Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
25.10.2021 10:52

5G: чому інвестори вкладають мільярди в нове покоління зв'язку

Співзасновник ФК "АЛЬТА КАПІТАЛ"

У новому блозі я розглянув залежність між обсягом інвестицій і темпом зростання сфери мобільного зв'язку.

XXI століття — століття технологій, інформації та зв'язку. Саме завдяки широкому розповсюдженню мережі ми миттєво обмінюємося інформацією та знаходимося в контакті один з одним. Попит на підключення до мережі великий, а що ж стосовно інвестицій? У цьому блозі я розгляну залежність між обсягом інвестицій і темпом зростання сфери мобільного зв'язку.

Приблизно за 40 років ми пройшли шлях від 1G до 5G. Ця трансформація включає роботу над реєстрацією абонентів, встановленням зв'язку між ними, шифруванням. Мережі 1G з'явилися в 1980-х, а вже в 1991 році розробили стандарт 2G. З'явилася можливість передавати не тільки голос, але й текст, зображення. 3G подарував нам доступ в інтернет і зробив його швидким. Мережа 4G дозволила грати в мобільні ігри, дивитися довгі відео та користуватися відеозв'язком. Тепер на підході 5G, під яким криється безліч технологій і трансформації цілих інфраструктур.

Згідно зі звітом GSMA Intelligence, оператори мобільних мереж інвестують понад $1,1 трлн протягом наступних 5 років, і близько 80% цієї суми буде припадати на технологію 5G. Промисловість також вкладає багато часу і грошей в безпровідні технології наступного покоління. За прогнозами, до 2024 року до 5G під'єднається 1,5 млрд осіб. Але поки єдиного стандарту 5G немає — ведеться ряд тестувань інфраструктури та технологій. Увесь цей стрімкий процес інновацій драйвять інвестиції. У чому ж бачать вигоду інвестори?

В контексті мобільного зв'язку швидкість інтернету з 5G має мінімальну затримку в передачі сигналу (всього 1-2 мс). Це відкриває величезне поле можливостей: нові послуги, сервіси та цілі бізнес-моделі, які були неможливі в мережах 4G. Для масового споживача найбільш популярна сфера застосування 5G —  віртуальна й доповнена реальність. Наприклад, у 2018 році під час футбольного матчу на стадіоні було встановлено п'ять камер з охопленням 360 градусів, зображення з яких передавалося мережею 5G. Трансляцію можна було дивитися в шоломі віртуальної реальності, повністю занурившись в те, що відбувалося на стадіоні.

Крім цього 5G поміняє звичний для нас транспорт. Безпровідна мережа нового покоління допоможе розвитку безпілотного транспорту завдяки високій швидкості передачі даних. За прогнозом PwC, повністю безпілотний транспорт в найбільших містах планети з'явиться до 2040 року. 5G дасть автономному транспорту можливість взаємодіяти з дорогами, світлофорами, вуличними знаками та парковками. Всі дані з підключених автомобілів і датчиків будуть передаватися в хмарне сховище та оброблятися. 5G також змінить наш побут, адже в першу чергу зв'язок асоціюється з інтернетом речей (IoT) і «розумним» будинком. Число пристроїв, які можуть бути підключені до IoT, стає дедалі більше: це «розумні» лампочки, розетки, колонки, камери, замки та багато іншого. Мережі 5G значно оптимізують зв'язок між пристроями IoT. І це не весь перелік технологій, що трансформують світ.

Інвестиції гігантів у 5G дозволяють їм поглибити свої відносини як зі споживачами, так і з бізнес-клієнтами. Оператори повинні пропонувати мобільний інтернет нового покоління як частину своїх пакетів послуг. Тоді вони будуть найбільш успішними в нову епоху 5G.

Якщо розглянути становище виробників мобільних пристроїв, вони багато виграють від 5G технологій. Виробники обладнання, смартфонів і напівпровідникові компанії — всі намагаються поставити свій відбиток на глобальну мережу 5G. Перемога в перегонах означає можливість домінувати протягом багатьох років. Сьогодні серед лідерів виділяється Apple. Компанія отримала 28,3% ринку телефонів 5G в першій половині 2021 року. Лідерство Apple частково пов'язано з доступністю безлічі різних моделей iPhone з підтримкою 5G. Клієнти, які шукають новітнє й найкраще, не мають іншого вибору, крім як переходити в компанії з підтримкою 5G.

Висновок виходить один — хто не інвестує й не заглиблюється в розробку 5G, той вимре на ринку сучасних технологій найближчим часом. Саме тому інвестиційні суми б'ють рекорди, а компанії беруть участь в перегонах за першість. Хто буде першим, той завоює лояльність своїх та нових клієнтів.


5G: why investors fund billions in the next generation of communications

XXI century — the century of technology, information and communication. It is due to the widespread network that we instantly exchange information and are in contact with each other. The demand for network connectivity is high, but what about the investment? In this blog, I will study the correlation between investment and mobile industry growth.

In about 40 years, we have gone from 1G to 5G. This transformation hides the work on registering subscribers, establishing a connection between them, and encryption. 1G networks appeared in the 1980s, and already in 1991, the 2G standard was developed. 2G enabled the transmission of not only voice but also text and images. 3G gave us internet access and made it fast. The 4G network made it possible to play mobile games, watch long videos and use video calls. Now 5G is on its way, under which lies a multitude of technologies and transformations of entire infrastructures.

According to a GSMA Intelligence report, mobile network operators are investing more than $1.1 trillion over the next 5 years, and about 80% of that amount will come from 5G technology. The industry is also investing a lot of time and money in next-generation wireless technologies. According to projections, 1.5 billion people will connect to 5G by 2024. But so far there is no single 5G standard — several tests of infrastructure and technologies are underway. This whole rapid innovation process is driven by investment. What do they see as an investor's benefit?

In the context of mobile communications, the speed of the internet with 5G has a minimum delay in signal transmission (only 1-2 ms). This opens up a huge field of opportunities: new services, services and entire business models that were not possible in 4G networks. For the mass consumer, the most demanded scope for 5G is virtual and augmented reality. For example, in 2018, during a football match, five 360-degree cameras were installed at the stadium, the images from which were transmitted over the 5G network. The broadcast could be watched in a virtual reality helmet, completely immersed in what was happening at the stadium.

In addition, 5G will change the transport we are used to. The next-generation wireless network will help the development of unmanned vehicles due to the high data transfer rate. According to PwC's forecast, completely unmanned vehicles will appear in the largest cities on the planet by 2040. 5G will give autonomous vehicles the ability to interact with roads, traffic lights, street signs and parking lots. All data from connected vehicles and sensors will be transferred to the cloud storage and processed. 5G will also change our way of life, as communication is primarily associated with the Internet of Things (IoT) and the smart home. The number of devices that can be connected to the IoT is constantly growing: these are "smart" bulbs, devices, speakers, cameras, locks and much more. 5G networks greatly optimize communication between IoT devices. And this is not the whole list of transforming technologies.

The giants' investment in 5G allows them to deepen their relationships with both consumers and business customers. Operators should offer next-generation mobile Internet as part of their service packages. Then they will be most successful in the new 5G era.

Considering the position of mobile device manufacturers, they will benefit a lot from 5G technology. Hardware makers, smartphones and semiconductor companies are all trying to put their mark on the global 5G network. Winning a race means being able to dominate for years. Today Apple stands out among the leaders. The company gained 28.3% of the 5G phone market in the first half of 2021. Apple's leadership is partly due to the availability of many different 5G-enabled iPhones. Customers, looking for the latest and greatest, have no choice but to migrate to 5G-enabled companies.

The conclusion is one — who does not invest and does not delve into the development of 5G, will die out in the market of modern technologies shortly. That is why investment sums are breaking records and companies are racing for the headship. Who will be the first, will win the loyalty of his and new customers.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи