Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
09.01.2019 15:58

Конститутивно-ключові підходи до побудови системи контролю якості аудитор.послуг

Сертифікований аудитор

Частина 2. Елемент "Відповідальність керівництва за організацію контролю якості в аудиторській фірмі".

По цьому елементу мають бути задокументовані питання, що створюють відповідне середовище контролю (рис. 1).

 

Орієнтиром при розробці власної системи контролю якості за елементом «Відповідальність керівництва за організацію контролю якості на фірмі» може стати МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища» (далі – МСА 315)[i], який наводить приблизний перелік елементів, що формують середовище контролю. Середовище контролю відповідно до МСА 315 може включати наступні елементи:

- повідомлення інформації та забезпечення дотримання професійної чесності й етичних цінностей;

- прихильність до компетентності певних посад та володіння необхідними навичками і знаннями;

- участь тих, кого наділено найвищими повноваженнями;

- філософія та стиль роботи управлінського персоналу;

- організаційна структура;

- надання повноважень і відповідальності та встановлення ієрархічних відносин щодо звітування та надання дозволів;

- кадрова політика і практика щодо найму, профорієнтації, професійної підготовки, оцінки, консультування, просування по службі, компенсації та виправлення проблем, що виникають на робочих місцях.

Положення з національної практики контролю якості [ii] покладає на керівника аудиторської фірми відповідальність за розробку, організацію, впровадження та підтримання ефективного функціонування системи контролю якості та зобов’язує призначити відповідальну особу за систему контролю якості.  Існує декілька варіантів такого призначення в залежності від розміру фірми та її клієнтів, видів послуг, що надає аудиторська фірма, тощо:

-  створення окремого підрозділу контролю якості та призначення керівника такого підрозділу;

-  покладення відповідних функцій на одного із аудиторів фірми, як доповнення до його посадових повноважень;

-  залучення кваліфікованої зовнішньої особи;

-   виконання даних повноважень особисто.

Проте ефективне функціонування системи контролю якості неможливе без її вдосконалення та актуалізації. Автори Посібника із застосування Міжнародних стандартів аудиту під час аудиту малих та середніх підприємств (том 1)[iii] свої рекомендації для успішного застосування МСА в невеликих завданнях починають з дуже мудрої поради «Знайдіть час для того, щоб прочитати уточнені МСА і навчити персонал.»

Актуалізація системи контролю якості передбачає дію щодо приведення системи в актуальний стан, який відповідає сучасним умовам. Саме тому, коли змінюються вимоги професійних стандартів, законодавчих та нормативних актів, відповідних рішень АПУ, аудиторська фірма має оцінити власну систему  контролю якості  на предмет її відповідності новим вимогам. 

[i] Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Видання 2016–2017 років Частина І /[Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C1.pdf

[ii] Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг» затверджене рішенням Аудиторської палати України від 27.09.2007 №182/4 (зі змінами та доповненнями) /[Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.apu.net.ua/kontrol-yakosti

[iii] Посібник із застосування міжнародних стандартів аудиту під час аудиту малих та середніх підприємств, Том 1 – Основні поняття, Друге видання, 2010. – 622 с.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи