Про автора

Ольга Черновол Кандидат юридичних наук, адвокат

Професійна діяльність. Кандидат юридичних наук, адвокат, магістр фінансів та кредиту, магістр з інтелектуальної власності.

Спеціалізація: податкове, адміністративне, корпоративне, цивільне та кримінальне право.

Автор більше ніж 17 наукових праць, які опубліковані у наукових фахових виданнях України з юридичних наук та збірниках міжнародних та науково-практичних конференцій щодо тематики юридичних обо'язків людини і громадянина, у тому числі моделей їх правового забезпечення та реалізації.