Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
09.01.2019 16:30

Конститутивно-ключові підходи до побудови системи контролю якості аудитор.послуг

Сертифікований аудитор

Частина 3. Елемент "Етичні вимоги".

Професійна етика - це сукупність норм, стандартів, вимог, характерні для певних видів діяльності. Завданням професійної етики є врегулювання людських відносин в сфері виробництва. Кожна професія має свою специфіку прийнятої в ній і діючої системи цінностей.

Кодекс етики професійних бухгалтерів[i] визначає 5 фундаментальних принципів професійної етики (табл. 1).

 Таблиця 1

Фундаментальні принципи професійної етики аудитора

Конститутивно-ключові підходи до побудови системи контролю якості аудитор.послуг
табл1.jpg

Положення з національної практики контролю якості [ii] вимагає від аудиторських фірм впровадити такі політику та процедури, що дадуть достатню впевненість про дотримання етичних принципів як безпосередньо аудиторською фірмою, так і її персоналом.

Окрім етичних принципів Кодекс етики професійних бухгалтерів містить також приклади обставин, що можуть створити загрозу для аудитора у недотриманні наведених принципів.  Положення з національної практики контролю якості, в свою чергу, вимагає від аудиторських фірм на основі цих прикладів розробити власні застережні заходи в цілому для фірми та для конкретного завдання, які у випадку необхідності допоможуть вирішити проблему з порушенням етичних принципів у кожній конкретній ситуації. Застережні заходи – це дії та інші заходи, які допоможуть усунути або зменшити загрози до прийнятного рівня. Для полегшення розробки цих застережних заходів Положення з національної практики контролю якості містить приклад застережних заходів в цілому для фірми:

а) задокументована політика та процедури щодо:

- дотримання етичних принципів, у яких робиться наголос на важливості дотримання таких принципів;

- виявлення загроз недотримання етичних принципів;

- оцінки важливості цих загроз;

- визначення та застосування застережних заходів для усунення або зменшення загроз до прийнятного рівня;

б) своєчасне ознайомлення всього персоналу аудиторської фірми з політикою та процедурами та з будь-якими змінами в них, а також відповідна підготовка й навчання персоналу  із застосування цієї політики і процедур;

в) політика і процедури, що дають змогу ідентифікувати інтереси та зв'язки між аудиторською фірмою або членами групи з завдання та клієнтами;

г) політика та процедури моніторингу і запобігання залежності від доходів, які одержують від одного клієнта;

ґ ) використання різних керівників груп з завдання з розмежованим підпорядкуванням при наданні послуг, що не стосуються надання впевненості, клієнтові з надання впевненості;

д) політика та процедури, які б забороняли особам – не членам групи із завдання, впливати на результат завдання;

е) механізм прийняття дисциплінарних заходів у разі недотримання дотримання  встановлених політики та процедур;

є) політика та процедури, які б заохочували і надавали можливість персоналу поінформувати керівництво аудиторської фірми щодо дотримання етичних принципів, які викликають їх занепокоєння;

ж) постійний моніторинг дотримання персоналом аудиторської фірми етичних принципів.

Аналогічно потрібно розробити застережні заходи щодо конкретного завдання.

Окремо від етичних принципів Кодекс етики професійних бухгалтерів виділяє принцип незалежності, що має обов’язково дотримуватися для завдань  з надання впевненості (рис. 1).

 

 Концепція незалежності поєднує у собі:

-  незалежність думки (мислення);

-  незалежність поведінки.

Незалежність думки - це такий спосіб мислення, який дає можливість аудитору скласти професійне судження без впливу сторонніх факторів, і діяти доброчесно з об'єктивністю та професійним скептицизмом.

Незалежність поведінки - це уникання (запобігання) фактів і обставин, настільки значимих, що інформована третя сторона, зваживши усі факти і обставини, могла б поставити під сумнів чесність, об'єктивність аудиторської фірми або члена групи з виконання завдання.

Підхід до незалежності з точки зору Кодексу етики професійних бухгалтерів – це:

1) виявити загрози незалежності;

2) оцінити їх значущість;

3) застосувати застережні заходи для усунення або зменшення їх до прийнятного рівня.

Саме тому Положення з національної практики контролю якості вимагає від українських аудиторських фірм  впровадити політики та процедури щодо незалежності (з прикладами обставин та відносин, що створюють загрози незалежності та відповідних застережних заходів для усунення цих загроз або зменшення їх до прийнятного рівня).

Тако ж це Положення звертає увагу аудиторів, що при розроблені цих прикладів потрібно використовувати приклади, наведені в розділі 290 Кодексу етики професійних бухгалтерів. Проте далі Положення застережує, що ці приклади не слід сприймати як вичерпний перелік обставин, що можуть статися та створити загрозу незалежності для фірми. Кожна аудиторська фірма перш за все повинна врахувати конкретні обставини її діяльності під час розроблення власної політики та процедур щодо незалежності.

Розробляючи власну політику та процедури щодо незалежності не треба нехтувати підказками Положення з національної практики контролю якості. Зокрема, це Положення пропонує аудиторським фірмам  передбачити в своїх політиках і процедурах наступне:

- для оцінки впливу, якщо він є, на вимоги до незалежності, отримувати від  керівників групи із завдання відповідної інформації щодо завдання, клієнта та обсягу послуг;

- персоналу своєчасно інформувати керівництво фірми про обставини та зв'язки, які можуть створювати загрозу незалежності, для вжиття відповідних заходів;

- збирати та передавати важливу інформацію відповідному персоналу для того, щоб:

- аудиторська фірма і її персонал мали змогу визначити, чи відповідають вони вимогам незалежності;

- аудиторська фірма мала змогу вести та коригувати свою документацію щодо незалежності;

- аудиторська фірма мала змогу здійснювати відповідні заходи щодо ідентифікованих загроз незалежності;

- вимагати від персоналу фірми, незалежність яких вимагається Кодексом етики, невідкладно інформувати керівництво фірми про порушення незалежності, про які їм стало відомо;

- керівнику аудиторської фірми негайно повідомляти про виявлені порушення політики та процедур керівника із завдання з метою:

- розгляду такого порушення;

- доведення до відома персоналу фірми та інших осіб, незалежність яких вимагається Кодексом етики, факту порушення для своєчасного вжиття ними відповідних заходів;

- персоналу та іншим особам, незалежність яких вимагається Кодексом етики, повідомляти керівництву фірми про здійснені ними заходи для розв’язання проблеми;

- визначення керівництвом фірми подальших дій.

- отримувати щорічно від усього персоналу, незалежність якого вимагається Кодексом етики, письмове підтвердження дотримання своєї політики та процедур щодо незалежності.

Крім цих вимог існує ще ряд вимог Положення з національної практики контролю якості, направлених на збереження незалежності, і які потрібно дотримуватися аудиторській фірмі (табл. 2).

 Таблиця 2

Процедури, направлені на дотримання принципу  незалежності

Конститутивно-ключові підходи до побудови системи контролю якості аудитор.послуг
табл2.jpg

[i] Кодекс Етики Професійних Бухгалтерів. Редакція 2012 р. – Київ, 2014, 172 .

[ii] Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг» затверджене рішенням Аудиторської палати України від 27.09.2007 №182/4 (зі змінами та доповненнями) /[Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.apu.net.ua/kontrol-yakosti

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]