Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
12.01.2016 09:37

Альтернатива державній судовій системі

Екснародний депутат Верховної Ради України

На сьогодні в Україні відсутні органи досудового врегулювання спорів між фінансовими установами та споживачами.

Альтернатива державній судовійсистемі або як захистити споживача від фінансової установи?

На сьогодні в Україні відсутні органи досудовоговрегулювання спорів між фінансовими установами та споживачами. Хоча такі органифункціонують у всіх країнах ЄС та багатьох інших країнах світу. Створенняінституту фінансового омбудсмена може стати доступною альтернативою державнійсудовій системі.

Фінансовий омбудсмен виступає посередником привиникненні конфліктних ситуацій між фінансовими інститутами (банки, кредитніспілки, страхові компанії) та громадянами. При цьому фінансовий омбудсмен невиконує контрольно-наглядові функції, однак, при систематичному порушенні правклієнта він має право інформувати про це регулятора.

Комплексною програмою розвитку фінансовогосектору України до 2020 року передбачається, що реалізація проекту по створеннюфінансового омбудсмену, буде завершена до кінця червня 2016 року.

Функції фінансового омбудсмена в Україні будутьсфокусовано на розгляді звернень громадян, вирішенні спорів та узагальненіправозастосовної практики з метою виявлення системних проблем.

Механізм в дії такий. Перед зверненням доомбудсмена громадянин звертається до фінансової установи, до якої у нього єпретензії. Протягом певного терміну – у різних країнах він становить від 10днів до 8 тижнів – установа повинна дати відповідь. Якщо він не влаштовуєклієнта, тоді він звертається до фінансового омбудсмена.

Максимальне обмеження по сумі спору складаєблизько 200 тис. грн. Для порівняння, у Європі такий поріг складає – 100 тис.євро, в Росії менше – 300 тис. рублів.

Рішення омбудсмену є обов’язковим, якщо сторонийого приймають. У разі ж неприйняття право на судове розслідування зберігаєтьсяза учасниками процесу. 

Як правило, використання механізмівальтернативного вирішення спорів підвищує довіру споживачів до ринку фінансовихпослуг, забезпечує пришвидшене та менш витратне розв'язання спорів, ніж цездійснюється у судовому порядку. За кордоном ці механізми популярні не тількисеред споживачів, але і серед надавачів фінансових послуг.

Передбачається, що процедура вирішення спору небуде перевищувати трьох місяців, що скоротить час розгляду справи мінімум на50% від того терміну, який витрачається на це сьогодні. 

Запровадження фінансового омбудсмену такожпередбачає зменшення витрат фінансових установ на розгляд справ на 25% вжепротягом першого року діяльності, а в подальшому на 50%.

Відповідно до зарубіжної практики, прозорість тадовіра фінансовому омбудсмену сягає 40% підтримки серед споживачів фінпослуг.Цьому сприяє також і доступність цього сервісу. Звернення споживачів, якправило, безкоштовне, або здійснюються за мінімальну ціну. Крім того, в такихвипадках відсутня потреба у сторони мати представника або адвоката.

Перевагою також є об’єктивне зниженнянавантаження на регуляторів та судову гілку влади. Компетентність спеціалістівфінансового інституту омбудсмену сприяє тому, що менше ніж 10% рішеньоскаржуються в судах.

Українська модель фінансового омбудсмена будескладатись із 32 осіб, з яких 24 будуть безпосередньо займатись прийняттям тааналізом скарг. Як показує досвід інших країн, зазначена кількість осіброзглядає більше 5000 скарг на рік. При цьому, наприклад у Вірменії кількістьскарг-звернень на рівні 4 тис/рік, у Великобританії понад 1,5 млн./рік.

Одним з принципових питань при створенніінституту фінансового омбудсмена стає вибір механізму його фінансування.Попередня приблизна оцінка бюджету по створенню фінансового  інституту вУкраїні – 10 млн. грн. Джерелами фінансування виступатиме ринок у відповіднійпропорції та/або за кількістю поданих скарг, що є міжнародною практикою.Пропонується два види внесків: залежно від розміру активів станом на кінецьпопереднього року або залежно від кількості рішень фінансового омбудсмена,стороною яких є фінансова установа, за попередній квартал.  

Створення інститутів фінансового омбудсменаважливо тим, що фінансова грамотність, фінансова культура в країні будепідвищуватися, а практика, напрацьована омбудсменом, матиме значення дляподальшого розвитку законодавчої системи.

 

reforms.in.ua

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи