Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
05.07.2022 11:08

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя

Керівник Секретаріату Національного агентства кваліфікацій

Важливою особливістю національної системи кваліфікацій є її зрозумілість та прозорість як на національному рівні, так і у міжнародному вимірі.

Розбудова сучасної національної системи кваліфікацій є одним із ключових завдань для будь-якої країни. Вона є основоположним та надзвичайно ефективним засобом розбудови людського капіталу, оскільки забезпечує гармонізацію освітніх та професійних кваліфікацій, відповідність компетентностей працівників вимогам сучасного швидкозмінного національного та міжнародного ринку праці, а також широким суспільним потребам у цілому.

Важливою особливістю національної системи кваліфікацій є її зрозумілість та прозорість як на національному рівні, так і у міжнародному вимірі.

Основним інструментом, який забезпечує ці властивості, є Національна рамка кваліфікацій. Саме вона, як системоутворюючий фактор, служить певним еталоном при розробленні, ідентифікації, співставленні як академічних, так і професійних кваліфікацій. Що стосується міжнародного виміру, то Національна рамка кваліфікацій забезпечує прозорі і зрозумілі процедури визнання в Україні іноземних документів про освіту чи професійну кваліфікацію, а також визнання наших кваліфікацій за кордоном. Але це стає можливим лише тоді, коли наша Національна рамка разом з рамками інших країн стане складовим елементом міжнародної системи порівняння та визнання, у центрі якої є Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя (European Qualifications Frameworkfor lifelong learning (EQF LLL/EQF)(ЄРК).

Слід зазначити, що ЄРК охоплює всі рівні освіти (не тільки вищу) та є дійсною для країн-членів Європейського Союзу, країн, що вступають до Європейського Союзу і країн Європейського економічного простору. Перша редакція рекомендацій щодо запровадження Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя була ухвалена Європейським Парламентом та Радою Європейського Союзу 23 квітня 2008 року.

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя надає загальний опис восьми прийнятих у Європейському Союзі кваліфікаційних рівнів. Кожний з восьми рівнів визначений набором дескрипторів, що відображають результати навчання, притаманні кваліфікаціям цього рівня, у термінах знань, умінь, відповідальності та автономності. Вищі (5-8) кваліфікаційні рівні Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя є достатньо узгодженими за дескрипторами з кваліфікаційними рівнями (циклами) Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (РК-ЄПВО, при цьому:

– рівень 5 Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя відповідає результатам навчання короткого циклу РК-ЄПВО; 

– рівень 6 відповідає результатам навчання першого циклу РК-ЄПВО; 

– рівень 7 відповідає результатам навчання другого циклу РК-ЄПВО; 

– рівень 8 відповідає результатам навчання третього циклу РК-ЄПВО.

Свого часу Україна зробила свідомий вибір на користь загальноєвропейської інтеграції, що має на меті призвести до полегшення визнання українських дипломів і кваліфікацій у країнах ЄС.

У Рекомендаціях ЄРК від травня 2017 року передбачено порівняння рамок кваліфікацій третіх країн з ЄРК на основі діалогу. У випадку з Україною це підтримується Угодою про асоціацію, яка сприяє співпраці у сфері ПТО та вищої освіти, включаючи рамки кваліфікацій.

Як ми вже неодноразово інформували, наприкінці 2020 року Міністерством освіти і науки була створена міжвідомча робоча група з метою розроблення заходів щодо забезпечення відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Європейської рамки кваліфікацій навчання впродовж життя та критеріям Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.

Діяльність робочої групи продовжувалася впродовж року і її апогеєм став розгляд попередніх результатів спільного (ЄС – ЄФО – Україна) проєкту щодо порівняння Національної рамки кваліфікацій з Європейською рамкою кваліфікацій для навчання впродовж життя на 59-тій зустрічі членів Дорадчої Групи Європейської Рамки кваліфікацій (EQF AG) у Брюсселі.

Впевнені, що до кінця року Звіт буде підтриманий Європейською Комісією, а наша Національна рамка кваліфікацій та система кваліфікацій у цілому стають прозорими та зрозумілими, що полегшить визнання наших кваліфікацій за кордоном, сприятиме міжнародним академічній та професійній мобільностям, а також міжнародному позиціюванню та застосуванню ЄРК.

Маємо надію, що українська рамка кваліфікацій свого часу займе одне з достойних місць у Europass – проєкті Європейського Союзу, який спрямований на представлення професійних навичок, компетентностей і кваліфікацій у формі, зрозумілій у всіх країнах Європейського Союзу. Це зі свого  боку відкриє вільний доступ до порівняння типів кваліфікацій, які є частиною національних рамок кваліфікацій, і ми безперешкодно можемо бачити, як національні рамки кваліфікацій пов’язані одна з одною, при виборі роботи або навчання в країнах ЄС та в Україні. 

Країни Європейського Союзу, які зіставили свої НРК з Європейською рамкою кваліфікацій для навчання впродовж життя

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]