Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
15.08.2016 22:48

Напіврозпад банкрутства: процес є, оздоровлення відсутнє

Юрист. Співголова комітету з розвитку підприємництва СУП

Що спільного між фізикою та економікою? – Із законами фізики, як і з законами економіки, важко сперечатися. Фізика має фундаментальний закон збереження енергії. Так само й ринковій економіці притаманне постійне перетікання капіталів до найбільш дохідних сф

 Напіврозпадбанкрутства: процес є, оздоровлення відсутнє

Що спільного між фізикою та економікою? Із законами фізики, як і з законамиекономіки, важко сперечатися. Фізика має фундаментальний  закон збереження енергії. Так само й ринковійекономіці притаманне постійне перетікання капіталів до найбільш дохідних сфер,перерозподіл власності від неефективних господарюючих суб'єктів до ефективних.

Компанія Kodak, яка винайшла цифрову фотокамеру, втратила свої позиції саметому, що недооцінила ринок цифрової фототехніки. Якщо в 1997 році котирування Kodakдоходили до $90 за акцію, то до кінця 2011 вони впали нижче $1 за акцію. Компаніявдалася до банкрутства, позбувшись неліквідних активів.

Нові власники вирішили, що не варто гнатися законкурентами в сегменті масової фотографії, і сконцентрували всі зусилля настворенні бізнес-продуктів для вузької аудиторії. І в такий спосіб зі станубанкрутства Kodak вийшла у вересні 2013 року.

Тож, інститут банкрутства в ринковій економіці відіграє вирішальну роль у відновленністабільності та стійкості господарського обороту.

Що не так із процедурою відновлення платоспроможності в Україні?

1. Для добросовісного боржника банкрутствоу нас є покаранням, а не пільгою, як у розвинутих країнах

В Україні основна маса процесів банкрутства порушеназ ініціативи кредиторів, а не боржника.Такі всесвітньо відомі корпорації як General Motors,Metro-Goldwyn-Mayer, Kodak самі подавали заяви про банкрутство, провелисанацію, чим зберегли працюючий бізнес.

2. Банкрутство в Українівикористовується не як допомога боржнику розрахуватися з боргами, а як механізмзвільнення від боргів

За даними Світового банку, процедурабанкрутства в Україні забезпечує повернення кредиторові лише 8,3% боргу. Натомістьу США – 81,5%; Польщі – 58,3%.

При цьому тривалість процедури банкрутства підприємства за методологієюрейтингу Doing Business в Україні складає майже три роки, тоді як урозвинених країнах – 1,7 років. Кричущий факт – в українських судах досі єсправи, розгляд яких тягнеться ще з 1997 року.

3. Процедура банкрутства ототожнюється знеминучою ліквідацією

Загальна кількість справ щодо банкрутства в українських судах становить заразпонад 5,5 тис проваджень. Із них у стані санації перебуває приблизно 270підприємств. А кількість справ, що завершилися успішною санацією боржника ємізерною: за 2015 рік таких лише дві, а за 1 квартал 2016 року – всього однепідприємство пережило реорганізацію.

Дляпорівняння

США упроцедурах вирішення неплатоспроможності посідає 5 місце у рейтингу DoingBusiness, а Федеральна резервна система довгий час зберігає ключову ставку нарівні 0,25-0,5% річних.

Польща – 32-е місце у рейтингу Doing Business за ефективністю банкрутства, абазова ставка Центрального банку Польщі – 1,5% річних.

Україна – 141-ша у рейтингу Doing Business із вартістю рефінансування НБУ15,5%. Причому геть нещодавно ця ставка становила аж 30%.


Вартість залучення фінансування залежить від рівня ризиків та часу повернення.Непрацюючий механізм банкрутства в Україні має низку причин, з-поміж яких неостанню роль відіграють наявні канали для зловживань з боку учасників процесута відсутність дієвих механізмів оздоровлення боржника.

Отже, за наявних реалій Україна залишається опудалом на полі залученняінвестицій. Адже якщо для кредитування такий стан справ спричиняє високувартість кредитних коштів, то для залучення іноземних інвестиції – це лишевідсутність таких.
 

Що здатнезмінити ситуацію?

1. Розширення прав кредиторів 
 
По-перше, відкрити веб-доступ кредиторів до інформації про боржників. Адже правона інформацію – це першочергове право кредитора, від якого залежить контроль задіяльністю боржника або арбітражного керуючого.

По-друге, надати комітету кредиторів повноваження погоджувати правочини зістотними активами боржника тим самим унеможливити випадки виведення активів тазловживань вже на першій стадії провадження.

 
2. Порядок призначення та належна оплатапослуг арбітражного керуючого

Теоретично призначення керуючих єавтоматизованим, проте на практиці, якщо обрана системою кандидатура відмовляєтьсявід участі у справі, може бути призначена особа лояльна до когось з учасниківпроцесу.

Для мінімізації ризиків пропонується надатикредиторам можливість брати участь в обранні розпорядника майна боржника середдекількох кандидатур, визначених автоматизованою системою.

Перегляду підлягає і підхід до оплати праціарбітражного керуючого задля гарантування йому належної оплати. Авансування оплатипраці керуючого при порушенні провадження та позачерговість вимог щодо йоговинагороди покликані змінити патову ситуацію.

3. Доступ до кредитних ресурсів

Можливість доступу неплатоспроможного боржникадо кредитних коштів - одна з ініціатив, яка підтверджує, що порушення справипро банкрутство не означає безумовну ліквідацію підприємства.

Я би пропонувала закріпити пріоритетзадоволення вимог кредиторів, які надали фінансування неплатоспроможномуборжнику, раніше за вимоги інших незабезпечених кредиторів.

Наявність такого пріоритету у кредитора співвідноснеризикам, на які він іде, надаючи фінансування завідомо неплатоспроможномуборжникові. Разом із тим для боржника підвищується вірогідність отриманняфінансування, адже без надання пріоритету такий механізм так і залишиться декларативноюнормою.

4. Запровадження дієвих процедурбанкрутства, а саме:

Встановити максимальний строк першої стадії процесу, у якій швидко має вирішитисяпитання, чи
є консенсусдля оздоровлення підприємства. Якщо з будь-яких причин цей строк недотримується – автоматичне зняття мораторію на задоволення вимог забезпеченихкредиторів.

Заборонити входження у санацію без схваленого кредиторами плану санації. Якщокредитори не схвалили план санації – перейти до ліквідації.

Натомість негайно вдатися до санації, якщо хоча б одна з черг кредиторів тазабезпечені кредитори схвалили план оздоровлення боржника. Іншим чергамкредиторів, що не схвалили план, гарантується отримання не менше, ніж вони ботримали у разі ліквідації.

Давно пора об’єднати процедури санації та мирової угоди в єдиній процедурі, якапередбачала б усі наявні інструменти оздоровлення боржника. Рішення щодо укладаннямирової угоди має ухвалюватися зборами кредиторів, так само як і щодо планусанації. Ті ж самі процедури голосування, класи і більшості.

Варто надати заставним кредиторам можливість захистити предмет забезпечення,якщо є ризик його втрати. За рішенням суду вивести об’єкт з-під дії мораторіюта перейти до стягнення.

В комплексі ці ініціативи роблять входження боржника у процедуру санації більшгнучкою, одночасно позбавляючи недобросовісних суб’єктів можливостівикористовувати цю процедуру для уникнення боргових зобов’язань.

Якщо оздоровлення боржника неможливе,запропоновані зміни забезпечать швидкий перехід до його ліквідації.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]