Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
08.12.2015 17:51

За очищенням банківського ринку слідуватиме очищення страхового

Екснародний депутат Верховної Ради України

Сьогоднішня об’єктивна ситуація на ринку – це зростання ризиків втрати або зменшення вартості активів

Цільовою командоюреформ за участю НБУ, Нацкомфінпослуг, НЦКПФР в рамках Комплексної програмирозвитку фінансового сектору України до 2020 року, розробляються нові критеріїта нормативи достатності, диверсифікованості та якості активівстраховиків.  Планується, що до кінцяроку буде зареєстроване  в Міністерствіюстиції України розпорядження Нацкомфінпослуг про затвердження такогоПоложення.

Сьогоднішняоб’єктивна ситуація на ринку – це зростання ризиків втрати або зменшеннявартості активів. Про це свідчить зниження кредитного рейтингу емітентів ціннихпаперів та перестраховиків, зокрема кредитного рейтингу зовнішніхдовгострокових держаних зобов’язань України, поширення випадків введення тимчасовихадміністрацій у банках, зниження якості та ліквідності активів у формі ціннихпаперів.

Втрата активівабо значне зменшення їх вартості може призводити до того, що величина страховихзобов’язань страховика не відповідатиме величині активів, які забезпечують їхвиконання. Це в свою чергу підвищує ризики невиконання страховиками своїхзобов’язань перед клієнтами.

Основне завдання Положення– скоригувати інвестиційну політику страховиків у бік розміщення коштів уліквідні, більш безпечні активи, інвестування в розвиток української економіки(банківський сектор з інвестиційним рейтингом АА і вище, державні цінні паперитощо).

За оцінкою звітних даних страховиків за першепівріччя 2015 року новий норматив щодо представлення коштів страхових резервівне виконали б 130 страховиків (за діючими вимогами законодавства - 30),норматив достатності активів не виконали б – 48 страхових компаній.

Отже, назріло врегулювання таких питань:

         Встановленняоновлених критеріїв та вимог до якості активів страховика, особливостірозрахунку суми прийнятних активів;

         Встановленняоновлених критеріїв та вимог до диверсифікації активів страховика;

         Встановленнявимог щодо кредитного рейтингу банків, у яких розміщені активи;

         Зменшеннядозволеного обсягу представлення коштів страхових резервів акціями українськихемітентів;

         Виключенняз категорій активів, які приймаються для представлення коштів страховихрезервів, іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, крім іпотечних облігацій,емітованих фінансовою установою, більше ніж 50% корпоративних прав якоїналежать державі та/або державним банкам;

         Зменшеннядозволеного обсягу представлення коштів страхових резервів правами вимоги щодоодного перестраховика-резидента;

         Підвищеннявимог до рівня рейтингу фінансової надійності (стійкості)перестраховиків-нерезидентів, права вимоги до яких приймаються дляпредставлення коштів страхових резервів;

         Встановленнявимог до рівня рейтингу фінансової надійності (стійкості)перестраховика-резидента;

         Збільшеннядозволеного обсягу представлення коштів страхових резервів правами вимог доперестраховиків-нерезидентів;

         Виключенняз представлення коштів страхових резервів активів, розміщених у банківськійустанові, щодо якої прийнято рішення Національного банку України про віднесенняїї до категорії неплатоспроможних;

         Виключенняз представлення коштів страхових резервів цінних паперів емітента, щодо якогоопубліковано рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринкупро визначення його таким, що має ознаки фіктивності тощо.

 

Нормативи розміщеннястрахових резервів (ризикові страхові компанії)

 111.png

Нормативи розміщеннястрахових резервів (лайфові страхові компанії)

 222.png

«Ціна питання»для виконання нових нормативів – докапіталізація страхового ринку на 1,5 млрд.грн. якісними прийнятними активами.

Зі страховиками,які не зможуть виконати нові фінансові нормативи має проводитися робота щодовстановлення адекватних конкретному фінансовому стану термінів на приведеннядіяльності страховика у відповідність до нових вимог, а у разі недосягненняпозитивної динаміки та відновлення фінансової стабільності компанії – виведенняз ринку та запобігання накопиченню додаткових страхових зобов’язань (анулюванняліцензії). Але цим вже буде займатись Національний банк України, так як згіднозаконопроектів ініційованих Президентом 2413а та 2414а, функції регуляторастрахового ринку переходять із 01.01.2016 до НБУ.

Враховуючи, що бажання очищати банківський ринок укерівництва НБУ перетворилося у «манію», «вижити» у страховиків – шансів мало. Так що друзі, структуруйте активи вжезараз!

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи