Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
28.11.2014 15:18

Як оформити відпустку для догляду за дитиною віком до 6-ти років

Юрист Юридичної компанії «Дешунін та партнери»

Відпустка для догляду за дитиною до 6-ти – це чудовий спосіб одночасно і займатися вихованням дитини, і не переривати трудового стажу. Проте отримання даної відпустки потребує належного документального оформлення.

Відпустка для догляду задитиною до 6-ти – це чудовий спосіб одночасно і займатися вихованням дитини, іне переривати трудового стажу. Проте отримання даної відпустки потребує належногодокументального оформлення.

Про особливості та підставиотримання даної відпустки, а також про те, які документи має надати працівникроботодавцю для цього - йтиме мова в даному матеріалі.

 Відповідно до частини  6 статті 179 Кодексу законів про працю України(далі – КЗпПУ), у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду,жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітноїплати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як додосягнення дитиною шестирічного віку.

Частиною 7вказаної статті визначено: відпустка для догляду за дитиною, передбаченачастиною шостою цієї статті, може бути використана повністю або частинами такожбатьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають задитиною.

Згідно з частиною 8 статті 179 КЗпПУ, за бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієїстатті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можутьпрацювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

Відповідно до статті 181 КЗпПУ, відпустка без збереження заробітної плати надаються зазаявою жінки або осіб, зазначених у частині сьомій статті 179 цього Кодексу,повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом(розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу; відпусткадля догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка беззбереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу)зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажуроботи за спеціальністю. Час відпусток, зазначених у цій статті, до стажуроботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.

Отже:

1)   відпусткадля догляду за дитиною віком до 6-ти років є відпусткою без збереженнязаробітної плати;

2)   роботодавецьмає в обовязковому порядку надати таку відпустку – за заявоюжінки (або осіб, зазначених у ч. 7 ст. 179 КЗпПУ), у випадку, якщо дитина потребуєдомашнього догляду;

3) особа,якій надана така відпустка, може працювати на умовах неповного робочого часуабо вдома – за її бажанням;

4)  час перебування у відпустці для догляду за дитиною до 6-ти років зараховуютьсяяк до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи заспеціальністю.

 Якзазначено вище, право на отримання даної відпустки прямо повязане із потребуванням дитиною домашнього догляду,що має бути підтверджено відповідним медичним документом.

Таким документом є Довідка за формою №080-1/о «Довідка пропотребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді» (затверджена Наказом МОЗУкраїни від 11.06.2012 № 430; доступний за посиланням).

Відповідно до Інструкції щодо заповненняформи первинної обліковоїдокументації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньомудогляді»:

  • пункт 4: форма № 080-1/о надається закладамиохорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування на підставірішення лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК);
  • пункт 11: Пункти 5 Форми (Захворювання, на якехворіє дитина) заповнюються на підставіоблікової форми № 112/о «Історія розвитку дитини»(є основним медичним документом, що ведеться в дитячих поліклініках, центрахпервинної медико-санітарної допомоги (далі - ЦПМСД), будинках дитини, закладахохорони здоров’я, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, у складі яких єдитячі відділення);
  • пункт14: довідку підписують лікуючий лікар,завідуючий відділенням, голова ЛКК закладу охорони здоров'я;
  • пункт 17: строк дії довідки встановлюється індивідуально зурахуванням захворювання, його перебігу, ефективності протирецидивних тареабілітаційних заходів і становить не менше 6 місяців;

Отже:

  1. Дляотримання відпустки для догляду за дитиною віком до 6-ти років працівник маєподати роботодавцю: відповідну заяву та довідку за формою № 080-1/о.
  2. Довідказа формою № 080-1/о видається на строк від 6 місяців – з огляду на характер,перебіг захворювання дитини; відповідно, по закінченню строку, на який булавидана довідка, особа, яка бажає і надалі перебувати у відпустці для догляду задитиною, - має отримати нову довідку на новий строк.
  3. Вказана довідка може бути видана дитячимиполіклініками, центрами первинної медико-санітарної допомоги (далі - ЦПМСД),будинками дитини, закладами охорони здоров’я, що надаютьамбулаторно-поліклінічну допомогу, у складі яких є дитячі відділення – деобліковується дитина – на основі форми № 112/о «Історія розвитку дитини». 
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи