Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
11.11.2016 17:16

Щодо визначення неприбутковості профспілок та профоб'єднань

Голова громадської організації "Громадська Палата України"

Профспілки мають усі законні підстави діяти в межах тих положень, які передбачені законом про профспілки і, в зв’язку з тим, що зміни, стосовно нових критеріїв визначених Податковим кодексом неприбутковості громадських організацій не внесені в закон про пр

З 1 січня 2017 року змінюється порядок визначення  неприбуткових підприємств, установ та організацій.

Зокрема ст. 133.4.1. Податкового кодексу (закон № 909-VIII від 24.12.2015) передбачено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

1. утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

2. установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

3. установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

4. внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.


Якщо підприємства, установи та організації до 1 січня не приведуть у відповідність до вимог Податкового кодексу України свої установчі документи, а саме статути — мають сплачувати податок на прибуток.

 

Що стосується профспілок, як громадських організацій, то їх діяльність регулюється Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».  

 

Оскільки Податковим кодексом ( № 909-VIII від 24.12.2015 ) не внесено змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», стосовно необхідності додаткових умов при отриманні профспілками неприбутковості, необхідно більш детальніше зупинитися на висвітленні питання, як же мають в цьому випадку діяти профспілки.

 

Згідно статті 4. Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (надалі  - закон про профспілки) «Законодавство про профспілки складається з Конституції України , Закону України "Про об'єднання громадян", цього Закону, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Закони та інші нормативно-правові акти не можуть бути спрямовані на обмеження прав і гарантій діяльності профспілок, передбачених Конституцією України, цим Законом, крім випадків, передбачених частиною другою статті 3 цього Закону.

Закон України "Про об'єднання громадян" застосовується до профспілок, якщо інше не передбачено цим Законом.»

 

Статт ею 1. закону про профспілки визначено, що «професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання)», тобто професійна спілка вже за статусом є неприбутковою організацією і вона не потребує додаткового його визначення.

 

«Професійні спілки, їх об'єднання у своїй діяльності незалежні від державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.» Вони «самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з'їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.

Забороняється втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань» (стаття 12 закону про профспілки).

 

Коли профспілки припиняють свою діяльність,  їх діяльність в такому разі регулюється статтею 18 закону про профспілки, тобто коли таке рішення може прийматися, то профспілки  мають «одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція), загальні збори приймають рішення про використання майна та коштів профспілок, їх об'єднань, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі.» Іншого законом про профспілки не передбачено, тобто передача майна та коштів профспілки іншій неприбутковій організації чи перерахування до бюджету в законі про профспілки не передбачена.

 

Згідно статті 34 закону про профспілки:

«Профспілки, їх об'єднання можуть мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення їх статутної діяльності.

Право власності профспілок, їх об'єднань виникає на підставі:

придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством;

передачі їм у власність коштів та іншого майна засновниками, членами профспілки, державними органами або органами місцевого самоврядування.

Профспілки, їх об'єднання мають право власності також на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених ними підприємств та організацій.»

«Від імені членів профспілки розпорядження коштами, іншим майном профспілок, їх об'єднань, що належить їм на праві власності, здійснюють виборні органи профспілки або об'єднання, створені відповідно до їх статуту чи положення (загальні збори, конференції, з'їзди тощо)».


«Фінансовий контроль за коштами профспілок та їх об'єднань державними органами та органами місцевого самоврядування не здійснюється. Контроль за їх надходженням та витрачанням здійснюють контрольно-ревізійні органи, обрані відповідно до статутів (положень) профспілок, їх об'єднань.»

 

А оскільки у відповідності з статтею 12 закону про профспілки «професійні спілки, їх об'єднання у своїй діяльності незалежні від державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.», то вони «самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з'їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.


Забороняється втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань» (стаття 12 закону про профспілки).

 

Таким чином профспілки мають усі законні підстави діяти в межах тих положень, які передбачені законом про профспілки і, в звязку з тим, що зміни, стосовно нових критеріїв визначених Податковим кодексом неприбутковості громадських організацій не внесені в закон про профспілки, вони не можуть розповсюджуватися на діяльність профспілок.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]