вот уже 12 лет. как проект Трудового кодекса Украины варится в комитетах Верховного Совета Украины. Этот проект стал уже легендой о которой слышали все, но мало кто видел, а еще меньше тех, кто читал.

Вот уже 12 лет. как проект Трудового кодекса Украины варится в комитетах Верховного Совета Украины. Этот проект стал уже легендой о которой слышали все, но мало кто видел, а еще меньше тех, кто читал. Этим документом гордились. Им пугали новичков в депутатском ремесле. Но легенды имеют одну закономерную способность. - Они начинают жить своей независимой жизнью. По этой причине сей важнейший законопроект в нынешнем составе Верховного Совета на всякий случай решили временно похоронить или просто убрать по дальше от греха с глаз долой. Предлагаю вспомнить альтернативный проект ТКУ, разработанный еще в далеком 2003 году. Ниже привожу его структуру.

Інститут фінансової політики

 

ТРУДОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

 

(проект*)

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – вересень 2003 р.

 


ЗМІСТ

 

КНИГА ПЕРША.23

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 23

РОЗДІЛ 1. ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 23

Стаття 1. Визначення понять. 23

Стаття 2. Відносини, що складають предмет законодавства про працю.. 24

Стаття 3. Мета трудового кодексу. 24

Стаття 4. Основні засади правового регулювання трудових правовідносин. 24

Стаття 5. Принципи застосування Трудового кодексу. 25

Стаття 6. Недопущення дискримінації у сфері трудових правовідносин та обмеження трудових прав  25

Стаття 7. Недопущення сексуальних домагань. 26

Стаття 8. Заборона примусової праці27

Стаття 9. Терміни і строки. 27

Стаття 10. Установлення термінів. 27

Стаття 11. Установлення та обчислення строків. 28

Стаття 12. Закінчення строку. 28

Стаття 13. Порядок учинення дій в останній день строку. 29

РОЗДІЛ 2. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПРАЦЮ.... 29

Стаття 14. Законодавство про працю.. 29

Стаття 15. Нормативно – правові акти про працю.. 29

Стаття 16. Міжнародні договори та угоди про працю.. 29

Стаття 17. Норми про працю в законах України. 29

Стаття 18. Норми про працю в Указах Президента України. 30

Стаття 19. Норми про працю в постановах і розпорядженнях Кабінету Міністрів України  30

Стаття 20. Норми про працю в наказах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики. 30

Стаття 21. Норми про працю в рішеннях Верховної Ради Автономної Республіки Крим і наказах органів виконавчої влади. 30

Стаття 22. Рішення Пленуму Верховного Суду України. 31

Стаття 23. Локальні нормативні акти про працю.. 31

Стаття 24. Локальні нормативні акти про працю, прийняті органом місцевого самоврядування  31

Стаття 25. Локальні нормативні акти про працю, прийняті роботодавцем.. 31

Стаття 26. Акти нормативно-технічного характеру. 31

Стаття 27. Застосування та дія законодавства про працю.. 32

Стаття 28. Особливості застосування законодавства про працю.. 32

Стаття 29. Порядок оприлюднення норм законодавства про працю.. 32

РОЗДІЛ 3. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НИМИ ПРАВОВІДНОСИН   33

Стаття 30. Повноваження органів законодавчої влади у сфері регулювання трудових і пов’язаних із ними правовідносин. 33

Стаття 31. Повноваження органів державної виконавчої влади у сфері регулювання трудових і пов’язаних із ними правовідносин. 33

Стаття 32. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері регулювання трудових і пов’язаних із ними правовідносин. 34

Стаття 33. Повноваження Верховного Суду України у сфері регулювання трудових і пов’язаних із ними відносин. 34

РОЗДІЛ 4. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ.. 34

Стаття 34. Ознаки трудових правовідносин. 34

Стаття 35. Трудові правовідносини. 35

Стаття 36. Основний зміст трудових правовідносин. 35

Стаття 37. Трудові правовідносини членів виробничих кооперативів, товариств (крім акціонерних товариств) та селянських (фермерських) господарств. 35

Стаття 38. Трудові правовідносини державних службовців, військовослужбовців і осіб, які проходять альтернативну (невійськову) службу та деяких інших осіб. 35

Стаття 39. Правовідносини щодо праці осіб, які відбувають покарання. 36

Стаття 40. Трудові та пов'язані з ними правовідносини громадян України, які працюють за межами України. 36

Стаття 41. Трудові та пов'язані з ними правовідносини громадян інших держав, які працюють на території України. 37

Стаття 42. Трудові та пов'язані з ними правовідносини громадян України, які працюють на території України, з іноземними роботодавцями. 37

Стаття 43. Трудові та пов'язані з ними правовідносини членів екіпажів не військових морських, річкових і повітряних суден. 37

РОЗДІЛ 5. ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН.. 38

Стаття 44. Підстави виникнення трудових правовідносин. 38

Стаття 45. Трудові правовідносини, що виникають на підставі обрання на посаду. 38

Стаття 46. Трудові правовідносини, що виникають на підставі конкурсного відбору на заміщення вакантної посади. 38

Стаття 47. Трудові правовідносини, що виникають на підставі призначення чи затвердження на посаду. 38

Стаття 48. Трудові правовідносини, що виникають на підставі направлення на роботу в рахунок установленої квоти (броні) або попередньо замовленого фахівця. 39

Стаття 49. Трудові правовідносини, що виникають на підставі рішення суду. 39

Стаття 50. Трудові правовідносини, що виникають на підставі фактичного допущення працівника (особи) до роботи з відома чи за дорученням роботодавця. 39

РОЗДІЛ 6. УЧАСНИКИ (СТОРОНИ) ТРУДОВИХ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НИМИ ПРАВОВІДНОСИН, ЇХ ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ, гарантії ЇХ реалізації. 39

Стаття 51. Сторони трудових правовідносин. 39

Стаття 52. Учасники правовідносин, що пов’язані із трудовими. 40

Стаття 53. Основні права працівників. 40

Стаття 54. Основні обов’язки працівників. 41

Стаття 55. Основні права представників трудящих. 41

Стаття 56. Основні права роботодавця. 42

Стаття 57. Основні обов’язки роботодавця. 42

Стаття 58. Правонаступництво у трудових правовідносинах. 43

Стаття 59. Права й обов’язки учасників правовідносин, що пов’язані з трудовими. 43

Стаття 60. Захист прав сторін трудових правовідносин. 44

КНИГА ДРУГА.45

ПРАВОВІДНОСИНИ, ЩО ПЕРЕДУЮТЬ ТРУДОВИМ... 45

РОЗДІЛ 7. СПРИЯННЯ У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ. 45

Стаття 61. Основні напрямки у сфері зайнятості та працевлаштування. 45

Стаття 62. Посередництво у працевлаштуванні45

Стаття 63. Бронювання робочих місць. 45

Стаття 64. Працевлаштування. 46

Стаття 65. Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями. 46

Стаття 66. Обов'язки роботодавців щодо надання інформації органам державної служби зайнятості47

РОЗДІЛ 8. ДОБІР ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ.. 47

Стаття 67. Свобода праці47

Стаття 68. Мінімальний вік прийняття на роботу. 47

Стаття 69. Медичний огляд при прийнятті на роботу. 48

Стаття 70. Встановлення вимог до працівників. 48

Стаття 71. Документи та відомості про особу, що подаються при прийнятті на роботу  49

Стаття 72. Заборона дискримінуючих оголошень чи реклами про роботу. 49

Стаття 73. Обов’язок роботодавця інформування про умови праці та її оплату. 49

Стаття 74. Право роботодавця на професійний і кваліфікаційний добір працівників  50

Стаття 75. Конкурсний відбір на заміщення вакантної посади. 50

Стаття 76. Стажування при прийнятті на роботу. 50

РОЗДІЛ 9. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА РОБОТОДАВЦЯ НА ДОБІР ПРАЦІВНИКІВ.. 51

Стаття 77. Обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації51

Стаття 78. Обмеження відмови у прийнятті на роботу. 51

Стаття 79. Прийняття на роботу на підставі направлення державної служби зайнятості51

Стаття 80. Допуск до роботи на підставі обрання на посаду. 52

Стаття 81. Допуск до роботи на підставі конкурсного відбору на заміщення вакантної посади  52

Стаття 82. Допуск до роботи на основі призначення на посаду. 53

Стаття 83. Допуск до роботи на основі рішення суду. 53

КНИГА ТРЕТЯ.54

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР І ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ.. 54

РОЗДІЛ 10. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР. 54

Стаття 84. Поняття трудового договору. 54

Стаття 85. Зміст трудового договору. 54

Стаття 86. Обов’язкові умови трудового договору. 55

Стаття 87. Додаткові умови трудового договору. 56

Стаття 88. Форма трудового договору. 56

Стаття 89. Строк трудового договору. 57

Стаття 90. Набрання трудовим договором чинності57

Стаття 91. Оформлення трудового договору. 57

Стаття 92. Передача примірника трудового договору виборному органові первинної профспілкової організації (профспілковому представнику)58

Стаття 93. Обов’язок роботодавця роз’яснити працівникові його права та обов’язки  58

Стаття 94. Обов'язок працівника розпочати роботу. 58

Стаття 95. Наслідки невиконання роботодавцем умови трудового договору про надання роботи  58

Стаття 96. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором   59

Стаття 97. Умови, за якими працівник має право відмовитися від виконання дорученої роботи  59

Стаття 98. Визнання трудового договору недійсним.. 59

Стаття 99. Наслідки визнання трудового договору недійсним.. 59

Стаття 100. Видача працівникові копій документів, пов’язаних із роботою.. 60

РОЗДІЛ 11. ВИДИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.. 60

Стаття 101. Види трудового договору. 60

§ 1. 60

Безстроковий трудовий договір. 60

Стаття 102. безстроковий трудовий договір. 60

§ 2. 60

Трудовий контракт.. 60

Стаття 103. Трудовий контракт. 60

Стаття 104. Категорії працівників, із якими укладається трудовий контракт. 61

Стаття 105. Строк дії трудового контракту. 61

Стаття 106. Матеріальна відповідальність за трудовим контрактом.. 62

Стаття 107. Засоби забезпечення виконання роботодавцем його обов‘язків за трудовим контрактом   62

