Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
21.12.2016 19:16

Податкові новації для бізнесу на 2017 рік

Директор Юридичної компанії "Бі ен Сі"

21 грудня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)», який передбачає важливі для бізнесу зміни податкового законодавства.

В Україніуже стало традицією під Новий рік затверджувати головний фінансовий документдержави і встановлювати нові правила оподаткування для бізнесу. Не ставвинятком і цей рік.

Так, 21грудня 2016 року Верховною Радою України було ухвалено Державний бюджет Українина 2017 рік, а також прийнято Закон України «Про внесення змін до Податковогокодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)» (далі –Закон).

Для бізнесуця подія цікава насамперед з т.з. того, в яких умовах йому доведеться працюватиу 2017 році і, відповідно, якої «соломи встигнути підстелити» у 2016 році.

На думкурозробників проекту, запропоновані ними новації щодо спрощення податковоїсистеми, а також підвищення прозорості та якості адміністрування податківсприятимуть створенню сприятливих умов для залучення інвестицій, ліквідаціїпоширених схем ухилення від оподаткування, що дозволить збільшити доходи якдержавного, так і місцевих бюджетів.
 
Законом вносяться зміни практично до всіхрозділів Податкового кодексу України.
У частині адміністрування податків зміни, насамперед, спрямовані на подолання інституційних перешкод для проведення системних реформ у цій сфері. Так, Закономпередбачається:

- ліквідаціяподаткової міліції та створення нового органу – Фінансоваполіція,діяльність якого регламентуватиметься окремим Законом;

- здійснення контрольно-перевірочної роботи наобласному рівні і обмеження повноважень районнихподатковихінспекційвиконанням виключно сервіснихфункцій;

- адміністрування всіх баз даних Мінфіном або держпідприємством приМінфіні;
 
- запровадження повноцінного електронного кабінету платника податків;

- ведення відкритого реєстру заяв про розстрочення тавідстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу на сайті ДФС;
 
- запровадженняведення єдиної бази індивідуальних податкових консультацій на веб-сайті ДФС;

- встановленняпріоритетності узагальнюючих податкових роз'яснень над індивідуальними,скасування обмежень права Мінфіну на видачу узагальнюючих податковихконсультацій;

- план-графік документальних планових перевірокоприлюднюється на сайті ДФС;

- встановлення 30денного строку протягом якого може бути проведена камеральна перевірка (насьогодні такий строк встановлений лише по ПДВ);

- уточненняпорядку обрахунку строків для надання заперечення на акт (довідку) прорезультати перевірки та копій документів до нього – з наступного дня, за днемотримання акту (довідки);

- збільшенняконтролюючим органам строку надсилання повідомлення про місце і час проведеннярозгляду заперечення до акту перевірки з 2 до 4 робочих днів до дня їх розгляду.
 
У даній частині позитивним для бізнесу можуть стати новації,спрямовані на мінімізацію контактів платників податків з органами ДФС (електронний кабінет платника податків, єдиний реєстрподаткових консультацій на сайті ДФС, єдиний публічний реєстр відшкодування ПДВтощо).

Натомістьзадекларована ліквідація податкової міліції і створення фінансової поліції прибажанні може бути відкладена на невизначений строк (до прийняття «окремогоЗакону») або ж знову ж таки виявитися черговою зміною вивісок назви «фіскально-карального»органу держави. Також викликає багато сумнівів функціональна готовність Мінфіну до передачі під його контроль ведення податкових баз даних та інформаційних ресурсів, які належать ДФС.

Цікавою длямалого бізнесу, але разом з тим такою, що важко реалізується може бути нормапро податкові канікули по сплаті податкуна прибуток.

Так, з метоюстимулювання виведення з тіні заробітної плати, що виплачується суб’єктамималого підприємництва передбачається запровадження на період до 31 грудня 2021 року податкових канікул(застосування нульової ставки податку на прибуток підприємств), для підприємству яких річний дохід не перевищує 3-х мільйонів гривень та розмір нарахованої закожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників є неменшим, ніж дві мінімальні заробітні плати (з 1 січня 2017 року – 7200 грн.).Скористатись правом на податкові канікули підприємства зможуть тільки за умовивідповідності критеріям:

- підприємство утворене в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;

- у діючого підприємства протягом трьох послідовних попередніх років, щорічний обсяг доходівзадекларовано в сумі, що не перевищує 3-х мільйонів гривень, та у якого середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від 5до 20 осіб;

- підприємства, якібули зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавствомпорядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рікобсяг виручки від реалізації продукції (товарів робіт, послуг) становив до 3-хмільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила від 5 до50 осіб.

Крім того, участині податку на прибутокпередбачається: можливість отримання нерезидентом документального підтвердженнясплати податку на прибуток на території України; уточнення порядку амортизаціїосновних засобів та нематеріальних активів; коригування фінансового результатудо оподаткування на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або іншіполіпшення; уточнення порядку розрахунку обмеження при виплаті процентівнерезидентам, які є пов'язаними особами з платником податку; зменшеннямінімально допустимих строків до 2 років амортизації для основних засобів групи4 (машини та обладнання) та ін.

У частині оподаткування ПДВЗаконом шляхомвнесення змін до Податкового кодексу України та інших законів пропонується:

- запровадженняєдиного публічного Реєстру заяв на бюджетне відшкодування ПДВ, відповідного доякого орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів буде вавтоматичному режимі перераховувати кошти, які підлягають відшкодуванню збюджету;

- удосконаленнясистеми електронного адміністрування ПДВ шляхом  повернення переплат платника податку виключнона рахунок в СЕА, зарахованих до бюджету з такого рахунку, а також збільшеннятерміну реєстрації податкових накладних та розрахунку коригування до такихподаткових накладних в ЄРПН (з 180 до 365 календарних днів);

- запровадженняпублічного Тимчасового Реєстру заяв про повернення суми бюджетноговідшкодування ПДВ, поданих до 1 лютого 2016 року, та по яких станомна 1 січня 2017 року суми ПДВ не відшкодованіз бюджету;

- надання права наперенесення податкового кредиту, підтвердженого документальною перевіркоюконтролюючого органу, при реорганізації шляхом приєднання або злиття з іншимплатником ПДВ до складу податкового кредиту правонаступника;

Щодо ПДФО змінами до Податкового кодексуУкраїни передбачено:
- збільшеннярозміру добових при відрядженнях за кордон з 0,75 розміру мінімальноїзаробітної плати до 40 євро на день (не включаються до доходів фізичної особи);

- розширенняпереліку витрат ФОП від провадження господарської діяльності;

- надання ФОП права на амортизаціюосновних засобів, що використовуються у діяльності (крім житлової нерухомостіта автомобілів);

- надання права фізичній особі назвернення до контролюючого органу щодо отримання консультативної допомоги призаповненні річної податкової декларації без обмеження термінів (на сьогодні до1 березня року, що настає за звітним періодом);

- розширення обов'язку щодозаповнення та подання податкової декларації від імені платника податку набатьків - щодо доходів, отриманих малолітньою/неповнолітньою особою або особою,визнаною судом недієздатною;
- та ін.

У частині плати за землю встановлено, що мінімальний розмір орендної плати заземлі державної та комунальної власності не може бути менше розміру земельногоподатку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок навідповідній території.

Для спрощення процедури адміністрування рентної плати за спеціальне використанняводи та зменшення кількості платниківпередбачено, що платниками рентної плати визнаються тільки первинніводокористувачі. Тобто, законодавцем виключено з платників рентної плати вториннихводокористувачів.
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи