Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
16.01.2014 09:35

Алгоритм дій у справах про банкрутство контрагентів

Про банкрутство написано не мало. Однак, іноді буває, що коли зіткнешся з певним питанням, з яким не маєш справи постійно, починаєш читати аналітику і розумієш, що дуже багато теоретичних роздумів над недосконалістю законодавства, тощо, а конкретних рекоме

Терміни:

Закон – Закон України«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

ГПК – Господарськийпроцесуальний кодекс України;

Кредитор – особа, яка маєдебіторську заборгованість та інтереси якої відстоюються;

Боржник – особа, яка маєкредиторську заборгованість перед  Кредиторомта щодо якої застосовуються процедури, передбачені Законом;

Досудова санація - процедура санації до порушення провадження у справі про банкрутство неможе перевищувати дванадцяти місяців з дня затвердження господарським судомвідповідного плану санації.


Додаткові пояснення

Дії, позначені зірочкою (*), на думку автора, вживати необов’язково – лишеу разі, якщо справа про банкрутство Боржника та/або заборгованість передКредитором представляють інтерес для Кредитора. 

 
I. ДОСУДОВА САНАЦІЯ

Строк досудової санаціїне може перевищувати дванадцяти місяців з дня затвердження господарським судомвідповідного плану санації.[1]
Ініціювання досудовоїсанації Кредитором, алгоритм дій:

1.             Отриматидані бухгалтерського обліку Боржника щодо кредиторської заборгованості(належним чином засвідчену бухгалтерську документацію).

2.             Отриматиписьмову згоду кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує 50% кредиторськоїзаборгованості Боржника.

3.             Скликатизагальні збори кредиторів Боржника:

-          надіслатиписьмове повідомлення на адресу всіх осіб, які є кредиторами за данимибухгалтерського обліку Боржника, та

-          забезпечитипублікацію оголошення про проведення зборів на веб-сайтах державного органу зпитань банкрутства та ВГСУ (до 19.01.2014 р. - публікація здійснюється в газетах "Голос України" або"Урядовий кур'єр").

4.             Підготуватипроект плану санації.[2]

5.             Отриматиписьмове узгодження[3]плану санації від усіх забезпечених кредиторів.[4]

6.             Провестизагальні збори кредиторів.[5]

7.             Підготуватидокументи для подання до суду:

1) план санації;

2) протокол засідання загальних зборів кредиторів, на яких було прийняторішення про схвалення плану санації (протоколом бажано уповноважити Кредитораподати заяву про затвердження плану санації);

3) список кредиторів із зазначенням їхнього найменування, поштової адреси,ідентифікаційного коду (номера) та суми заборгованості;

4) письмові заперечення кредиторів, які не брали участь у голосуванні абоголосували проти схвалення плану санації, за їх наявності.

8.             Оплатитисудовий збір (1 мінімальний розмір заробітної плати).[6]

9.             Протягом п'яти днів з дня схваленнякредиторами плану санації подати (від імені Боржника або кредитора, уповноваженого загальнимизборами кредиторів) до господарського суду за місцезнаходженням Боржника заявупро затвердження плану санації, документ про сплату судового збору, документивідповідно до п. 7 вище.

10.         Через п'яти днів з дня отримання судомзаяви про затвердження плану санації ознайомитися з ухвалою про прийняття заяви про затвердження плану санаціїдо розгляду з метою з’ясування часу та місця проведення судового засідання, наякому буде розглядатися заява про затвердження плану санації.

11.         Взятиучасть у судовому засіданні щодо розгляду заяви про затвердження плану санації(призначається протягом одного місяця з дня прийняття відповідної заяви дорозгляду).

12.         Принеобхідності - оскаржити ухвалу про відмову в затвердженні плану санації.[7][8][9]
Ініціюванні досудовоїсанації третьою особою
Джерела інформації про застосування до Боржника процедуридосудової санації:

 

Джерело інформації

Норма законодавства

Коментар

Запит Боржника або кредитора, що ініціює проведення досудової санації, на ім’я Кредитора з проханням надати згоду на проведення досудової санації

ч. 1, 2 ст. 6 Закону

Такий запит особа, що ініціює проведення досудової санації, надсилає Кредитору за умов:
1)     вимоги Кредитора становлять більше 50 % заборгованості за даними бухгалтерського обліку Боржника (або без згоди Кредитора не буде отримана згода 50 % кредиторів, що володіють 50 % заборгованості)
та
2)     Кредитором не було попередньо надано відповідну згоду (в тому числі згідно з умовами договорів, на підставі яких виникла кредиторська заборгованість).  
В інших випадках такий запит може не надсилатися.