Стаття 108. Особливості припинення трудових правовідносин за трудовим контрактом   62

§ 3. 62

Трудовий договір про надомну працю.. 62

Стаття 109. Трудовий договір про надомну працю. Надомники. 62

Стаття 110. Умови, за яких може укладатися трудовий договір про надомну працю   63

Стаття 111. Особливості припинення трудових правовідносин за трудовим договором про надомну працю.. 63

§ 4. 63

строковий трудовий договір. 63

Стаття 112. строковий трудовий договір. 63

Стаття 113. Умови укладання строкового трудового договору. 63

Стаття 114. Підстави для укладання строкового трудового договору. 64

Стаття 115. Продовження чинності строкового трудового договору. 64

§ 5. 65

Трудовий договір про тимчасову роботу. 65

Стаття 116. Трудовий договір про тимчасову роботу. тимчасові працівники. 65

Стаття 117. Особливості укладання трудового договору про тимчасову роботу. 65

Стаття 118. Залучення тимчасових працівників до роботи у святкові та вихідні дні65

Стаття 119. Особливості припинення трудових правовідносин за трудовим договором про тимчасову роботу. 65

§ 6. 66

Трудовий договір про сезонну роботу. 66

Стаття 120. Трудовий договір про сезонну роботу. Сезонні працівники. 66

Стаття 121. Особливості укладення трудового договору про сезоннуроботу. 66

Стаття 122. Особливості припинення трудових правовідносин за трудовим договором про сезонну роботу. 66

Стаття 123. Тимчасові працівники на сезонних роботах. 66

РОЗДІЛ 12. ПОПЕРЕДНЄ ВИПРОБУВАННЯ.. 67

Стаття 124. Попереднє випробування при прийнятті на роботу. 67

Стаття 125. Строк попереднього випробування при прийнятті на роботу. 67

Стаття 126. Результати попереднього випробування при прийнятті на роботу. 68

РОЗДІЛ 13. ЗМІНА УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.. 68

Стаття 127. Зміна умов трудового договору. 68

Стаття 128. Право працівника на зміну умов трудового договору. 68

Стаття 129. Право роботодавця на зміну умов трудового договору. 68

Стаття 130. Заборона зміни умов трудового договору на такі, що протипоказані працівникові за станом його здоров‘я. 69

Стаття 131. Попередження про зміну основних умов трудового договору чи істотних умов праці69

Стаття 132. Наслідки відмови працівника від зміни основних умов трудового договору чи істотних умов праці69

Стаття 133. Зміна додаткових умов трудового договору. 69

РОЗДІЛ 14. ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ РОБОТУ.. 69

§ 1. 69

Переведення працівника на іншу роботу. 69

Стаття 134. Переведення працівника на іншу роботу. 69

Стаття 135. Обов‘язок роботодавця перевести працівника на іншу роботу. 69

Стаття 136. Види переведення працівника на іншу роботу. 70

§ 2. 70

Переведення працівника на іншу постійну роботу. 70

Стаття 137. Переведення працівника в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією, їх структурним підрозділом (філією) чи роботодавцем.. 70

Стаття 138. переведення працівника на роботу до іншого роботодавця за погодженням між роботодавцями. 70

Стаття 139. Реалізація права працівника на відпустки у разі переведення його до іншого роботодавця. 71

§ 3. 71

Тимчасове переведення працівника на іншу роботу. 71

Стаття 140. Переведення працівника на легшу роботу за станом здоров‘я. 71

Стаття 141. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу за його згодою.. 71

Стаття 142. Особливості застосування трудових правовідносин у разі тимчасового переведення працівника до інших підприємства, установи, організації чи роботодавця. 72

Стаття 143. Особливості застосування трудових правовідносин при тимчасовому переведенні працівників у разі оренди цілісного майнового комплексу. 72

Стаття 144. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу без його згоди. 73

РОЗДІЛ 15. ВИВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ.. 73

Стаття 145. Зміни в організації виробництва та праці73

Стаття 146. Обов‘язок роботодавця щодо проведення консультацій з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) щодо проведення змін в організації виробництва та праці, наслідком яких буде скорочення чисельності або штату працівників  73

Стаття 147. Обов‘язки роботодавця щодо попередження масових звільнень працівників внаслідок змін в організації виробництва та праці74

Стаття 148. Продовження трудових правовідносин у разі злиття, приєднання, поділу або перетворення підприємства, установи, організації, зміни їх підпорядкованості чи зміни роботодавця  74

Стаття 149. Порядок вивільнення працівників внаслідок змін в організації виробництва та праці75

Стаття 150. Переважне право на залишення на роботі у разі проведення змін в організації виробництва та праці75

Стаття 151. Переважене право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу. 76

РОЗДІЛ 15. ПРИЗУПИНЕННЯ ТРУДОВих правовідносин. ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ   76

§ 1. 76

Призупинення трудових правовідносин. 76

Стаття 152. Призупинення трудових правовідносин. 76

Стаття 153. Підстави призупинення трудових правовідносин. 77

Стаття 154. Обов’язок роботодавця призупинити трудовий договір. 77

§ 2. 78

Відсторонення працівника від роботи. 78

Стаття 155. Відсторонення працівника від роботи. 78

Стаття 156 Підстави відсторонення працівника від роботи. 79

РОЗДІЛ 16. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВихправовідносин. ЗВІЛЬНЕННЯ працівника з роботи.. 79

§ 1. 79

Загальні положення про припинення трудових правовідносин. 79

Стаття 157. Загальні умови припинення трудових правовідносин. 79

Стаття 158. Загальні підстави припинення трудових правовідносин. 80

§ 2. 81

Припинення трудових правовідносин за згодою сторін. 81

Стаття 159. припинення трудових правовідносин за згодою сторін. 81

Стаття 160. Припинення трудових правовідносин у зв‘язку із закінченням строку їх дії81

Стаття 161. Припинення трудових правовідносин з підстав, передбачених трудовим контрактом   81

Стаття 162. Припинення трудових правовідносин у зв‘язку з переведенням працівника на роботу до іншого роботодавця за погодженням між роботодавцями. 81

§ 3. 81

Припинення трудових правовідносин за ініціативою працівника (за власним бажанням)81

Стаття 163. Припинення трудових правовідносин за ініціативою працівника (за власним бажанням)82

Стаття 164. Право працівника на визначення дня звільнення у разі припинення трудових правовідносин за власною ініціативою (за власним бажанням)82

Стаття 165. Обмеження припинення трудових правовідносин за ініціативою засудженого працівника (за власним бажанням)83

Стаття 166. Обов’язок роботодавця забезпечити безперешкодне прийняття заяв про припинення трудових правовідносин. 83

Стаття 167. Порядок подання працівником попередження про припинення трудових правовідносин за власною ініціативою (за власним бажанням)83

Стаття 168. Особливості припинення трудових правовідносин за ініціативою працівника (за власним бажанням) протягом строку його попереднього випробування. 85

Стаття 169. Неприпустимість дій роботодавця, спрямованих на припинення трудових правовідносин за ініціативою працівника (за власним бажанням) проти його волі85

§ 4. 85

Припинення трудових правовідносин за ініціативою роботодавця з попередженням про звільнення  85

Стаття 170. Припинення трудових правовідносин за ініціативою роботодавця та у зв?язку зі скороченням штату. 85

Стаття 171. Порядок припинення трудових правовідносин за ініціативою роботодавця та у зв?язку зі скороченням штату. 85

Стаття 172. Припинення трудових правовідносин з ініціативи роботодавця з підстави виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі86

Стаття 173. Припинення трудових правовідносин за ініціативою роботодавця з підстави нез‘явлення працівника на роботу протягом більше як чотирьох місяців внаслідок тимчасової непрацездатності86

Стаття 174. Припинення трудових правовідносин за ініціативою роботодавця з підстави поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу. 87

Стаття 175. Припинення трудових правовідносин за ініціативою роботодавця з підстави досягнення працівником граничного віку роботи. 87

§ 5. 87

Припинення трудових правовідносин за ініціативою роботодавця. 87

без попередження про звільнення. 87

Стаття 176. Припинення трудових правовідносин з ініціативи роботодавця з підстави невиконання чи неналежного виконання працівником своїх трудових обов‘язків. 87

Стаття 177. Загальні підстави припинення трудових правовідносин з ініціативи роботодавця з підстави невиконання чи неналежного виконанням працівником своїх трудових обов‘язків  87

Стаття 178. Додаткові підстави припинення трудових правовідносин з ініціативи роботодавця з підстави невиконання чи неналежного виконанням працівником своїх трудових обов‘язків  88

Стаття 179. Додаткові підстави припинення трудових правовідносин з ініціативи роботодавця з підстави невиконання чи неналежного виконанням працівником своїх трудових обов‘язків, передбачені колективним договором.. 88

Стаття 180. Припинення трудових правовідносин за ініціативою роботодавця з підстави відсутності працівника на роботі та інформації про місце його знаходження понад чотири місяці89

§ 6. 89

Припинення трудових правовідносин на вимогу третіх осіб. 89

Стаття 181. Припинення трудових правовідносин на вимогу третіх осіб з підстави призову або вступу працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу  89

Стаття 182. Припинення трудових правовідносин на вимогу третіх осіб з підстави набрання законної сили рішенням суду, яке виключає можливість продовження роботи. 89

Стаття 183. Припинення трудових правовідносин з керівником на вимогу профспілкового органу  90

Стаття 184. Припинення трудових правовідносин на вимогу органу по нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю та охорону праці90

Стаття 185. Припинення трудових правовідносин з неповнолітнім працівником на вимогу його батьків або інших осіб. 90

§ 7. 91

Інші підстави припинення трудових правовідносин. 91

Стаття 186. Припинення трудових правовідносин з підстави смерті роботодавця - фізичної особи  91

