Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
21.10.2013 16:14

Акцизний податок при операціях з векселями

Партнер Адвокатського об’єднання AVER LEX

У багатьох питаннях акцизного податку з цінними паперами нормативне регулювання є недосконалим. Пропоную розглянути цікаве питання по обкладенню акцизним податком операцій з векселями.

Здається, що так і не врегульовано питання щодо оподаткування акцизним податком  трансакцій такого поширеного виду цінних паперів як векселі. При цьому, скоріш за все, виданого 10.09.2013 року Листа Міндоходів щодо цього питання не досить для повного врегулювання цього питання.

Але про все це по порядку.

1.      Оподаткування видачі та погашення векселя.

        Здається, що якраз щодо цього питання певність у платників податків є. В силу приписів п 213.1.7 ПК України об’єктами оподаткування акцизним податком є операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку деривативів.

    За п. 213.2.4 не підлягають оподаткуванню операції за участю векселедавця, заставодавця та іншої особи, що видала або урахувала ордерний або борговий цінний папір з видачі, урахування та погашення цінних паперів.

       Тобто щодо видачі та погашення векселів все зрозуміло -  такі операції не підлягають оподаткуванню акцизом і про це чітко вказало Міндоходів у своєму Листі  10.09.2013 № 10807/6/99-99-19-04-03-15.

2.      Індосамент векселя.

        Але векселі можуть не тільки видаватися та погашатися, вони можуть передаватися від однієї особи іншій.

         Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» під індосаментом розуміється передавальний напис на ордерному цінному папері, що посвідчує перехід прав на цінний папір та прав за цінним папером до іншої особи в установленому порядку.

         Таким чином дана операція істотно відмінна  від операції з видачі або погашення векселя, що дало підстави Міндоходів у вищевказаному листі чітко зробити висновок, що операція вчинення індосаменту (передача векселя) є об’єктом оподаткування особливим податком згідно підпункту 213.1.7 пункту 213.1 статті 213 Кодексу, оскільки така операція передбачає перехід прав власності на цінний папір до іншої особи.

       Такі операції оподатковуються за ставкою 1,5 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі.

Як звітувати?

Таким чином зрозуміло, що платити акциз та звітувати потрібно, але як саме це зробити з урахуванням того, що значна частина операцій з передачі векселів здійснюється за відсутності торговця цінними паперами.

Нагадаємо, що згідно п. 219.2. ПК України податковим агентом за біржовими та позабіржовими операціями, визначеними в підпункті 213.1.7 ПК України, є відповідний торгівець цінними паперами (ліцензіат), включаючи банк, який здійснює такі операції на підставі договору та зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати акцизний податок до бюджету від імені та за рахунок особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Але чи означає така редакція пункту ПК, що інші особи, які не торговцями цінними паперами, у випадку проведення операцій без відповідного торговця не мають обов’язку звітувати щодо операції?

На нашу думку – ні, нормативне обґрунтування даного твердження можна вивести з загальних приписів ПК, а саме  відповідно до п.  212.1.9 ПК України платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є фізична або юридична особа - резидент або нерезидент (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з деривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, крім випадків, передбачених пунктом 213.2 статті 213 цього Кодексу.
      А згідно з п. 49.2.  ПК України платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Звернімо увагу, що подібний принцип застосовується законодавцем і при регулюванні правовідносин щодо податку на доходи фізичних осіб.

Так згідно з п. 168.2.1. ПК України платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Додатково зазначимо, що власне Декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами з відповідними Додатками, затверджена Наказом Міндоходів № 288 від 19.07.2013 року, підготовлена  таким чином, аби її могли подати як торговці ЦП так і інші суб’єкти, як юридичні особи, так і фізичні.

Не дивлячись на неточність у регулюванні з боку законодавця, можна зробити наступні висновки:

1.          - Акцизний податок з операцій щодо передачі прав на векселі сплачувати потрібно.

               -  Звітність по такому податку подавати також потрібно, незалежно від того, чи здійснювалася передача через торговця цінними паперами.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]