Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
03.01.2018 12:02

Покази приладу Drager Alcotest 6810 недопустимий доказ сп'яніння водія

Досить типова на сьогоднішній день ситуація – щодо водія складено протокол про адміністративне правопорушення за яким водій керував транспортним засобом в стані алкогольного сп`яніння, що підтверджується актом огляду на стан алкогольного сп`яніння з викори

Фото_Драгер_slide-15-803x418.jpg

Досить типова насьогоднішній день ситуація – щодо водія складено протокол про адміністративнеправопорушення за яким водій керував транспортним засобом в стані алкогольногосп`яніння, що підтверджується актом огляду на стан алкогольного сп`яніння звикористанням спеціального технічного засобу (приладу Газоаналізатор DragerAlcotest 6810) та показами свідків, в присутності яких проводився огляд.

Хоча водій і непогодився з результатами огляду, проведеним поліцейським на місці зупинкитранспортного засобу, огляд в найближчому закладі охорони здоров'яправоохоронцями не проведено.

При розгляді справипро адміністративне правопорушення суд направляв особі, яка притягається доадміністративної відповідальності, повідомлення про розгляд справи. Однак,судова повістка направлялась на невірну адресу (хоча в матеріалах справи (протоколіпро адміністративне правопорушення) наявна вірна адреса), що стало наслідком неповідомлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, продату, час і місце розгляду справи.

За відсутні особи,що притягується до адміністративної відповідальності, суд, пославшись на протоколпро адміністративне правопорушення та акт огляду на стан алкогольного сп`янінняз використанням спеціальних технічних засобів (приладу Газоаналізатор DragerAlcotest 6810), прийшов до переконання, що в діях особи, що притягується доадміністративної відповідальності вбачається склад адміністративногоправопорушення, передбачений ч.1 ст.130 КУпАПта піддав її адміністративному стягненню у вигляді штрафу у розмірі шестисотнеоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 10200 (десять тисячдвісті) гривень з позбавленням права керування всіма видамитранспортних засобів на строк 1 (один) рік.

Вказане рішеннясуду першої інстанції оскаржено в апеляційному порядку з посиланням на наступніпорушення, що допущенні при розгляді місцевим судом:

1) Не повідомленняособи, що притягується до адміністративноївідповідальності,  про розгляд справи.

Стаття 268 КУпАПпередбачає можливість розгляду справи про адміністративне правопорушення завідсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, лишеза наявності у справі відомостей про належне повідомлення цієї особи про час імісце розгляду цієї справи та за відсутності її клопотання про відкладеннярозгляду справи.

2)  Проведенняогляду на стан сп'яніння за допомогою технічного засобу, не дозволеного до застосуванняМОЗ та Держспоживстандартом.

Пунктом 1 Розділу ІІ Інструкції про порядоквиявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чиіншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижуютьувагу та швидкість реакції, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я,МВС від 09.11.2015 р. №1452/735 (надалі – Інструкція) встановлено, що занаявності ознак, передбачених пунктом 3 розділу I цієї Інструкції, поліцейськийпроводить огляд на стан сп'яніння за допомогою спеціальних технічних засобів,дозволених до застосування МОЗ та Держспоживстандартом.

 

Між тим, спеціальний технічний засіб Drager"Alcotest 6810", який використовувався інспектором поліції длявизначення стану сп'яніння, відсутній у Державному реєстрі медичної техніки тавиробів медичного призначення, які дозволені для застосування на територіїУкраїни.

Оскільки перевірка водіяна стан алкогольного сп'яніння проводилась за допомогою приладу ГазоаналізаторDrager «Alcotest 6810», то його показники не можуть вважатися допустимимдоказом.

3) Проведення огляду на стан сп'яніння з порушенням інструкції зексплуатації спеціального технічного засобу.

Інструкцією зексплуатації газоаналізатору "Alcotest 6810" визначено інтервалитехнічного обслуговування приладу – перевірка калібровки, яка має проводитися кожні шість місяців.

А згідно дороздруківки приладу Drager "Alcotest 6810", яким проведено оглядводія, останнє калібрування приладу відбувалось з порушенням вказаного 6 місячного строку.

4) Проведення огляду на стан сп'яніння з порушенням вимог Інструкції.

Пунктом7 Розділу 1 Інструкції встановлено, що уразі відмови водія транспортного засобу від проходження огляду на стансп'яніння на місці зупинки транспортного засобу або його незгоди з результатами огляду, проведеного поліцейським, такий оглядпроводиться в найближчому закладі охорони здоров'я, якому надано правона його проведення відповідно до статті 266 Кодексу України про адміністративніправопорушення.