Запит особи, що ініціює проведення досудової санації, на ім’я Кредитора з проханням надати погодження на план санації (якщо Кредитор є забезпеченим кредитором)

ч. 2 ст. 6 Закону

 

Надіслане Кредитору повідомлення  про скликання кредиторів за даними бухгалтерського обліку

ч. 4 ст. 6 Закону

На практиці можливо застосування механізмів, в результаті яких Кредитор фактично не отримує повідомлення

Оголошення про скликання зборів кредиторів

ч. 4 ст. 6 Закону

Оголошення розміщується на сайті ВГСУ з 19.01.2014 р., до 19.01.2014 р., в офіційних друкованих ЗМІ - газетах "Голос України" або "Урядовий кур'єр"(абз. 3 п. 1 Розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону)

Повідомлення про прийняття до розгляду заяви про затвердження плану санації

ч. 7 ст. 6 Закону

на сайті ВГСУ з 19.01.2014, до 19.01.201, в офіційних друкованих ЗМІ - газетах "Голос України" або "Урядовий кур'єр"(абз. 3 п. 1 Розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону)


 

 
Алгоритм дій Кредитора:

1.        Попередньоналагодити систему відслідковування фактів ініціювання досудової санаціїпроблемних боржників (відслідковування публікацій);[10]

2.        Якщоприйнято рішення, що досудова санація невигідна для Кредитора:*

-          ненадавати згоду на введення процедури досудової санації (у разі, якщо не будеотримано згоду 50% кредиторів Боржника – така процедура не може бутизастосована);

-          непогоджувати план санації (якщо Кредитор є забезпеченим кредитором, відсутністьпогодження плану санації забезпеченим  кредиторомможе бути підставою для відмови в введенні досудової санації[11]);

3.        Взятиучасть у загальних зборах кредиторів;*

4.        Пропонувативигідні Кредитору умови санації (в.т. щодо призначення керуючого санацією);*

5.        Привинесенні на розгляд зборів кредиторів невигідного Кредитору плану санації голосуватипроти/не брати участь в голосуванні[12]та подати письмові заперечення на ім’я Боржника та представника кредиторів,уповноваженого загальними зборами кредиторів на подання  до господарського суду заяви про затвердженняплану санації;*

6.        Через п'яти днів з дня отримання судом заяви прозатвердження плану санації ознайомитися з ухвалою про прийняття заяви про затвердження плану санації дорозгляду[13] з метою з’ясування часу та місцяпроведення судового засідання, на якому буде розглядатися заява прозатвердження плану санації.*

7.        Взятиучасть у судовому засіданні щодо розгляду заяви про затвердження плану санації(призначається протягом одного місяця з дня прийняття відповідної заяви дорозгляду).*

8.        Занеобхідності – оскаржити ухвалу суду про затвердження плану санації Боржника.*
Негативні наслідки для Кредитора введення досудовоїсанації, ініційованої Боржником/третьою особою:

1)             введеннямораторію на задоволення вимог до Боржника (діє протягом усього строку санації),що відстрочить / унеможливить виконання зобов’язань Боржника перед Кредитором;

2)             неможливістьініціювати справу про банкрутство;[14]

3)             призначеннякерівником санації нелояльної до Кредитора особи;[15]

4)             ухваленняплану санації Боржника з невигідними Кредитору умовами.[16]

 
ІI. Порушення справи про банкрутство 
 
Ініціювання Кредитором , алгоритм дій:

1.        Отримативитяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців стосовно Боржника.[17]

2.        Оплатитисудовий збір (5 мінімальних розмірів заробітної плати[18]).

3.        НадіслатиБоржнику копії заяви і доданих до неї документів (див. наступний пункт).

4.        Підготуватита подати до суду документи щодо вимог Кредитора до Боржника (ч. 1-2, 8, 9 ст.11 Закону):

1)        заява;

2)        рішеннясуду про задоволення вимог Кредитора, що набрало законної сили;

3)        копіявиконавчого документа;

4)        постановаоргану державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження звиконання вимог Кредитора, датована не раніше ніж за три місяці до поданнязаяви;

5)        доказитого, що сума безспірних вимог Кредитора (або спільно з лояльними кредиторами[19])сукупно становить не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, невраховуючи штрафні санкції;

6)        довіреністьчи інший документ, що засвідчує повноваження представника;

7)        доказитого, що сума вимог кредитора (кредиторів) не забезпечена повністю заставоюмайна боржника (за наявності застави) – документи, що підтверджують вартістьпредмета застави;

8)        доказисплати судового збору;

9)        доказинадсилання Боржнику копії заяви і доданих до неї документів;

10)    витягз Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємцівстосовно Боржника.[20]

5.        Через 5 днів після прийняття судом заяви ознайомитись з ухвалою щодо розгляду заяви Кредитора. Приповерненні заяви (ст. 15 Закону) / при відмові у прийнятті заяви про порушеннясправи про банкрутство (ст. 14 Закону) подати повторно або оскаржити ухвалу проповернення: вирішити, що доцільніше; можливо і подати повторно і оскаржити (допустимоподання дублікату про сплату судового збору).

6.        Прийнятиучасть у підготовчому засіданні / ознайомитись з ухвалою підготовчогозасідання.[21]При відмові в порушенні провадження у справі про банкрутство - оскаржити ухвалупро відмову та/або подати заяву повторно (ч. 7-8 ст. 16 Закону).

7.        Після порушення провадження. У разі прийняття рішення про ініціювання додатковихзаходів для збереження майна Боржника (напр., арешт на конкретне майноБоржника, заборона укладати певні правочини тощо – ч. 1 ст. 18 Закону) чиініціювання усунення керівника – підготувати та подати до суду відповідну заяву(судовий збір не сплачується).

8.        Протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюдненняоголошення про порушення провадження у справі про банкрутство подати до суду додаткові грошові вимоги до Боржника (занаявності).

9.        Після призначення розпорядника майна Боржника. Здійснювати оплату розпорядника майна (авансування) замісяць виконання повноважень (допускається шляхом внесення на депозитнийрахунок нотаріуса) (ч. 2 ст. 115 Закону) – до моменту створення фонду дляавансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого/ переходу на іншу стадію справи про банкрутство.

 
Ініціювання третьою особою, алгоритм дій Кредитора

1.             Після офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадженняу справі про банкрутство підготуватидля подання вимог Кредитора до Боржника документи[22] (ч.1-3 ст. 23):[23]

1)             заява(вимоги до заяви – ч. 3 ст. 23 Закону);

2)             документи,які підтверджують грошові вимоги до Боржника;

3)             довіреністьчи інший документ, що засвідчує повноваження представника;

4)             доказисплати судового збору (1 мінімальний розмір заробітної плати[24]).

2.             Надіслатикопії документів, зазначених в п. 1, Боржнику та розпоряднику майна.

3.             Протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюдненняоголошення про порушення провадження у справі про банкрутство подати до суду документи, зазначені в п. 1 вище, а такождокази надсилання копії заяви і доданих документів Боржнику і розпорядникумайна (в т.ч. якщо щодо заборгованості Боржника перед Кредитором порушенопозовне провадження[25]).

4.             Через 5 днів після подання заяви з вимогами до Боржника перевірити чи не винесено ухвалу щодо усунення недоліківу заяві Кредитора. При необхідності – усунути недоліки.

5.             Уразі повернення судом заяви: якщо заяву повернуто до спливу 30-денного строкувід дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справіпро банкрутство – подати повторно та/або оскаржити ухвалу про повернення заяви,якщо після – оскаржити ухвалу про повернення заяви.

6.             Через 40  днів віддня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі пробанкрутство у разі відсутностівідповіді розпорядника майна щодо визнання вимог Кредитора – надіслати запитрозпоряднику майна / ознайомитися зі справою з метою з’ясування чи визнав таківимоги розпорядник майна[26](суд може відмовити в ознайомленні зі справою до визнання вимог Кредитора).

7.             Уразі часткового чи повного відхилення розпорядником майна вимог Кредитора –підготувати заперечення (заперечення будуть розглядатися в попередньомузасіданні; доцільність подання такого заперечення до попереднього засідання розглядатив кожному окремому випадку) (ч. 5 ст. 23 Закону).

