Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.03.2014 12:22

Наслідки неточностей та помилок в первинній документації підприємства

Юрист SAFIR Consulting Group

В юридичній практиці сьогодні зустрічається проблема визначення сутності господарської операції, якщо первинні документи підприємства містять неточності або технічні помилки.

В юридичній практиці сьогодні зустрічається проблема визначення сутності господарської операції, якщо первинні документи підприємства містять неточності або технічні помилки. На підприємствах будь-якої форми власності існує відповідний документообіг, який складається з первинних документів, що фіксують факти здійснення господарських операцій. В свою чергу первинні документи є основою бухгалтерського обліку господарських операцій на підприємстві (частини 2 статті 3 Закону України від 16.07.1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»). Бухгалтерський облік підприємства має наповнюватись достовірною і правильною інформацією для вірного відображення інформації про діяльність підприємства, а тому важливо щоб первинна документація відображала сутність господарських операцій. Саме інформація про операцію є керівним моментом визначення реальності здійснення господарської операції, а не  наявність або відсутність правильного її технічного відображення при складанні первинних документів.

Так, на практиці досить часто трапляються випадки коли в силу людського фактору, при складанні первинної документації, допускаються технічні помилки чи певні технічні неточності. Однак, зазначені обставини не впливають на зміст господарської операції. Як правило, коли контролюючі органи Державної податкової служби України знаходять певні технічні описки у первинній документації, підчас невиїзних документальних перевірок, одразу ж презюмують, що зазначена операція є фіктивною і застосовують певні фінансові санкції відповідно до податкового законодавства. Також, автор зазначає, що досить часто податкові органи самостійно «забирають» на себе повноваження судових органів щодо визнання відповідних договорів, які містять неточності чи технічні помилки, недійсними. Як наслідок, контролюючі органи допускають помилкові висновки в актах перевірки щодо того, що первинні документи підприємства не відображають реальної сутності діяльності підприємства. Однак, необхідно зазначити, що відповідно до статті 204 Цивільного кодексу України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом, або якщо він не визнаний судом недійсним. Зазначена норма Цивільного кодексу України встановлює презумпцію дійсності правочину. Разом з тим, органи державної податкової служби не мають повноважень щодо визнання правочинів недійсними. Про це йдеться в листі Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 16.09.2011 року № 7319: «…Щодо правомірності органів державної податкової служби визнавати угоди нікчемними зазначимо, що згідно з абзацом 1 частини 2 статті 215 Цивільного кодексу України, недійсним є лише правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин)». Таким чином, головною підставою вважати правочини нікчемними являється їх недійсність, встановлена законом, а не актами податкової перевірки. Вказані ж в актах податкових органів недоліки, допущені суб'єктами господарювання при укладенні та виконанні договорів, не є підставою для визнання правочинів фіктивними, оскільки чинне законодавство не встановлює таких підстав нікчемності правочину.

Зазначені правові позиції знайшли своє відображення і у судовій практиці. Так, Вищий адміністративний суд України своїм листом від 01.11.2011 № 1936/11/13-11 надав роз’яснення з метою однакового застосування адміністративними судами окремих приписів Податкового кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до положень зазначеного листа, відсутність або недостатність зібраних доказів з урахуванням змісту підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України (презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків) є підставою для висновку про неправомірність оскарженого рішення контролюючого органу.

Документи та інші дані, що спростовують реальність здійснення господарської операції, яка відображена в податковому обліку, повинні оцінюватися з урахуванням специфіки кожної господарської операції – умов перевезення, зберігання товарів, змісту послуг, що надаються, тощо.

При цьому, сама собою наявність, або відсутність окремих документів, а також помилки у їх оформленні, не є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних вбачається, що фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов’язаннях платника податків, у зв’язку з його господарською діяльністю,  мали місце.

Також, автор звертає увагу, що у ст. 20 ПК України, яка закріплює права контролюючих органів, передбачене право звертатися до суду, у тому числі подавати позови до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, щодо визнання оскаржуваних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними (п. 20.1.30 ст. 20 ПК України). Повноваження щодо самостійного визнання правочину недійсним для контролюючих податкових органів не передбачено. Про зазначену обставину, також, сказано в правових позиціях інформаційного листа Вищого адміністративного суду України від 06.05.2011 № 742/11/13-11.

Таким чином, господарська операція не може вважатися такою, що не була реально здійснена через те, що містить певні неточності чи технічні помилки у первинній документації. На думку автора, основним критерієм визначення реальності здійснення господарської операції є її зміст. Тобто, неточності у первинній документації та у цивільно-правових договорах, які не впливають на зміст господарської операції та дійсність господарських зобов'язань, не мають братись до уваги, а необхідно виходити саме з сутності господарської операції. Отже, податковим органам необхідно звертати увагу не на юридичну форму господарської операції, а на її зміст, відповідний принцип (превалювання сутності над формою) закріплено в ст. 4 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». При перевірці податковими органами первинної документації, яка відображає господарські операції, необхідно аналізувати рух активів підприємства та зобов’язання платника податків у зв’язку з його господарською діяльністю. Так, необхідно звертати увагу чи мало місце збільшення майна однієї сторони (набувачем), з одночасним зменшенням його у іншої сторони (відчужувачем).

Отже, автор підсумовує, що неточності чи технічні помилки у первинній документації жодним чином не повинні впливати на висновки податкових органів щодо недобропорядного  ведення господарської діяльності відповідним підприємством. Контролюючі органи повинні перш за все звертати увагу на реальність здійснення господарської операції, додатково аналізуючи активи підприємства, допоміжні документи, які дозволяють встановити і підтвердити, що зазначена господарська операція відбулася. Грубими порушеннями і помилковими висновками є те, коли органи податкової служби знаходячи технічну помилку (друкарську помилку) чи іншу несуттєву неточність у первинній документації, автоматично визнають всю зазначену документацію нікчемною і складають акти, щоб накласти певні фінансові санкції, так би мовити, створюючи певний податковий тиск. Однак, така поведінка контролюючого органу є не припустимою, так як, платник податку змушений звертатися до суду оскаржуючи неправомірність прийняття рішення органами податкової служби України, що в свою чергу, створює для підприємства додаткові фінансові витрати на судові тяганини. Так, як без кваліфікованої допомоги юриста-податківця довести свою правомірну позицію вкрай важко і у багатьох випадках звичайний юрист може не впоратись із нелегким завданням.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]