Стаття 187. Припинення трудових правовідносин з підстави смерті працівника. 91

Стаття 188. Припинення трудових правовідносин з підстави порушення правил прийняття на роботу. 91

Стаття 189. Припинення трудових правовідносин з підстави не обрання виборного працівника на новий строк. 92

Стаття 190. Припинення трудових правовідносин з підстави визнання працівника непрацездатним у відповідності з медичним висновком.. 92

Стаття 191. Припинення трудових правовідносин з підстави настання надзвичайних обставин, що перешкоджають продовженню трудових правовідносин. 92

§ 8. 92

Особливості припинення трудових правовідносин з окремими категоріями працівників  92

Стаття 192. Особливості припинення трудових правовідносин з працівниками, які самостійно планують свій робочий час. 92

Стаття 193. Особливості припинення трудових правовідносин з працівником, який пройшов підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації за рахунок роботодавця чи підприємсва, установи, організації92

Стаття 194. Особливості припинення трудових правовідносин з тимчасовими і сезонними працівниками. 93

РОЗДІЛ 17. ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА З РОБОТИ. ГАРАНТІЇ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ  93

Стаття 195. Неприпустимість припинення трудових правовідносин за ініціативою роботодавця у період тимчасової непрацездатності працівника. 93

Стаття 196. Неприпустимість припинення трудових правовідносин за ініціативою роботодавця з працівником, який перебуває у відпустці93

Стаття 197. Неприпустимість припинення трудових правовідносин за ініціативою роботодавця з працівником, який перебуває у відрядженні93

Стаття 198. Обмеження звільнення вагітних жінок і працівників із сімейними обов’язками, які мають дітей. 93

Стаття 199. Обмеження звільнення неповнолітніх працівників. 94

Стаття 200. Обмеження звільнення працівників передпенсійного віку. 94

Стаття 201. Заборона звільнення з мотивів досягнення працівником пенсійного віку чи отримання ним права на пенсійну виплату. 94

Стаття 202. Гарантії працівникам, обраним на виборні посади. 94

Стаття 203. Гарантії працівникам, які висунули свої кандидатури для обрання на виборні посади  95

Стаття 204. Гарантії працівникам, які подали скаргу про сексуальні домагання чи дискримінацію, яких вони зазнали чи зазнають. 96

Стаття 205. Обов’язок роботодавця щодо попереднього інформування первинної профспілкової організації (профспілкового представника), членом якої є працівник, про наступне припинення трудових правовідносин чи інший представницький орган працюючих, що є стороною чинного колективного договору. 96

Стаття 206. Наслідки припинення трудових правовідносин із працівником за ініціативою роботодавця без попереднього інформування первинної профспілкової організації (профспілкового представника)96

Стаття 207. Поновлення працівника на роботі96

Стаття 208. День звільнення працівника. 97

Стаття 209. Оформлення звільнення. 97

Стаття 210. Інформація про причини звільнення. 98

Стаття 211. Обов'язок роботодавця забезпечити при звільненні працівника повернення його до місця знаходження роботодавця чи укладення з ним трудового договору. 98

Стаття 212. Обов‘язок роботодавця провести розрахунок з працівником, із яким припинено трудові правовідносини. 98

Стаття 213. Гарантії працівникам у разі припинення трудових правовідносин. 99

за ініціативою роботодавця при змінах в організації виробництва та праці99

Стаття 214. Реалізація права на відпустки у разі звільнення працівника. 99

Стаття 215. Грошова компенсація за невикористану щорічну відпустку у разі звільнення працівника  99

Стаття 216. Відрахування із заробітної плати за час відпустки при звільненні працівника  100

КНИГА ЧЕТВЕРТА.100

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАЦІ. 100

РОЗДІЛ 18. УМОВИ ПРАЦІ. 100

§ 1. 100

Істотні умови праці100

Стаття 217. Істотні умови праці100

§ 2. 100

Характеристики умов праці100

Стаття 218. Шкідливі та небезпечні умови праці100

Стаття 219. Шкідливий виробничий фактор. 101

Стаття 220. Небезпечний виробничий фактор. 101

Стаття 221. Особливі природно – географічні та геологічні умови праці та умови праці підвищеного ризику для здоров'я. 101

Стаття 222. Безпечні умови праці101

Стаття 223. Важкість праці101

Стаття 224. Напруженість праці102

Стаття 225. Роз’їзний характер праці102

Стаття 226. Польові умови праці102

§ 3. 102

Методи й види забезпечення трудового процесу. 102

Стаття 227. Вахтовий метод. 102

Стаття 228. Відрядження. 102

Стаття 229. Відкомандирування. 103

Стаття 230. Робота за сумісництвом.. 103

Стаття 231. Суміщення професій (посад)103

РОЗДІЛ 19. РОБОЧИЙ ЧАС.. 104

§ 1. 104

Тривалість робочого часу. 104

Стаття 232. Склад робочого часу. 104

Стаття 233. Нормальна тривалість робочого часу. 104

Стаття 234. Скорочена тривалість робочого часу. 104

Стаття 235. Робочий час меншої тривалості105

Стаття 236. Неповний робочий час. 105

Стаття 237. Тривалість щоденної роботи та роботи змінами. 105

Стаття 238. Тривалість робочого часу напередодні днів державних свят і вихідних днів  106

Стаття 239. Підсумований облік робочого часу. Запровадження облікового періоду  107

§ 2. 107

Режими робочого часу. 107

Стаття 240. Режим робочого часу. 107

Стаття 241. П'ятиденний і шестиденний робочий тиждень та тривалість щоденної роботи  108

Стаття 242. Чергування. 108

Стаття 243. Робота змінами. 109

Стаття 244. Гнучкий режим робочого часу. 110

Стаття 245. Поділ робочого дня на частини. 110

Стаття 246. Початок і закінчення роботи. 110

Стаття 247. Обов’язок роботодавця інформувати працівників щодо встановленого режиму робочого часу та вести облік робочого часу. 110

§ 3. 111

Робота у нічний час. 111

Стаття 248. Тривалість робочого часу в нічний час. 111

Стаття 249. Заборона роботи у нічний час. 111

§ 4. 111

Робота понад нормальну тривалість робочого часу. 111

Стаття 250. Робота понад нормальну тривалість робочого часу. 111

Стаття 251. Надурочні роботи й робота в надурочний час. 112

Стаття 252. Обмеження надурочних робіт. 112

Стаття 253. Заборона залучення до надурочних робіт. 112

Стаття 254. Граничні норми застосування надурочних робіт та роботи у надурочний час  113

Стаття 255. Ненормований робочий час. 113

Стаття 256. Робота на умовах ненормованого робочого часу. 113

Стаття 257. Працівники, які самостійно планують свій робочий час. 113

РОЗДІЛ 20. ЧАС ВІДПОЧИНКУ.. 113

Стаття 258. Види часу відпочинку. 113

Стаття 259. Перерва для відпочинку й харчування. 114

Стаття 260. Спеціальні перерви. 114

Стаття 261. Тривалість щоденного (між змінного) відпочинку. 114

Стаття 262. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку. 115

Стаття 263. Вихідні дні115

Стаття 264. Дні державних і релігійних свят, робота в які не провадиться. 115

Стаття 265. Заборона роботи у вихідні дні та дні державних і релігійних свят. Виняткові випадки залучення працівників до роботи у ці дні116

РОЗДІЛ 21. ВІДПУСТКИ.. 116

§ 1. 116

Загальні положення. 116

Стаття 266. Відпустка. 117

Стаття 267. Право працівників на відпустку. 117

Стаття 268. Гарантії права на відпустку. 117

Стаття 269. Види відпусток. 117

Стаття 270. Право на встановлення інших видів відпусток. 118

Стаття 271. Визначення тривалості відпусток. 118

Стаття 272. Оформлення відпусток. 119

Стаття 273. Облік відпусток. 119

§ 2. 119

Щорічні трудові відпустки. 119

Стаття 274. Щорічна основна трудова відпустка мінімальної тривалості119

Стаття 275. Щорічна основна трудова відпустка продовженої тривалості119

Стаття 276. Збільшення тривалості щорічної основної трудової відпустки залежно від стажу роботи  120

Стаття 277. Щорічна додаткова трудова відпустка за роботу в шкідливих та важких умовах праці та її тривалість. 120

Стаття 278. Щорічна додаткова трудова відпустка за особливий характер праці та її тривалість  120

Стаття 279. Щорічна додаткова трудова відпустка за роботу на умовах ненормованого робочого часу та її тривалість. 121

Стаття 280. Щорічна додаткова трудова відпустка за вислугу років та її тривалість  121

Стаття 281. Загальна тривалість щорічної трудової відпустки. 121

Стаття 282. Порядок надання щорічної трудової відпустки. 121

Стаття 283. Сумування трудових відпусток. 121

Стаття 284. Право на щорічну трудову відпустку за перший рік роботи. 122

Стаття 285. Право на щорічну трудову відпустку за другий та наступні роки роботи  122

Стаття 286. Графік надання щорічних трудових відпусток. 123

Стаття 287. Право роботодавця на дострокове надання щорічної трудової відпустки  124

Стаття 288. Колективне надання щорічних трудових відпусток. 124

Стаття 289. Обов‘язок роботодавця повідомити працівника про початок щорічної трудової відпустки. 124

Стаття 290. Перенесення або продовження щорічної трудової відпустки. 124

Стаття 291. Поділ щорічної трудової відпустки на частини. 125

Стаття 292. Відкликання працівника з щорічної трудової відпустки. 125

Стаття 293. Право працівника на отримання частини оплачуваної щорічної трудової відпустки у зручний для нього час. 125

Стаття 294. Надання частини щорічної трудової відпустки замість відпустки у зв’язку з навчанням чи без збереження заробітної плати. 126

§ 3. 126

Творча відпустка. 126

Стаття 295. Творча відпустка. 126

§ 4. 126

Заохочувальні відпустки. 126

Стаття 296. Заохочувальна відпустка, що надається за ініціативою роботодавця. 126

Стаття 297. Заохочувальна відпустка за виконання державних та громадських обов‘язків  126

§ 5. 126

Відпустки у зв'язку з навчанням.. 126

Стаття 298. Відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах. 126

Стаття 299. Відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах  127

Стаття 300. Відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах. 127

Стаття 301. Відпустки у зв‘язку з профспілковим навчанням.. 128

§ 6. 128

Соціальні відпустки. 128

Стаття 302. Соціальна відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами. 128

Стаття 303. Порядок надання соціальної відпустки у зв‘язку з вагітністю та пологами  128

Стаття 304. Соціальна відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  128

Стаття 305. Порядок надання соціальної відпустки для догляду за дитиною.. 129

Стаття 306. Право працівника із сімейними обов’язками у період перебування його у соціальній відпустці для догляду за дитиною, на трудову діяльність. 129

Стаття 307. Соціальна щорічна відпустка працівникам із сімейними обов’язками, які мають дітей  129

§ 7. 129

Відпустки без збереження заробітної плати. 129

Стаття 308. Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку. 129

Стаття 309. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін. 130

РОЗДІЛ 22. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ. 132

Стаття 310. Регулювання нормування праці132

Стаття 311. Норми праці132

Стаття 312. Запровадження, заміна й перегляд норм праці132

Стаття 313. Строк дії норм праці133

Стаття 314. Умови праці, які мають враховуватися при розробленні норм виробітку (норм часу) і норм обслуговування. 133

РОЗДІЛ 23. ЗАРОБІТНА ПЛАТА.. 133

§ 1. 133

Організація оплати праці133

Стаття 315. Визначення заробітної плати. 133

Стаття 316. Система організації оплати праці134

Стаття 317. Сфера державного регулювання оплати праці134

Стаття 318. Сфера договірного регулювання оплати праці135

Стаття 319. Джерела коштів на оплату праці135

Стаття 320. Оплата праці на підприємствах, в установах і організаціях. 135

Стаття 321. Оплата праці працівників підприємств, установ і організацій, що фінансуються з бюджету (отримують програмно – цільове фінансування)136

Стаття 322. Організація оплати праці на підприємствах і в організаціях, яким із бюджету виділяються дотації136

Стаття 323. Тарифна система оплати праці136

Стаття 324. Установлення нормованих завдань при погодинній оплаті праці136

Стаття 325. Порядок визначення розцінок при відрядній оплаті праці137

Стаття 326. Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати і порядок їх установлення  137

Стаття 327. системи стимулювання оплати праці137

§ 2. 137

Особливості оплати праці для організаційних умов відмінних від звичайних. 137

Стаття 328. Оплата праці за трудовим контрактом.. 137

Стаття 329. Оплата праці працівників, які працюють за трудовим договором про надомну працю   138

Стаття 330. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації138

Стаття 331. Оплата праці працівників, які виконують роботи (надають послуги), не властиві основній сфері діяльності138

Стаття 332. Оплата праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад. 138

Стаття 333. Оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними й геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я. 138

Стаття 334. Збереження заробітної плати при переведенні працівника на іншу нижче оплачувану роботу. 139

Стаття 335. Оплата праці при суміщенні професій (посад) й інших формах інтенсифікації праці139

Стаття 336. Оплата праці за сумісництвом.. 139

Стаття 337. Оплата праці при роботі неповний робочий час. 139

Стаття 338. Оплата праці при роботі у нічний час. 139

Стаття 339. Оплата праці при поділі робочого дня на частини. 140

Стаття 340. Оплата праці при виконанні надурочних робіт і роботі в надурочний час  140

Стаття 341. Оплата праці при роботі у святковий чи вихідний день. 140

Стаття 342. Порядок оплати часу простою.. 141

Стаття 343. Порядок оплати праці під час освоєння нового виробництва (нових видів продукції)141

Стаття 344. Збереження попередніх розцінок при впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції141

Стаття 345. Оплата праці за незакінченим відрядним нарядом.. 141

Стаття 346. Порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку. 141

Стаття 347. Порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком   142

§ 3. 142

Гарантії виплати заробітної плати. 142

Стаття 348. Право працівника на оплату праці142

Стаття 349. Повідомлення працівників про умови оплати праці142

Стаття 350. Мінімальна заробітна плата. 143

Стаття 351. Інші державні мінімальні гарантії в оплаті праці143

Стаття 352. Індексація заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат. 144

Стаття 353. Порядок обчислення середньої заробітної плати. 144

§ 4. 144

Виплата заробітної плати. 144

Стаття 354. Форми виплати заробітної плати. 144

Стаття 355. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати. 145

Стаття 356. Повідомлення працівника про розміри оплати праці145

Стаття 357. Відомості про оплату праці працівника. 145

Стаття 358. Заборона обмежень працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою   145

РОЗДІЛ 24. СТАЖ РОБОТИ.. 146

Стаття 359. Стаж роботи. 146

Стаття 360. Обчислення стажу роботи, що надає право на щорічну основну трудову відпустку  146

Стаття 361. Обчислення стажу роботи, що надає право на щорічні додаткові трудові відпустки  147

Стаття 362. Збереження стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові трудові відпустки. 147

Стаття 363. Обчислення стажу роботи для призначення пенсій. 147

РОЗДІЛ 25. ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ. 147

Стаття 364. Гарантії та компенсації за законодавче обмеження трудових прав. 147

Стаття 365. Гарантії працівникам, які працюють на умовах неповного робочого часу  148

Стаття 366. Гарантії та компенсації за роботу в шкідливих і небезпечних, особливих природно – географічних і геологічних умовах праці та умовах праці підвищеного ризику для здоров’я  148

Стаття 367. Гарантії працівникам, яких направлено на медичне обстеження. 148

Стаття 368. Гарантії та компенсації під час відряджень. 149

Стаття 369. Гарантії та компенсації відкомандированим працівникам.. 149

Стаття 370. Гарантії та компенсації працівникам, робота яких має роз’їзний характер чи які працюють у польових умовах або вахтовим методом.. 149

Стаття 371. Право на репатріацію. Гарантії та компенсації працівникам у разі їх репатріації150

Стаття 372. Гарантії для працівників на час виконання громадянських, державних та громадських обов’язків. 151

Стаття 373. Гарантії та компенсації під час підвищення кваліфікації151

Стаття 374. Гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість. 151

Стаття 375. Гарантії працівникам, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням.. 152

Стаття 376. Компенсація за роботу у святковий чи вихідний день. 152

Стаття 377. Компенсація за використання майна, належного працівникові152

Стаття 378. Компенсаційні виплати за невиданий спеціальний одяг і спеціальне взуття  152

Стаття 379. Компенсація за проїзд. 153

Стаття 380. Компенсації оплати вартості навчання. 153

Стаття 381. Компенсація вартості санаторно – курортного лікування. 153

Стаття 382. Гарантійні та компенсаційні виплати за час відпусток та замість невикористаної відпустки. 153

Стаття 383. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки. 154

Стаття 384. Компенсаційна виплата (допомога) на оздоровлення при наданні щорічної трудової відпустки. 154

Стаття 385. Матеріальні допомоги. 154

Стаття 386. Вихідна допомога. 154

РОЗДІЛ 26. УЧАСТЬ У СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННІ. 155

§ 1. 156

Загальні положення. 156

Стаття 387. Обов’язковість загальнообов’язкового державного соціального страхування  156

§ 2. 156

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.. 156

Стаття 388. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.. 157

Стаття 389. Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати  157

Стаття 390. Підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності159

Стаття 391. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності159

Стаття 392. Умови надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах  160

Стаття 393. Розмір допомоги по вагітності та пологах. 160

Стаття 394. Право на допомогу при народженні дитини. 161

Стаття 395. Розмір допомоги при народженні дитини. 161

Стаття 396. Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  161

Стаття 397. Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  161

Стаття 398. Строки надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  161

Стаття 399. Право на допомогу на поховання. 162

Стаття 400. Розмір допомоги на поховання. 162

Стаття 401. Санаторно-курортне лікування та оздоровлення. 162

Стаття 402. Призначення та виплата матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.. 162

§ 3. 163

Соціальні послуги та виплати у разі нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання. 163

Стаття 403. Виплати по відшкодуванню шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я, або у разі його смерті163

Стаття 404. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків. 163

Стаття 405. Страхові виплати. 165

Стаття 406. Перерахування розміру страхових виплат. 165

Стаття 407. Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації166

Стаття 408. Право на страхові виплати у разі смерті потерпілого. 166

Стаття 409. Щомісячні страхові виплати та інші витрати на відшкодування шкоди  166

§ 4. 170

Матеріальне забезпечення на випадок безробіття. 170

Стаття 410. Умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю.. 170

Стаття 411. Розмір допомоги по безробіттю.. 171

Стаття 412. Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації172

Стаття 413. Матеріальна допомога по безробіттю, одноразова матеріальна допомога  172

Стаття 414. Допомога на поховання. 172

Стаття 415. Дотація роботодавцю на створення додаткових робочих місць. 172

Стаття 416. Припинення, відкладення виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття та скорочення їх тривалості173

§ 5. 174

Пенсійне забезпечення. 174

Стаття 417. Пенсійне забезпечення. 174

Стаття 418. Участь у недержавному пенсійному забезпеченні174

РОЗДІЛ 27. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ РОБОТОДАВЦЯМИ ВИПЛАТ НА ЇХ КОРИСТЬ.. 175

Стаття 419. Обмеження відрахувань із заробітної плати. 175

Стаття 420. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати. 175

Стаття 421. Заборона відрахувань із вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат  176

Стаття 422. Захист прав працівників на належні їм виплати у разі банкрутства роботодавця  176

Стаття 423. Виплати по відшкодуванню моральної шкоди. 176

Стаття 424. Наслідки затримки здійснення виплат на користь працівника. 176

РОЗДІЛ 28. БЕЗПЕКА ТА ГІГІЄНА ПРАЦІ. 177

Стаття 425. Визначення безпеки і гігієни праці та сфери дії законодавства про охорону праці177

Стаття 426. Органи державного управління безпекою та гігієною праці