8.             Уразі визнання Боржником чи господарським судом вимог Кредитора – отримати відрозпорядника майна інформацію щодо вимог інших кредиторів, визнаних Боржникомта розпорядником майна;* при необхідності - подати розпоряднику майна, Боржникута суду заперечення щодо визнання вимог інших кредиторів (ч. 6 ст. 23 Закону).*

9.             Взятиучасть у попередньому засіданні*[27](при відсутності зацікавленості у справі – достатньо ознайомитися з ухвалоюпопереднього засідання з метою з’ясування чи визнано судом вимоги Кредитора).

10.         Уразі невизнання судом вимог Кредитора – оскаржити ухвалу попереднього засідання.
ІІІ. Розпорядження майном Боржника

 

Строк процедури розпорядження майном боржника - стоп'ятнадцять календарних днів (може бути продовжена господарським судом завмотивованим клопотанням розпорядника майна, комітету кредиторів або Боржникане більше ніж на два місяці).
Алгоритм дій Кредитора

 (з моментувинесення судом ухвали за результатами розгляду вимог кредиторів):

1.                  Після винесення судом ухвали за результатами розглядувимог кредиторів занеобхідності оскаржити таку ухвалу*

(ухвалу доцільно оскаржувати якщо: (а) вимоги Кредиторане визнано, (б) Кредитор вважає, що судом вимоги окремих кредиторів визнанобезпідставно, (в) з метою затягування справи про банкрутство, якщо це вінтересах Кредитора).

2.                  Якщо протягом 10 днів після винесення ухвали зарезультатами попереднього засідання господарського суду Кредитором не отриманоповідомлення розпорядника майна про проведення зборів кредиторів – з’ясувати урозпорядника майна час, дату та місце таких зборів, отримати письмовепідтвердження від розпорядника майна (розпорядник майна може навмисно здійснитидії з метою отримання Кредитором такого повідомлення з запізненням, щобзабезпечити відсутність Кредитора на загальних зборах кредиторів та не включатиКредитора до складу комітету кредиторів).*

3.                  Подати розпоряднику майна заяву про участь у санації Боржниката свої пропозиції щодо санації Боржника (план санації тощо) (ч. 10 ст. 23Закону).*

4.                  Взяти участь у зборах кредиторів, ініціювати включенняКредитора до складу комітету кредиторів.*[28] У разі,якщо справу порушено за ініціативою Кредитора – внести до порядку денногопитання щодо створення фонду дляавансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого.

5.                  За необхідності – розглянути питання про купівлю[29]/продаж[30] (вт.ч. з дисконтом) кредиторської заборгованості Боржника (вирішити колидоцільніше: до чи після формування комітету кредиторів). У разі купівлікредиторської заборгованості Боржника відслідкувати внесення змін до реєструкредиторів (складу комітету кредиторів[31][32]).

6.                  Брати участь у зборах комітету кредиторів у разівключення Кредитора до його складу.*

7.                  При наявності у Кредитора вимог, які становлять неменше ніж третину всіх вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, або третиникількості голосів кредиторів, за необхідності – ініціювати збори кредиторівшляхом подання відповідної вимоги розпоряднику майна.*

8.                  Уразі прийняття рішення про ініціювання додаткових заходів для збереження майнаБоржника (напр., арешт на конкретне майно Боржника, заборона укладати певні правочинитощо – ч. 1 ст. 18 Закону) чи ініціювання усунення керівника – підготувати таподати до суду відповідну заяву (судовий збір не сплачується).*

9.                  Здійснитианаліз правочинів та майнових дій Боржника,[33]які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягомодного року, що передував порушенню справи про банкрутство, на предметнеобхідності та можливості визнання їх недійсними або спростовання за рішеннямгосподарського суду,[34] задоцільності - подати відповідної заяви до суду.*

10.              У разі визнання судом недійсними правочинів або майнових дій Боржника, вчинених на користь Кредитора,на підставі ст. 20 Закону, - оскаржити відповідну ухвалу.

11.              У разі ініціювання визнання недійсними правочинів зКредитором або майнових дійБоржника, вчинених на користь Кредитора, на підставі ст. 20 Закону –проаналізувати, що вигідніше (а) повернути отримане від Боржника майно чи (б)відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, що існувалина момент здійснення правочину або вчинення майнової дії. У разі прийняттірішення за пп. б – здійснити відчуження майна на користь добросовісногонабувача.

12.              У разі визнання недійсними правочинів або майнових дій Боржника, вчинених на користь Кредитора,недійсними та якщо можливо повернути отримане від Боржника майно, рекомендованообрати погашення свого боргу в першу чергу в процедурі банкрутства.

(Кредитор за недійсним правочином (договором) абоспростованою майновою дією має право вибору: погашення свого боргу в першучергу в процедурі банкрутства або виконання зобов'язання боржником у натуріпісля припинення провадження у справі про банкрутство (ч. 3 ст. 20 Закону).

13.              Взятиучасть у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном.*
IV. Санація

Строк, на який вводиться процедура санації, - шість місяців. Завмотивованим клопотанням керівника санації чи комітету кредиторів цей строкможе бути продовжено господарським судом, але не більше ніж на дванадцятьмісяців.

Алгоритм дійКредитора повинен розроблятися в кожному випадку окремо, в залежності, зокрема,від цілей Кредитора, факту включення Кредитора до складу комітету кредиторівтощо.

Загальні рекомендації:

1.      Вразі бажання виступити інвестором – подати заявку, у строк, встановлений вповідомленні про введення процедури санації (не може перевищувати двох місяцівч. 4 ст. 28 Закону).

2.      Якщокеруючим санацією прийнято рішення про відмову від виконання правочину,укладеного з Кредитором, на підставі ч. 10 ст. 28 Закону, - в тридцятиденнийстрок з дня прийняття рішення керуючим санацією подати в процедурі провадженняу справі про банкрутство заяву про відшкодування збитків, які виникли черезвідмову від виконання договору.

3.      Уразі порушення Боржником умов правочинів (договорів), вчинених згідно з планомсанації з Кредитором, - подати відповідну заяву в процедурі провадження усправі про банкрутство: під час проведення процедури санації захист порушеногоправа, що виникло через проведення процедури санації, здійснюється в процедуріпровадження у справі про банкрутство (ч. 11 ст. 28 Закону).

4.      ЯкщоКредитор є забезпеченим кредитором розглянути доцільність заперечення протипогодження плану санації. В такому випадку, інші забезпечені кредитори  /  іншікредитори (якщо всі забезпечені кредитори заперечують проти погодження планусанації) можуть прийняти  одне з такихрішень:

·                провиділ забезпечених речей із майна Боржника, їх продаж на аукціоні в порядку,встановленому  Законом, та задоволеннявимог такого кредитора за рахунок отриманих від продажу коштів;

·                провикуп боргу відповідно до відомостей реєстру вимог кредиторів).

5.      Взятиучасть у підсумковому засіданні суду.*

6.      Занеобхідності – оскаржити ухвалу суду про введення процедури санації,призначення керуючого санацією, інші ухвали суду, дії (бездіяльність) керуючогосанацією.*
V. Ліквідаційна процедура

 

Строк –не більше 12 місяців (без можливості продовження[35]).

Алгоритм дійКредитора повинен розроблятися в кожному випадку окремо, в залежності, зокрема,від цілей Кредитора, факту включення Кредитора до складу комітету кредиторів,зацікавленості у придбанні майна Боржника[36]тощо.

Загальні рекомендації:

Протягом двох місяців з дня офіційногооприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриттяліквідаційної процедури подати догосподарського суду[37] заяву з вимогамидо Боржника,визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства (ч. 1 ст. 38 Закону), незалежно від того, чирозглянуті відповідні вимоги у позовному провадженні, попередньо оплативши судовийзбір (1 мінімальний розмір заробітної плати[38]).[39]
VІ. Мирова угода

 

Мирова угода укладається на будь-якій стадії провадження у справі пробанкрутство, проте у процедурі розпорядження майном боржника - лише післявиявлення всіх кредиторів і затвердження господарським судом реєстру вимогкредиторів.

Якщо Кредитор є забезпеченим кредитором розглянути доцільність запереченняпроти схвалення мирової угоди. В такому випадку, інші забезпечені кредитори /інші кредитори (якщо всі забезпечені кредитори заперечують схвалення мировоїугоди) можуть прийняти  одне з такихрішень:

·         провиділ забезпечених речей із майна боржника, їх продаж на аукціоні в порядку,встановленому  Законом, та задоволеннявимог такого кредитора за рахунок отриманих від продажу коштів;

·         провикуп боргу відповідно до відомостей реєстру вимог кредиторів.
Конкурсні кредитори мають право в межах справи пробанкрутство подати до господарського суду заяву про визнання мирової угодинедійсною з підстав, передбачених цивільним законодавством України (частинадруга статті 82 Закону). Інші особи, права і законні інтереси яких порушені абоможуть бути порушені мировою угодою, мають право лише оскаржити ухвалу проприпинення провадження у справі у зв'язку із затвердженням мирової угоди (ч. 1ст. 82 Закону).

 
Рекомендація приподанні Кредитором позовів до контрагентів

Перед поданням позову з майновими вимогами доконтрагентів слід перевірити чи не порушено щодо Боржника справу пробанкрутство – в такому випадку усі майнові спори з вимогами до Боржника вирішуєсуд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (ч. 4 ст. 10 Закону).
Дії при поданні заяви щодо особи, інтереси якоївідстоюються (коротко)

1.      Превентивні: погашати заборгованість насуму, що перевищує 300 мінімальних розмірів зарплат та щодо якої відкритовиконавче провадження понад три місяці (підстава для звернення з заявою пробанкрутство ч. 3 ст. 10 Закону).

2.      Після подання заяви до підготовчогозасідання (14 днів з дня винесення ухвали про прийняття заяви про порушеннясправи про банкрутство, а за наявності поважних причин (здійснення сплатигрошових зобов'язань кредиторам тощо) - не пізніше тридцятого дня – ч. 2 ст. 12Закону) – погасити заборгованість до суми, що менша 300 мінімальних розмірівзарплат. В такому випадку суд відмовляє у порушенні провадження у справі пробанкрутство (абз.4 п. 13 листа ВГСУ від 28.03.2013 N 01-06/606/201).

3.      При порушенні справи про банкрутство - розробитиалгоритм подальших дій (в т.ч. можливо передбачити механізми затягування справи),проаналізувати дружніх кредиторів.

 

 


[1] Напрактиці строк може порушуватися.

[2] Дляотримання контролю над діяльністю Боржника в план санації доцільно передбачитипризначення керуючого санацією, порядок його призначення прописати так, щоКредитор зможе впливати на призначення (необхідно аналізувати конкретнийвипадок), визначити вигідні Кредитору повноваження керуючого санацієювизначаються у плані санації.

[3] Законом не встановлено в який момент здійснюється погодження забезпеченимикредиторами – до чи під час проведення загальних зборів кредиторів.

[4] Виявленнязабезпечених кредиторів рекомендується здійснювати шляхом отримання витягів зДержавних реєстрів та наданих Боржником матеріалів (щодо застав, що не були внесені в реєстри).

[5] Порядок проведення зборів і прийняття на нихрішень повинен бути врегульований Положенням про порядок проведення санації допорушення провадження в справі про банкрутство, яке затверджується ВГСУ (насьогодні – відсутнє).

[6] пп.12 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону "Про судовий збір".

[7] Тут і далі щодо сплати судового збору при оскарженніухвал: при поданні апеляційної і касаційної скарги на ухвалу господарськогосуду до такої скарги додаються докази сплати судового збору – 0,5  мінімальних розмірів заробітної плати (пп. 8п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону "Про судовий збір").