Впротоколі про адміністративне правопорушення водій вказав, що не згоден зрезультатом проведення огляду.

Такимчином, в зв’язку із незгодою з результатами огляду спеціальним технічнимзасобом поліцейські зобов’язані були доставити водія до найближчого закладуохорони здоров'я для проведення огляду, а за відсутності відповідного медичногоогляду покази приладу Drager "Alcotest 6810" не можна вважатиналежним доказом наявності стану сп'яніння.

Вказані порушення прав особи,яка притягається до адміністративної відповідальності, а також неповнота іоднобічність розгляду справи стали підставою для скасування апеляційним судомоскаржуваної постанови про притягнення особи до адміністративноївідповідальності за ст. 130 КУпАП та закриття провадження у справі за відсутностіподії і складу адміністративного правопорушення.


Державний герб України

Номер провадження: 33/785/1771/17

Номер справи місцевого суду: 520/9089/17

Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1

Доповідач Кадегроб А. І.

  

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2017 року                                      м. Одеса

Суддя апеляційного суду Одеської області - Кадегроб А.І., при секретарі судового засідання - Стояновій Л.І., за участю особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, - ОСОБА_2 та його представника ОСОБА_3, розглянувши клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження та апеляційну скаргу представника ОСОБА_3, діючого в інтересах ОСОБА_4 на постанову Київського районного суду м. Одеси від 25 жовтня 2017 року про притягнення ОСОБА_4 до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП,-

встановив:

Постановою судді Київського районного суду м. Одеси від 25 жовтня 2017 року

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2,

визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП, та на нього накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 10200 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 (один) рік.

Вищевказаною постановою ОСОБА_4 визнаний винним в тому, що 29.07.2017 року о 22 годині 50 хвилин, в м. Одеса по вул. Дача Ковалевського, біля будинку № 142/164, він керував автомобілем марки «BMW», д/з ВН 1366 ЕР, в стані алкогольного сп`яніння, що підтверджується актом на стан алкогольного сп`яніння з використанням спеціальних технічних засобів, відповідно до якого у останнього виявлено 0.91 ‰ (проміле) алкоголю, чим порушив п. 2.9 «а» ПДР.

На дану постанову представник ОСОБА_3, діючий в інтересах ОСОБА_4, подав апеляційну скаргу з клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження, в яких просить поновити строк на оскарження постанови та скасувати її, провадження у справі закрити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП у звязку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Вимогу про поновлення строку на апеляційне оскарження апелянт мотивує тим, що судова повістка ОСОБА_4 направлялася на невірну адресу, тому ОСОБА_4 не був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, копія постанови йому не надсилалася протягом встановленого ст. 285 КУпАП триденного строку, копію оскаржуваної постанови отримав лише 03.11.2017 року в канцелярії суду.

В обґрунтування вимоги про скасування постанови у справі апелянт вказує, що суд не повідомив ОСОБА_4 належним чином про час та місце розгляду справи, судову повістку направив на хибну адресу, чим порушив право на захист ОСОБА_4

Також апелянт зазначає, що огляд ОСОБА_4 на стан спяніння було проведено за допомогою технічного засобу, який не дозволено до застосування МОЗ та Держспоживстандартом, тому висновки такого приладу вважаються недійсними, а покази приладу Драгер «Алкотест 6810» не можна вважати належним доказом.

Так, апелянт зазначає, що огляд ОСОБА_4 на стан спяніння було проведено з порушенням норм законодавства, оскільки він не погодився з результатами огляду за допомогою технічного приладу, проте йому не було запропоновано поліцейськими проїхати до закладу охорони здоровя для проведене медичного огляду на стан спяніння.

Заслухавши пояснення ОСОБА_4 та його представника ОСОБА_3, які підтримали доводи клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження та апеляційної скарги, просили їх задовольнити, дослідивши матеріали справи та перевіривши доводи клопотання та апеляційної скарги, апеляційний суд доходить наступних висновків.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_4 не був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду справи, оскільки судову повістку було направлено на невірну адресу, судовий розгляд відбувся без його участі, копія постанови йому направлена не була, а її копію ОСОБА_4В отримав лише 03.11.2017 року, апеляційну скаргу подано 06.11.2017 року.

Враховуючи наведене вище, апеляційний суд доходить висновку про те, що строк на апеляційне оскарження був пропущений з поважних причин та вважає за необхідне цей строк поновити.

Згідно зі ст.7 КУпАП, ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

Статтею 268 КУпАП передбачено, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Відповідно до ст.280 КУпАП, орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно зі ст.251 КУпАП, Доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Вимогами ст.252 КУпАП встановлено, що орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

З матеріалів справи про адміністративне правопорушення вбачається, що суд першої інстанції під час розгляду справи не дотримався вищевказаних вимог КУпАП.

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії БР №006900 від 29.07.2017 року, 29.07.2017 року о 22 годині 50 хвилин, в м. Одеса по вул. Дача Ковалевського, біля будинку № 142/164, ОСОБА_4 керував автомобілем марки «BMW», д/з ВН 1366 ЕР, в стані алкогольного сп`яніння, що підтверджується актом на стан алкогольного сп`яніння з використанням спеціальних технічних засобів, відповідно до якого у останнього виявлено 0.91 ‰ (проміле) алкоголю, чим порушив п. 2.9 «а» ПДР.

В протоколі містить відмітка про те, що ОСОБА_4 не згоден з результатами газоаналізатора (а.с.2).

До протоколу долучено роздруківку результатів приладу газоаналізатора DRAGER 6810 ARCD №0444, який зафіксував результат тесту 0.91 ‰ (проміле) вмісту алкоголю в організмі ОСОБА_4 (а.с.3). Також до протоколу долучено ОСОБА_5 огляду на стан алкогольного спяніння з використанням спеціальних технічних засобів, складений відносно ОСОБА_4

Крім того, в матеріалах справи містяться пояснення свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7, зазначених в протоколі, в яких зафіксовано, що ОСОБА_4 в їх присутності проходив огляд на стан спяніння за допомогою приладу «Драгер», результат огляду якого склав 0.91 ‰. Будь-яких інших відомостей в поясненнях свідків не зазначено.

Апеляційному суду ОСОБА_4 пояснив, що він не був згоден із результатами технічного приладу, про що зазначив в протоколі, проте працівники поліції не запропонували йому проїхати до медичного закладу для проведення огляду на стан алкогольного спяніння.

Відповідно до ч. 3 ст. 266 КУпАП у разі незгоди водія (судноводія) на проведення огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого спяніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів або в разі незгоди з його результатами огляд проводиться в закладах охорони здоровя.

Відповідно до п. 7 «Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого спяніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції» (далі - Інструкція) у разі відмови водія транспортного засобу від проходження огляду на стан спяніння на місці зупинки транспортного засобу або його незгоди з результатами огляду, проведеного поліцейським, такий огляд проводиться в найближчому закладі охорони здоровя, якому надано право на його проведення відповідно до статті 266 КУпАП.

Згідно з ч. 5 ст. 266 КУпАП огляд особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого спяніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, проведений з порушенням вимог цієї статті, вважається недійсним.

З метою повного та всебічного розгляду справи до апеляційного суду викликались для допиту у якості свідків працівники поліції: ОСОБА_8, який складав відносно ОСОБА_4 протокол про адміністративне правопорушення, та ОСОБА_9, який проводив огляд ОСОБА_4 на стан алкогольного спяніння та відбирав пояснення свідків. Проте, зазначені свідки до апеляційного суду не зявилися, про причини неявки суд не повідомили, запитуваний апеляційним судом відеозапис з нагрудних камер працівників патрульної поліції ДПП УПП у м. Одесі, відзнятий на місці події з моменту зупинки транспортного засобу до моменту складання протоколу про адміністративне правопорушення, також наданий не був.

Таким чином, зважаючи на те, що в протоколі ОСОБА_4 зазначив свою незгоду із результатами технічного приладу, а матеріали справи не містять жодних доказів того, що працівники поліції пропонували йому проїхати до медичного закладу для проведення огляду на стан алкогольного спяніння, апеляційний суд приходить до висновку, що проведення огляду на стан алкогольного спяніння ОСОБА_4 здійснено з порушенням вимог законодавства, що в свою чергу свідчить про те, що результати такого огляду є недійсними, а тому протокол про адміністративне правопорушення, складений відносно ОСОБА_4, не може вважатись доказом його винуватості у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 130 КУпАП.

Крім того, апеляційний суд погоджується з доводами представника ОСОБА_3 про те, що огляд ОСОБА_4 на стан спяніння було проведено за допомогою технічного засобу, який не дозволено до застосування МОЗ та Держспоживстандартом, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 1 Розділу ІІ Інструкції за наявності ознак, передбачених пунктом 3 Розділу ІІ цієї Інструкції, поліцейський проводить огляд на стан спяніння за допомогою спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування МОЗ та Держспоживстандартом.

