Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
09.01.2019 14:17

Конститутивно-ключові підходи до побудови системи контролю якості аудитор.послуг

Сертифікований аудитор

Частина 1.

Мета аудиту полягає у висловленні незалежної думки про достовірність фінансової звітності. Користувачі фінансової звітності та інші зацікавлені сторони  задля задоволення своїх потреб очікують отримувати якісну, доречну  і прозору фінансову інформацію. На мою думку для аудиту якість є мірою відповідності сукупності властивостей та характеристик аудиторської послуги, яка гарантовано відповідає заданим вимогам користувачів в умовах невизначеності і ризику та підвищує довіру до аудитора, що досягається шляхом стандартизації аудиторської діяльності.

Якість аудиту розглядається шляхом розробки та впровадження механізму ефективної системи контролю якістю аудиторських послуг.

Концептуальна основа якості аудиту[1] посилається також на Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг[2] (далі – МСА), як на документи, що закладають важливу основу на підтримку якості аудиту.

На думку Царенко О. В. [3]ефективний механізм реалізації стратегії формування системи якості аудиторських послуг на рівні аудиторської фірми досягається через активізацію наявних у аудиторській фірмі оперативних засобів впливу та системоутворюючих регуляторів, що дає змогу вдосконалити систему управління якістю аудиторських послуг (рис. 1).

 Рис. 1. Вдосконалення системи управління якістю аудиторських послуг на підставі комплексного підходу до визначення параметрів якості аудиту 

На національному рівні використовується також Положення з національної практики контролю якості 1 «Організація аудиторськими фірмами  та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг», прийняте рішенням Аудиторської палати від 27.09.2007 р. № 182/4[4] (далі – ПНПКЯ 1), який розкриває вимоги до організації аудиторськими фірмами внутрішньофірмової системи контролю якості аудиторських послуг та надає рекомендації щодо її впровадження в практику аудиторської діяльності.

Через створення в кожній аудиторській фірмі власної системи контролю якості забезпечується якість аудиторських послуг.

Система контролю якості, яка має бути сформована кожною аудиторською фірмою, складається з політики, що розробляється з метою забезпечення дотримання Професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, та процедур, необхідних для впровадження і моніторингу відповідності аудиторської фірми цим вимогам.

В сучасному світі конкурентоспроможність підприємства цілком і повністю залежить від його здатності задовольняти потреби споживача і перевершувати його очікування щодо якості товарів і послуг. На задоволення потреб споживача та якість аудиторських послуг звертають увагу і наші професійні стандарти. Розуміючи це, керівники аудиторських фірм мають розуміти потребу у впровадженні такої системи якості, яка б  дозволяла:

- оптимізувати внутрішні процеси фірми;

- розробити єдині стандарти обслуговування;

- підвищити ефективність кадрової політики;

- контролювати якість аудиторських послуг;

- мінімізувати ризики недотримання Професійних стандартів та законодавчих і нормативних актив, що регулюють аудиторську діяльність.

Тому кожна аудиторська фірма для створення власної системи контролю якості повинна зробити наступні кроки:

- розробити та формалізувати цю систему;

- впровадити її у власну практику тобто забезпечити в повній мірі її функціонування як цілісного механізму;

Наступним питанням, на яке потрібно звернути увагу при розробці власної системи контролю якості  це – наявність усіх шести елементів системи та розкриття усіх питань, передбачених ПНПКЯ 1.

В наступних публікаціях ми послідовно розглянемо вимоги професійних стандартів щодо кожного елемента, щоб визначитися із їхнім змістом.  

[1] Додаток до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, інших завдань з надання впевненості та супутніх послуг (частина ІІІ) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C3.pdf

[2] Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Видання 2016–2017 років Частина І /[Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C1.pdf

[3] Царенко О. В. Регенерація траєкторії розвитку системи управління якістю аудиторських послуг: [Електронний ресурс] / О. В. Царенко // Ефективна економіка. – 2011. – № 4. – Режим доступу: http: // www. еconomy.nayka /com.ua

[4] Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг» затверджене рішенням Аудиторської палати України від 27.09.2007 №182/4 (зі змінами та доповненнями) /[Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.apu.net.ua/kontrol-yakosti

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]