Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
23.02.2017 16:23

Етапи реєстрації торговельної марки

Керуючий партнер Trustme Law Firm, голова комітету UNBA NextGen, заступник голови комітету з інтелектуальної власності НААУ

Реєстраціяторговельної марки – тривалий тавідповідальний процес, що триває напрактиці 14-18 місяців, а у деякихвипадках і довше, наприклад, у випадкуоскарження рішення Укрпатенту зазаявкою.

Реєстрація торговельної марки – тривалий та відповідальний процес, що триває на практиці 14-18 місяців, а у деяких випадках і довше, наприклад, у випадку оскарження рішення Укрпатенту за заявкою. Реєстрація завершується видачею свідоцтва України на знак для товарів та послуг, або відмовою Укрпатенту в реєстрації знаку.

Реєстрація ТМ розпочинається після подання відповідної заявочної документації : заявка, перелік класів, зображення ТМ, квитанція про оплату збору, довіреність (у випадку подання заявки представником). При підготовці документів слід керуватися Наказом Держпатенту № 116 від 28.07.1995 р. « Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг » (надалі – «Правила»).

У Правилах знаходяться роз’яснення щодо заповнення заявки, вимоги до оформлення документів, довіреності тощо. Збір за подачу ТМ можна сплатити одразу при поданні ТМ на реєстрацію або протягом двох місяців від дати подання заявки, якщо необхідно, даний строк можна подовжити ще на шість місяців (ч. 8 ст. 7 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», надалі – «Закон»). Після подання заявки, буде сформована розписка про одержання заявки на знак для товарів та послуг . У розписці буде вказана дата подачі заявки та номер заявки, на який у подальшому необхідно посилатися при листуванні із Укрпатентом. Окремо раджу перевіряти розписку на відсутність орфографічних помилок при поданні документів в Укрпатент (ПІБ заявника, представника, адреси тощо), та при наявності, виправити відповідні помилки на місці.

Експертиза заявки на реєстрацію ТМ складається з наступних етапів:

- встановлення дати подання заявки;

- експертиза заявки за формальними ознаками;

- експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак.

На етапі встановлення дати поданні заявки перевіряються заявлені відомості заявника, зображення знаку, перелік класів та сплата збору за подання заявки. Якщо усі необхідні умови виконані, заявнику надсилається повідомлення про встановлення дати подання заявки.

Наступний етап – формальна експертиза заявки на торговельну марку , за якою здійснюється перевірка поданих документів/даних на відповідність чинному законодавстві України. Перелік даних та документів, що перевіряються на формальній експертизі, визначені у розділі 4.2. Правил. По факту, на даному етапі перевіряється чи відповідає подана заявка усім формальним признакам щодо складання документації, не здійснюючи перевірку по суті . Наприклад, на формальній експертизі при реєстрації ТМ перевіряється правильність заповнення заяви ; узгодженість та правильність заявленого переліку класів ; повноваження представника за довіреністю та зміст довіреності тощо. Якщо у ході формальної експертизи буде виявлена невідповідність поданої документації вимогам законодавства, заявнику буде надіслане відповідне повідомлення з описом недоліків, які необхідно усунути протягом двох місяців із дати отримання повідомлення. Даний строк можна подовжити, надіславши відповідне клопотання та сплативши збори. Якщо помилки та недоліки документації не будуть виправлені, заявка на реєстрацію торговельної марки буде вважатися відхиленої . Після проходження заявки ТМ формальної експертизи, заявник отримає висновок про відповідність заявки вимогам формальної експертизи

Наступний етап – експертиза заявки по суті, або кваліфікаційна експертиза. Даний етап є основним у реєстрації торговельної марки й завершальним, у випадку проходження якого торговельна марка має бути зареєстрована.

На даному етапі здійснюється перевірка заявленого позначення (зображення, текст, комбінація позначень тощо) щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1, 2 статті 6 Закону . Наприклад , чи не належить заявлений знак до позначень порнографічного характеру, чи не містить антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо. Також перевіряються чи не зображує заявлений знак виключно державні герби, прапори та емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки, або чи не є схожим з ними настільки, що їх можна сплутати.

Здійснюється перевірка позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, зазначених у пунктах 3, 4 статті 6 Закону. Перевіряється, чи не є заявлене позначення таким, що:

- не має розрізняльної здатності;

- є загальновживаним як позначення товарів певного виду;

- є загальновживаним символом і терміном;

- вказує на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту;

- є оманливими або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Не будуть зареєстровані ТМ, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- ТМ раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні щодо однорідних товарів і/або послуг;

- ТМ інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна:

- ТМ, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою (міжнародна реєстрація);

- загальновідомими ТМ в Україні.

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні;

- найменуваннями місць походження .

Додатково перевіряється, чи не відтворює заявлена на реєстрацію ТМ: промислові зразки; назви відомих (добре знаних) в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них; твори мистецтва або їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми або похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Якщо експертом за заявкою, при проведення експертизи по суті, не буде знайдено підстав для відмови у реєстрації, виноситься рішення про реєстрацію знака відносно усього переліку товарів і/або послуг.

Якщо буде встановлена невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, то заявнику надсилається повідомлення з наведенням обгрунтованих доводів, що можуть стати підставою для відмови в реєстрації знака повністю або відносно частини товарів і/або послуг. Заявнику надається два місяця на надання мотивованої відповіді з доказами та доводами на користь реєстрації знаку. Даний строк також може бути продовжений, але не більше чим на 6 місяців. Якщо доводи, надані заявником, визнаються Укрпатентом як обгрунтовані, то приймається рішення про реєстрацію знака.

При отриманні рішення щодо реєстрації ТМ, необхідно сплатити збори за публікацію та видачу свідоцтва та надати відповідні квитанції до Укрпатенту. Зазвичай з моменту отримання рішення про реєстрацію і до отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг (торговельна марка) проходить 1.5 – 2 місяці.

Якщо перша стаття (http://blog.liga.net/user/sbarbashin/article/25601.aspx) містила загальну інформацію щодо ТМ (визначення, види, класи, строки реєстрації тощо), дана стаття присвячена опису етапів реєстрації, у наступних – буде здійснено більш широкий аналіз експертизи ТМ по суті (кваліфікаційна експертиза), а саме - розберемо підстави для відмови у реєстрації ТМ та дії заявника, у випадку отримання попередньої відмови у реєстрації ТМ.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]