Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
17.04.2020 17:06

Вам відмовили у наданні інформації на адвокатський запит? Як тепер діяти

Сподіваюся, що колегам стане у нагоді зразок заяви, що наводиться нижче. Хочу, щоб професійні права адвокатів були належним чином захищені.

Нагадаю, що згідно положень ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатським запитом являється письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Звертаю вашу увагу на норми Порядоку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 238 від 19.11.2013 року (надалі - Порядку). Так, у вказаному Порядку зазначено, що у випадку порушення його професійних прав, адвокат може звернутися із відповідною заявою не тільки до ради адвокатів, за якою він "закріплений", але й до ради адвокатів за розташуванням робочого місця даного адвоката або до ради адвокатів за місцем знаходження правопорушника. 

Приблизний зразок заяви з повідомленням ради адвокатів про таке правопорушення наводжу нижче. Сподіваюся, що дана інформація стане у нагоді моїм колегам-адвокатам під час захисту своїх професійних прав.

 

Голові Ради адвокатів ___________

 Адвоката _____________________

Адреса:_______________________

Номер засобу зв’язку:__________

e-mail:________________________

 

                                                                                                                         

ЗАЯВА

про притягнення до адміністративної відповідальності

за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП

Положеннями статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим законом та іншими законами. Зокрема, забороняється будь-яке втручання і перешкоджання здійсненню адвокатської діяльності.

Так, між _________________ та ________________ (далі – Клієнт), було укладено договір про надання правової допомоги.

Діючи в інтересах Клієнта, мною, адвокатом _________________ було направлено до  _________________  адвокатський запит № __ від _______ 2020 року з проханням протягом п’яти робочих днів з моменту отримання запиту повідомити мені наступну інформацію (надати копії документів), а саме_______________________.

Моє звернення до ________________ з адвокатським запитом було зумовлене тим, що Клієнту____________________________________________________.

Таким чином, для з’ясування зазначеної інформації я в інтересах Клієнта звернулася до ____________________. На що отримала відмову з формальних підстав, яку вважаю незаконною, що доводиться наступним.

Згідно з п. 3.1.7 Порядку ведення ЄРАУ, який затверджений рішенням Ради адвокатів України № 26 від 17 грудня 2012 року, адвокат має право зазначити кілька робочих місць.

Таким чином, відповідно до даних ЄРАУ, зазначено, що я здійснюю свою дільність у формі адвокатського бюро за адресою: ____________________, про що зазначено в ордері.

Відповідно до пп. 12.8 п. 12 Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, затверджений рішенням Ради адвокатів України від 12.04.2019 року № 41 (далі - Положення), серед обов’язкових реквізитів ордеру, зокрема, встановлено обмеження повноважень, якщо такі передбачені договором про надання правничої (правової) допомоги.

Отже, якщо адвокатом заповнюється ордер у письмовій формі, адвокатом зазначаються обмеження, якщо такі є.

Таким чином, згідно вимог ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», мною було долучено посвідчені належним чином копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та ордеру на ведення справи без зазначення обмежень у діяльності.

Відповідно до положень ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі - Закон) адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту. До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Згідно ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом. 

Відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

За неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ч. 5 ст. 212-3 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність. 

За таких обставин відмова _________________  свідчить про вчинення ____________ адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП. 

Відповідно до ч. 5 ст. 212-3 КУпАП неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, є формальним: об’єктивна сторона правопорушення виражається у неправомірній відмові у наданні інформації, несвоєчасному або неповному наданні інформації, наданні інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит; суб'єкт - спеціальний (посадова особа), а суб'єктивна сторона може виражатися як у формі умислу, так й у формі необережності.

Враховуючи те, що відмову у відповіді на адвокатський запит надала посадова особа, а саме __________, яка працює на посаді ________ _____________________, а тому є всі ознаки, за наявності яких діяння можна кваліфікувати як адміністративне правопорушення. 

Приписами статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено, що у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218- 221 КУпАП, протоколи про правопорушення мають право складати: пункт 9-1) голова ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або уповноважений радою член ради адвокатів регіонів (стаття 212-3 – у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до закону).

Відповідно до Порядку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджений Рішенням Ради адвокатів України 19.11.2013 року № 238,провадження за заявою про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП (порушення права на інформацію), у частині порушення права на інформацію, порушується за заявами адвоката, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена, на території юрисдикції відповідної ради адвокатів регіону, за адресою робочого місця адвоката, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати, або за місцем знаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань, що допустили адміністративне правопорушення.

Враховуючи те, що адреса мого робочого місця знаходиться за адресою: __________________________, а також те, що посадовою особою, яка допустила адміністративне правопорушення, є __________________, яка (який) працює на посаді _____________________________, що знаходиться по вул. __________________ , тому, я правомірно звертаюся до Ради адвокатів __________ за захистом своїх порушених професійних прав адвоката. 

У зв’язку з усім викладеним вище, керуючись положеннями ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ч. 5 ст. 212-3 КУпАП,-

ПРОШУ:

Скласти та направити до суду протокол про вчинення _____________________________________, адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 212-3 КУпАП.

Адвокат ___________________________ ____________________________       

Дата: _____________________________

Посилання на деякі судові рішення про притягнення до відповідальності порушників прав адвокатів наводжу нижче:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/87016864

http://reyestr.court.gov.ua/Review/88012912

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86944337

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]