[8] Щодо оскарження ухвал
Ч.1-3 ст. 8 Закону:
Ухвалигосподарського суду, винесені у справі про банкрутство за наслідками розглядугосподарським судом заяв, клопотань та скарг, а також постанова про визнанняборжника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури можуть бути оскаржені впорядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, зурахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
Вапеляційному порядку можуть бути оскаржені постанова про визнання боржникабанкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, усі ухвали місцевогогосподарського суду, прийняті у справі про банкрутство, крім випадків,передбачених Господарським процесуальним кодексом України та цим Законом.
Укасаційному порядку можуть бути оскаржені постанови апеляційного господарськогосуду, прийняті за результатами перегляду таких судових рішень: ухвали пропорушення справи про банкрутство, ухвали про визнання недійсними правочинів(договорів) боржника, ухвали за результатами розгляду грошових вимогкредиторів, ухвали про звільнення (усунення, припинення повноважень)арбітражного керуючого, ухвали про перехід до наступної судової процедури,ухвали про затвердження плану санації, ухвали про припинення провадження усправі про банкрутство, а також постанови про визнання боржника банкрутом тавідкриття ліквідаційної процедури.
Законом встановленоєдиний випадок, коли ухвала суду першої інстанції не підлягає оскарженню: якщосудом винесено ухвалу про прийняття до розгляду заяви про затвердження планусанації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство оскарженнюне підлягає (ч. 6 ст. 6 Закону).
Ч. 1 ст. 106 ГПКвстановлено перелік ухвал, які можуть бути оскаржені окремо від рішення суду.Оскільки справа про банкрутство не передбачає винесення окремого рішення суду,ухвали у справі про банкрутство оскаржуються кожна окремо.
Нагадаємо, що ГПК також встановлено, що єдина ухвала, що підлягаєоскарженню, - це ухвала, що вирішує питання про участь особи у судовомузасіданні в режимі відеоконференції (ч. 3 ст. 74-1 ГПК).

[9] Щодо оскарження ухвал як механізму затягування справи
 
Іноді вінтересах Кредитора максимально затягнути часовий проміжок розгляду справи про банкрутство. З цією метою частовикористовується оскарження ухвал.
 
З метоюпопередження зловживання учасниками процесу правом щодо оскарження ухвал,законодавець встановив, що у разі подання апеляційної скарги на ухвалимісцевого господарського суду, передбачені пунктами 1, 5, 10 - 21 ч. ст. 106ГПК, до суду апеляційної інстанції передаються лише копії матеріалів,необхідних для розгляду скарги (ч. 3 ст. 106 ГПК).
 
На думкуавтора, з метою затягування розгляду справи навіть зазначені ухвали вартооскаржувати, оскільки на практиці зустрічаються випадки, коли всупереч вимогамч. 3 ст. 106 ГПК до суду апеляційної інстанції передається вся справа.

[10] Наприклад,шляхом отримання доступу до інформації на сайті bunkrut.gov.ua

[11] Погодження плану санації забезпеченим кредитором обов’язкове. При цьому законодавство не встановлює наслідківпорушення цієї вимоги. Відмовити в затвердженні плану досудової санації судможе лише за наявності чітко визначених абзацами 3 - 7 ч. 8 ст. 6 Законупідстав.

[12] План санації не може містити умов, які обмежують права кредиторів, що неголосували за його затвердження або не брали участь у голосуванні.

[13] Ухвала про прийняття до розгляду заяви про затвердження плану санації боржникадо порушення провадження у справі про банкрутство оскарженню не підлягає.

[14] Досудова санація може виступати етапом затягування справи про банкрутство:Боржник може фактично продовжує свою діяльність 5-10 років після порушеннясправи про банкрутство. Наближення дати ліквідації стимулює Боржника погашатизаборгованість.

[15] План санації не обов’язково передбачає призначеннякеруючого санацією. Повноваження керуючого санацією визначаються у планісанації.

[16] План санації, зокрема,може містити такі умови:
·                відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення(списання) частини боргів, про що укладається мирова угода;
·                поділ кредиторів, що беруть участь у санації, накатегорії залежно від виду вимог і наявності забезпечення цих вимог (для різнихкатегорій кредиторів може бути встановлено різний порядок задоволення вимог);
·                задоволення вимог кредиторів іншим способом, що несуперечить законодавству (наприклад, передаванням їм часток у статутномукапіталі боржника, передаванням їм прав, що належать боржникові, які можутьвідчужуватися, і т. п. – тобто не завжди ліквідного майна).

[17] Законом не передбачено. Така вимога міститься в п. 10 інформаційного листа ВГСУвід 28.03.2013 N 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновленняплатоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

[18] пп.13 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону "Про судовий збір".

[19] Приподанні заяви на підставі наявності непогашеної заборгованості перед іншимиособами – необхідно подати документи щодо всіх таких кредиторів.

[20] Законом не передбачено. Вимога щодо подання до суду витягу міститься в п. 10інформаційного листа ВГСУ від 28.03.2013 N 01-06/606/2013 "Про ЗаконУкраїни "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання йогобанкрутом".

[21] Підготовче засідання суду проводиться не пізніше чотирнадцятого дня з днявинесення ухвали про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство, а занаявності поважних причин (здійснення сплати грошових зобов'язань кредиторамтощо) - не пізніше тридцятого дня (ч. 2 ст. 12 Закону).

[22] Припустимо не подавати, коли вартість застави повністю покриває вимогиКредитора (ч. 2 ст. 23 Закону).

[23] Якщо позивач не звернувся у тридцятиденний строк з дня офіційного оприлюдненняоголошення про порушення справи про банкрутство із заявою про визнання йогогрошових вимог до боржника у справі про банкрутство, суд, який розглядаєпозовну заяву, після закінчення тридцятиденного строку з моменту офіційногооприлюднення поновлює позовне провадження та відмовляє у задоволенні позову –ч. 3 ст. 17 Закону.

[24] пп.14 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону "Про судовий збір".

[25] Якщо позивач не звернувся у тридцятиденний строк з дня офіційного оприлюдненняоголошення про порушення справи про банкрутство із заявою про визнання йогогрошових вимог до боржника у справі про банкрутство, суд, який розглядаєпозовну заяву, після закінчення тридцятиденного строку з моменту офіційногооприлюднення поновлює позовне провадження та відмовляє у задоволенні позову –ч. 3 ст. 17 Закону.

[26] ч.5 ст. 23 Закону: Розпорядник майна боржника не пізніше ніж на десятий день здня, наступного після закінчення встановленого частиною першою цієї статтістроку, з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністюабо частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чивідхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а такожподає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржникаповідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторамиразом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описіввкладення в поштове відправлення або інших документів, що підтверджуютьнадсилання повідомлення кредиторами.

[27] Попереднє засідання господарського суду проводиться не пізніше двох місяців тадесяти днів, а у разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяцівпісля проведення підготовчого засідання суду (ч. ст. 25 Закону).

[28] Кредитор, що має двадцять п'ять і більше відсотків голосів, автоматичновключається до складу комітету кредиторів (ч. 6 ст. 26 Закону).

[29] Зметою отримання контролю в комітеті кредиторів, що дасть можливість приймативигідні для Кредитора рішення.

[30] Зметою отримання «живих» грошових коштів замість «мертвої» заборгованостіБоржника.

[31] Інші кредитори можуть заперечувати проти автоматичної заміни у складі комітетукредиторів на підставі цесії. Питання законодавством не врегульоване.

[32] Дляінформації. Проведення зборів кредиторів у зв'язку із зміною реєстру вимогкредиторів або обрання (переобрання) комітету кредиторів у зміненому чи новомускладі не можуть бути самостійною підставою для зміни або перегляду попередньоприйнятих зборами або комітетом кредиторів рішень (ч. 10 ст. 26 Закону).

[33] Підмайновими діями боржника слід розуміти виконання боржником зобов'язань за вжеукладеним до початку відповідного року правочином (договором) на шкоду власнимінтересам або інтересам інших кредиторів. Наведене стосується, зокремавиконання зобов'язання раніше встановленого строку (терміну), відмови відвласних майнових вимог, сплати коштів кредитору або прийняття майна в рахуноквиконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів до боржникаперевищувала вартість майна тощо – п. 16 інформаційного листа ВГСУ від28.03.2013 N 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновленняплатоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

[34] Підстави для визнання недійсними або спростовання див. в ч. ч. 1 ст. 20 Закону .

[35] П.28 інформаційного листа ВГСУ від 28.03.2013 N 01-06/606/2013 "Про ЗаконУкраїни "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання йогобанкрутом".

[36] Ст.44 Закону  дозволяє ліквідаторуздійснювати продаж майна без проведення аукціону (продаж безпосередньоюридичній або фізичній особі).

[37] П.29 інформаційного листа ВГСУ від 28.03.2013 N 01-06/606/2013 "Про ЗаконУкраїни "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання йогобанкрутом".

[38] пп.14 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону "Про судовий збір".

[39] Розгляд грошових вимог кредиторів у ліквідаційній процедурі здійснюєтьсягосподарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених напідставі статті 23 Закону (Виявлення кредиторів та осіб, які мають бажаннявзяти участь у санації боржника). За результатами розгляду грошових вимогкредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів іформуються представницькі органи кредиторів.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net