Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
30.06.2023 16:44

Як поступово проявляється об’єднуюча ідея соціальної політики України

Проектний менеджер Офісу реформ Кабінету Міністрів України

Які наслідки це породжуватиме для економіки України?

Україна - це країна з нескінченним потенціалом, яка постійно змінюється та розвивається. Відомо, що кожна зміна на політичному рівні починається з ідеї, яка може об'єднати нас усіх. Тож яка обʼєднуюча ідея може бути покладена в соціально-економічного розвитку України?

21-22 червня 2023 року у  Лондоні відбулася конференція з відновлення України, де міністр соціальної політики Оксана Жолнович представила низку пріоритетних ініціатив у соціальній сфері на найближчий період. Міністр зробила крок на зустріч формуванню нового національного порядку денного, який дозволить об’єднати та узгоджено розвивати соціальний та економічний напрямки державної політики.  Об’єднуючою ідеєю запропонованого підходу є визначення інституту сімʼї в центрі прийняття усіх рішень, пов’язаних з розвитком соціальної діяльності держави. Зазначений підхід був озвучений попередньо Премʼєр-Міністром України на засіданні з впровадження реформи «соціальний перехід» як одного з пріоритетів Уряду на 2023 рік в рамках підготовки до конференції в Лондоні.

Так як соціальна та економічна політики мають розвиватися узгоджено, то окреслений підхід є питанням візіонерства для наступного відображення в пропозиціях Уряду для соціально-економічного відновлення України.

Зміна підходів до формування державних пріоритетів між Лугано та Лондоном

Коли велика кількість фахівців працювала над проектом Плану відновлення у 2022 році для презентації на конференції з відновлення України в Лугано, Швейцарія, то формувалися цілі, які мало залежали від численних невизначеностей та факторів впливу. Зрозуміло, що на початку війни важко було передбачити, які цілі будуть потрібні для соціально-економічного відновлення через десять років. Тому проект Плану відновлення в редакції 2022 року за напрямом державної політики «соціальний захист» складався з безпечних цілей, актуальність яких збережеться за будь-яких умов, що зараз й підтверджується.

Презентація ідей та політичних заяв в Лондоні в 2023 році була більш конкретною, ніж в 2022 році в Лугано. Виступи спікерів на панелі з інвестування в людський капітал розкривалися в рамках парадигми українських пріоритетів, актуальних для соціального відновлення станом на зараз. Питання перспектив звучало, скоріше, як очікуваний наслідок. Тому до роботи зазначеної панелі проявили інтерес ті міжнародні партнери, які знайомі з українською соціальною системою або мають досвід співпраці з українською стороною.

На конференції в Лондоні міністр соціальної політики України, Оксана Жолнович, окреслила такі пріоритети у сфері соціальної політики:

- Впровадження найкращих цифрових соціальних рішень.

- Розвиток ринку соціальних послуг.

- Підтримка життєстійкості людей для спрямування ресурсів на підтримку найуразливіших верств населення, що сприятиме зменшенню соціальної напруги та підвищенню загального рівня добробуту.

- Створення універсальної допомоги для підтримки людей у складних життєвих обставинах замість розсинхронізованої безлічі виплат.

- Підтримка сімейних форм виховання.

- Економічна самостійність через гідну роботу для осіб з інвалідністю. 

Соціальна політика та відновлення України

Соціальна політика в Україні має свої особливості, які залишаються незмінними незалежно від політичних, економічних, регіональних та інших умов. Хоча контекст може змінюватися з часом, основні напрями залишаються однаковими. Однак, проблема полягає в тому, що соціальна політика України довгий час  розглядається без прив’язки до економічної політики та побудови взаємозв’язку з рішеннями, які направлені на розвиток економіки. Так само як і економічна політика не враховує пріоритети соціальної. В безлічі стратегіях це важко побачити, але лише заяв про те, що інтереси людини – основний пріоритет для держави точно недостатньо.

У складних фінансових умовах соціальна політика відновлення України може розвиватися за двома сценаріями. Перший сценарій передбачає універсальну соціальну політику, яка обмежується мінімальним соціальним захистом, допомогою тим, хто переживає складні обставини, та тим, хто підтримував країну у складні часи. За цим сценарієм може збільшитися кількість людей, які потребують державної підтримки у період відновлення. Це може призвести до навантаження на фінансування соціальної системи України, що залишатиметься недовиконаним через складні фінансові можливості держави.

За другим сценарієм соціальна політика відновлення України формується узгоджено за різними взаємоповʼязаними напрямами, відштовхуючись від однієї обʼєднуючої ідеї як спільного соціального пріоритету розвитку, якою стає підтримка та розвиток інституту сімʼї в Україні. За таким сценарієм будь-яке політичне рішення має оцінюватися, як таке буде впливати на кожну сімʼю в Україні. Таким чином, в умовах соціально-економічної невизначеності та обмежених фінансових можливостей держави зʼявляється прикладна ідея, що дозволить пріоритезувати завдання за різними напрямами державної політики та управляти соціальною політикою на основі результатів.

Інститут сімʼї – нова обʼєднуюча ідея для соціально-економічного відновлення?

Інститут сімʼї навряд чи можна назвати новою ідеєю  для національного розвитку. Проживаючи поточні та оцінюючи потенційні ризики, з якими зіштовхується Уряд, навколо цієї ідеї різні відомства дійсно можуть об'єднатися для досягнення таких цілей, що передбачають взаємозалежність дій та вагомі соціально-економічні наслідки:

- підтримка батьківства та розвиток сімей для сиріт та батьків без прав;

- надання соціальних послуг та інфраструктури для сімей з дітьми;

- економічні рішення для зайнятості батьків та рівні умови для їх участі на ринку праці. 

Досягти бажаного соціально-економічного ефекту навіть за названими очікуваними результатами виключно зусиль Мінсоцполітики буде недостатньо. Якщо ці пріоритети розглядати через призму сімʼї, можна більш конкретно визначити завдання, які мають виконати всі відомства. Однак формулювання національних політик часто заплутане, фокусується на процесах та операціях, замість чітких цілей. Політичне визнання пріоритету інституту сімʼї дозволить по-новому переглянути цілі та завдання усіх національних стратегій, що повʼязані з соціальною політикою, визначити додатково ті, які є очевидно актуальними станом на 2023 рік, що не закріплені в жодному зі стратегічних документів, у тому числі, щоб адаптуватися та сформулювати відповіді на соціально-економічні виклики. 

Обʼєднуюча ідея соціально-економічного відновлення та євроінтеграція

В Україні необхідно не лише гармонізувати своє законодавство з європейськими стандартами, але й враховувати екосистему, в якій приймаються ініціативи та рішення в рамках соціальної політики ЄС. Навіть як кандидат на вступ до ЄС, Україна повинна враховувати внутрішні пріоритети ЄС.

На рівні ЄС формулюється соціальна політика з обмеженнями, встановленими установчими договорами. Так як держави-члени ЄС мають свою самостійну соціальну політику, ЄС впливає на їх внутрішні рішення через механізми внутрішнього ринку та базові принципи й цілі ЄС. Україна повинна враховувати стратегічні пріоритети ЄС, що визначають внутрішню політику кожної країни – члена ЄС.

Наприклад, у пріоритетах Європейської Комісії на 2019-2024 роки є такі цілі, як: європейська зелена економіка; відповідь на цифрову епоху; економіка, спрямована на людей; зміцнення Європи у світі; просування європейського способу життя та новий поштовх для європейської демократії. Кожен з цих пріоритетів має свої власні підпріоритети, які конкретизуються у більш детальніших завданнях.

Те, як на рівні ЄС поєднуються соціальні та економічні пріоритети, у звичному для нашої культури розумінні, трохи розкрию два з названих вище. Наприклад, пріоритет "Економіка, яка працює для людей. Забезпечення соціальної справедливості та добробуту" передбачає роботу над підпріоритетами, такими як європейський стовп соціальних прав, адекватна мінімальна заробітна плата, новий порядок оподаткування бізнесу, навички для працевлаштування у цифрову епоху, умови праці на цифрових платформах та розвиток малих і середніх підприємств.

Окремої уваги заслуговує такий пріоритет для ЄС як «Просування європейського способу життя. Захист наших громадян і наших цінностей», а також підпріоритети як європейська стратегія догляду та новий пакт про міграцію та прихисток. Україна вступає у конкуренцію з державами-членами ЄС за робочу силу та людські ресурси, тому важливо оцінювати ризики, потенційні наслідки та готуватися до комплексного підходу до соціально-економічного відновлення, особливо в умовах воєнного стану.

В поточних українських реаліях інститут сім'ї виступає як канал соціально-економічного відновлення, що допомагає знайти високорівневі рішення для забезпечення робочою силою інвестиційних проектів з відновлення, врегулювання демографічних та міграційних викликів та розвитку малого і середнього бізнесу.

Внутрішня робота після конференції в Лондоні

Під час підготовки до конференції в Лондоні, українська та британська сторони домовилися зосередити свою увагу на соціальному аспекті інвестування в розвиток людського капіталу. Однак для зацікавлення приватного сектору економіки долучатися до інвестування в розвиток людського капіталу, існує необхідність показати практичну узгодженість соціальних цілей в рамках економічної, освітньої, регіональної, але не лише соціальної політики. Це завдання, яке потребує внутрішньої роботи, щоб підготуватися до майбутньої конференції з відновлення України, запланованої на 2024 рік у Німеччині.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]