Відповідно до п.3 та п. 4 Інструкції Розділу ІІ поліцейськими використовуються спеціальні технічні засоби, які мають, зокрема, сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки. Огляд на стан спяніння проводиться з дотриманням інструкції з експлуатації спеціального технічного засобу та фіксацією результатів на паперових та електронних носіях, якщо спеціальний технічний засіб має такі функції.

Так, до апеляційної скарги долучено Інструкцію з експлуатації приладу Drager «Alcotest 6810», за допомогою якого проводився огляд ОСОБА_4 на стан алкогольного спяніння.

Під час апеляційного розгляду апелянтом було представлено відповідь ДПП УПП в Одеській області від 19.12.2017 року на адвокатський запит ОСОБА_3 представника ОСОБА_4 від 14.12.2017 року з доданим посібником з експлуатації газоаналізатора Drager «Alcotest 6810».

Як вбачається з представленої апелянтом Інструкції з експлуатації газоаналізатора Drager «Alcotest 6810» умовою правильної роботи приладу є суворе дотримання вимог, що наведені у розділі «Інтервали технічного обслуговування», яким передбачено, що прилад має проходити калібрування кожні шість місяців.

Відповідно до роздруківки приладу Drager «Alcotest 6810» №ARCD-0444 останнє калібрування приладу відбулось ще 23.09.2016 року, тобто з порушенням шестимісячного строку.

Крім того, апелянтом в судовому засіданні апеляційного суду було надано відповідь ДПП УПП в Одеській області від 13.12.2017 року на адвокатський запит ОСОБА_3 представника ОСОБА_4 від 07.12.2017 року, до якої долучено копії свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки Drager «Alcotest 6810» №ARCD-0444 за 2016 та 2017 роки та копію відомості про сервіс, градуювання та державну повірку.

Відповідно до наданих документів дія Свідоцтва про державну реєстрацію №7261/2007 згідно з наказом МОЗ України від 10.02.2010 року №95 приладу Drager «Alcotest 6810» закінчилася ще 10.02.2015 року.

Також апеляційний суд звертає увагу на те, що, відповідно до відомостей державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення до переліку дозволених для застосування на території України медичних виробів «Газоаналізатори Drager Alcotest» виробництва Drager Safety AG & Co. KGaA (Німеччина), свідоцтво про державну реєстрацію 14455/2014 належать: Газоаналізатор Drager Alcotest 3000, Газоаналізатор Drager Alcotest 5510, Газоаналізатор Drager Alcotest 5510 з конфігуруванням, Газоаналізатор Drager Alcotest 6820, Газоаналізатор Drager Alcotest з конфігуруванням, Газоаналізатор Drager Alcotest XT. Газоаналізатор Drager Alcotest 6810 (Свідоцтво про державну реєстрацію №7261/2007) у зазначеному реєстрі - відсутній.

З матеріалів справи вбачається, що перевірка ОСОБА_4 на стан алкогольного сп'яніння проводилася за допомогою приладу Газоаналізатор Drager Alcotest 6810, тому, враховуючи наведене вище, його показники не можуть вважатися допустимим доказом.

Таким чином апелянтом надано докази, які свідчать про безпідставність притягнення його оскаржуваною постановою до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Викладені вище обставини суд першої інстанції не зясував, чим допустив неповноту та однобічність розгляду справи.

Таким чином апеляційний суд приходить до висновку, що вищевикладені порушення прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також неповнота і однобічність розгляду справи є безумовною підставою для скасування оскаржуваної постанови.

Разом з цим сукупність доказів, досліджених апеляційним судом під час перегляду постанови, свідчить про відсутність події та складу адміністративного правопорушення в діях ОСОБА_4

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю в разі встановлення відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

Згідно з п. 2 ч. 8 ст. 294 КУпАПза наслідками розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції має правоскасувати постанову та закрити провадження у справі.

Аналізуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, вважаю, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, оскаржувана постанова суду скасуванню, а провадження у справі закриттю у зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Керуючись ст.ст. 78247268289293294 КУпАП, апеляційний суд, -

постановив:

Клопотання представника ОСОБА_3, діючого в інтересах ОСОБА_4, про поновлення строку на апеляційне оскарження постанови Київського районного суду м. Одеси від 25 жовтня 2017 року - задовольнити, поновити йому строк на апеляційне оскарження.

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_3, діючого в інтересах ОСОБА_4, - задовольнити

Постанову Київського районного суду м. Одеси від 25 жовтня 2017 року про притягнення ОСОБА_4 до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП, з накладенням на нього адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 (один) рік - скасувати, а провадження у справі - закрити.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя апеляційного суду

Одеської області                                        ОСОБА_5

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи