Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
21.10.2013 16:14

Акцизний податок при операціях з векселями

Партнер Адвокатського об’єднання AVER LEX

У багатьох питаннях акцизного податку з цінними паперами нормативне регулювання є недосконалим. Пропоную розглянути цікаве питання по обкладенню акцизним податком операцій з векселями.

Здається,що так і не врегульовано питання щодо оподаткування акцизним податком  трансакцій такого поширеного виду ціннихпаперів як векселі. При цьому, скоріш за все, виданого 10.09.2013 року ЛистаМіндоходів щодо цього питання не досить для повного врегулювання цього питання.

Алепро все це по порядку.

1.     Оподаткування видачі та погашеннявекселя.

        Здається,що якраз щодо цього питання певність у платників податків є. В силу приписів п213.1.7 ПК України об’єктамиоподаткування акцизним податком є операції з продажу, обміну або інших способіввідчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінніпапери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються наміжбанківському ринку деривативів.

    Зап. 213.2.4 не підлягають оподаткуваннюоперації за участю векселедавця, заставодавця та іншої особи, що видала абоурахувала ордерний або борговий цінний папір з видачі, урахування та погашенняцінних паперів.

       Тобто щодо видачі та погашення векселів всезрозуміло -  такі операції не підлягаютьоподаткуванню акцизом і про це чітко вказало Міндоходів у своєму Листі  10.09.2013 № 10807/6/99-99-19-04-03-15.

2.     Індосамент векселя.

        Алевекселі можуть не тільки видаватися та погашатися, вони можуть передаватися відоднієї особи іншій.

         Відповіднодо Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» під індосаментом розуміється передавальний напис на ордерному цінномупапері, що посвідчує перехід прав на цінний папір та прав за цінним папером доіншої особи в установленому порядку.

         Такимчином дана операція істотно відмінна  відоперації з видачі або погашення векселя, що дало підстави Міндоходів увищевказаному листі чітко зробити висновок, що операція вчинення індосаменту(передача векселя) є об’єктом оподаткування особливим податком згідно підпункту213.1.7 пункту 213.1 статті 213 Кодексу, оскільки така операція передбачаєперехід прав власності на цінний папір до іншої особи.

      Такі операції оподатковуються за ставкою1,5 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею,що не перебувають у біржовому реєстрі.

Як звітувати?

Таким чином зрозуміло, що платити акциз та звітуватипотрібно, але як саме це зробити з урахуванням того, що значна частина операційз передачі векселів здійснюється за відсутності торговця цінними паперами.

Нагадаємо, що згідно п. 219.2. ПК України податковим агентом за біржовими тапозабіржовими операціями, визначеними в підпункті 213.1.7 ПК України, євідповідний торгівець цінними паперами (ліцензіат), включаючи банк, якийздійснює такі операції на підставі договору та зобов'язаний нараховувати, утримуватита сплачувати акцизний податок до бюджету від імені та за рахунок особи здоходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подаватиподаткову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушенняйого норм у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Але чи означає така редакція пункту ПК, що інші особи,які не торговцями цінними паперами, у випадку проведення операцій безвідповідного торговця не мають обов’язку звітувати щодо операції?

На нашу думку – ні, нормативне обґрунтування даноготвердження можна вивести з загальних приписів ПК, а саме  відповідно до п.  212.1.9 ПК України платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперівта операцій з деривативами є фізична або юридична особа - резидент або нерезидент(в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції здеривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження ціннихпаперів, крім випадків, передбачених пунктом 213.2 статті 213 цього Кодексу.
      А згідно з п. 49.2.  ПК України платникподатків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний періодподавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якоговін є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такийплатник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Звернімо увагу, що подібний принцип застосовуєтьсязаконодавцем і при регулюванні правовідносин щодо податку на доходи фізичнихосіб.

Так згідно з п. 168.2.1. ПК України платник податку, що отримує доходи відособи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включитисуму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та податиподаткову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатитиподаток з таких доходів.

Додатково зазначимо, що власне Декларація з особливогоподатку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами звідповідними Додатками, затверджена Наказом Міндоходів № 288 від 19.07.2013року, підготовлена  таким чином, аби їїмогли подати як торговці ЦП так і інші суб’єкти, як юридичні особи, так іфізичні.

Не дивлячисьна неточність у регулюванні з боку законодавця, можна зробити наступнівисновки:

1.          - Акцизний податок з операцій щодопередачі прав на векселі сплачувати потрібно.

               -  Звітність по такому податку подаватитакож потрібно, незалежно від того, чи здійснювалася передача через торговцяцінними паперами.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи