Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
25.09.2013 16:05

Знижка на обсяг закупівлі товару або зміна ціни вже укладеного договор

Юрист Юридичної компанії «Дешунін та партнери»

Знижка на обсяг закупівлі товару активно застосовується в міжнародній та вітчизняній практиці поставок. Слід зазначити, що у випадку надання вказаної знижки, фактично мова йде про зміну ціни вже укладеного договору поставки.

Знижка на обсяг закупівлі товару активно застосовується в міжнародній та вітчизняній практиці поставок. Слід зазначити, що у випадку надання вказаної знижки, фактично мова йде про зміну ціни вже укладеного договору поставки. Чи правомірно змінювати ціну укладеного договору? Яким чином оформити надання вказаної знижки?

Знижка на обсяг закупівлі товару надається, якщо загальна сума придбаних покупцем за певний період товарів перевищує певну величину. При цьому перераховується ціна як товарів з останньої партії, що визначила необхідний обсяг товарів, так і ціна товарів, відвантажених покупцю раніше на виконання відповідного договору поставки. Чинне законодавство України не закріплює чітких нормативних положень щодо надання знижки на обсяг закупівлі товару. Проте слід звернути увагу на нормативні положення щодо зміни ціни договору, а також щодо впливу ціни договору на розмір податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість.

По-перше, стаття 632 Цивільного кодексу України (ЦК України): ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін (ч. 1); зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом (ч. 2); зміна ціни в договорі після його виконання не допускається (ч. 3).

По-друге, стаття 135 Податкового кодексу України (далі – ПК України) «Порядок визначення доходів та їх склад» (податок на прибуток підприємств):

  • пункт 135.1: доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування складаються з: доходу від операційної діяльності та інших доходів;
  •  пункт 135.4: дохід від операційної діяльності визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, в тому числі при зменшенні зобов'язань.

По-третє, стаття 188 ПК України «Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг» (податок на додану вартість), п. 188.1: база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій - не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу).

По-четверте, положення Податкового кодексу України щодо коригування:

  • податок на прибуток підприємств - стаття 140 «Особливості визнання витрат подвійного призначення», пункт 140.2: у разі, якщо після продажу товарів, виконання робіт, надання послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, в тому числі перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку - продавець та платник податку - покупець здійснюють відповідний перерахунок доходів або витрат (балансової вартості основних засобів) у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації;
  • податок на додану вартість - стаття 192 «Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту)», пункт 192.1: якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню;
  • пункт 192.1.1: якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;
б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг.

  • пункт 192.3. Результат перерахунку податкових зобов'язань і податкового кредиту постачальника та отримувача відображається у складі податкової декларації за звітний податковий період (декларація затверджена Наказом Міністерства фінансів України № 1492 від 25.11.2011).

Отже, цивільне законодавство України передбачає можливість зміни ціни договору після його укладення – зокрема, у випадках, передбачених договором. Відповідно, у договорах на поставку товарів слід закріплювати випадки та порядок зміни ціни договору, зокрема, - випадок надання знижки на обсяг закупівлі товару. В договорі поставки слід прописувати також умови надання даної знижки.

Прописуючи випадки та порядок зміни ціни договору, слід враховувати положення частини 3 статті 632 ЦК України: зміна ціни в договорі після його виконання не допускається.

Відповідно, закріплюючи в договорі можливість зміни його ціни, необхідно конкретизувати, коли даний договір вважається сторонами виконаним, тобто до якого часу можна змінювати ціну договору. Виходячи із особливостей надання знижки на обсяг закупівлі товару, можливість зміни ціни договору доцільно прив’язувати до результату здійснених поставок за календарний рік. В такому випадку по закінченню календарного року, виходячи із обсягу придбаних покупцем товарів, розраховується знижка на обсяг закупівлі товару, перераховується ціна договору та вносяться відповідні зміни до договору.

Зміна ціни договору у випадку надання знижки на обсяг закупівлі товару має бути оформлена документально (наприклад, відповідним додатком до договору поставки). Адже відповідно до статті 654 ЦК України, зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає зі звичаїв ділового обороту.

Щодо оформлення зміни ціни договору (суми компенсації вартості товару), то міжнародна практика активно використовує такий інструмент, як кредит-нота. У вітчизняній практиці даний інструмент також застосовується.

В даному випадку кредит-нота представляє собою документ, що направляється постачальником покупцеві, в якому постачальник повідомляє покупця про зміну ціни договору (компенсації вартості товару) з огляду на надання знижки «на обсяг закупівлі товару».

Застосування саме кредит-ноти як інструменту надання знижки (зменшення компенсації вартості товару) необхідно прописувати у договорі поставки. Тоді застосування кредит-ноти буде узгоджуватися із положенням частини 2 статті 632 ЦК України та статті 654 ЦК України.

Відповідно, в договорі поставки сторони мають визначити:

  • випадки зміни ціни договору, зокрема такий випадок, – надання знижки на обсяг закупівлі товару;
  • умови надання знижки на обсяг закупівлі товару;
  • порядок зміни ціни договору у випадку надання знижки на обсяг закупівлі товару – шляхом укладення відповідного додатку до договору поставки або шляхом застосування такого інструмента, як кредит-нота.

Окремої уваги потребує правильне документальне оформлення зміни ціни договору поставки. Адже на підставі документів, якими оформлено зміну ціни договору, здійснюється відповідне коригування податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, - керуючись правовими нормами, викладеними вище.

Таким чином, ціна укладеного договору може бути змінена – з урахуванням положень, викладених вище. Зокрема, можливість зміни ціни має бути передбачена самим договором поставки. Проте як змінити ціну договору у зв’язку із наданням знижки на обсяг закупівлі товару, якщо в договорі поставки не була прописана можливість внесення таких змін?

Вказана ситуація також має своє вирішення. Наприклад, знижку на обсяг закупівлі товару можна оформити наступним чином: врахувати знижку на обсяг закупівлі товару та надати її покупцю при наступних поставках. Причому домовленість про надання постачальником покупцю такої знижки слід також оформити документально (у відповідному додатку до договору поставки чи додатковій угоді).

Отже, оформлення знижки на обсяг закупівлі товару залежить від того, як в договорі поставки прописані умови та порядок зміни ціни договору у випадку надання даної знижки.

Якщо в договорі передбачені такі умови, то можливими є варіанти внесення змін до договору у формі додатку до договору поставки або використання такого інструменту як кредит-нота.

Якщо в договорі поставки не передбачені умови щодо зміни ціни договору, можливим є врахування знижки на обсяг закупівлі товару та її надання при наступних поставках.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи