Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
09.10.2019 15:59

Організація колективного управління вимагає роялті

Перевіримо спочатку її повноваження.

Визначення поняття організацій колективного управління (надалі – ОКУ) та їх функції містить Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», відносно новий закон, прийнятий 15.05.2018 р.

Так, п. 1 ст. 1 даного Закону говорить про те, що «організація колективного управління – громадське об’єднання зі статусом юридичної особи, зареєстроване в Установі, що не має на меті отримання прибутку, засноване виключно правовласниками, діяльність якого спрямована на колективне управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав». Тобто, це такі установи, яким автори творів або інші правовласники можуть передавати свої повноваження на управління авторськими або суміжними правами. ОКУ можуть від імені правовласників укладати договори з користувачами, погоджувати розмір винагороди (роялті), збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду. Саме вони забезпечують захист прав інтелектуальної власності музикантів, письменників, художників та інших правовласників.

Однак, в умовах сьогодення процедура збирання та розподілу роялті далека від прописаної на законодавчому рівні. Так, ОКУ не завжди правомірно управляють своїми правами, незаконно намагаючись перебрати на себе права суб’єктів авторського права. 

Якщо ви являєтесь користувачами об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, до вас поступила вимога від певної організації колективного управління про необхідність укласти саме з нею договір та визначити розмір роялті, радимо перевірити поноваження такої ОКУ за такими критеріями: 

1) Наявність відомостей про ОКУ в Реєстрі організацій колективного управління. Кожна ОКУ повинна бути занесена до Реєстру організацій колективного управління – єдиної інформаційної бази, до якої забезпечується постійний вільний доступ і яка містить відомості про ОКУ, передбачені Законом України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав». 

2) Наявність в ОКУ власного веб-сайту і розміщення на ньому актуальних документів, з якими можна вільно ознайомитися (статут, умови членства, типові договори й тарифи, щорічний звіт тощо). 

3) Акредитація ОКУ. Акредитація ОКУ необхідна лише для збирання роялті у сферах обов’язкового і розширеного колективного управління. Розмежуємо для розуміння дані поняття. 

Розширене колективне управління – колективне управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав незалежно від їх наявності в каталозі організації колективного управління (крім випадків, коли відповідні права вилучені правовласником з колективного управління в порядку, встановленому цим Законом), у визначених цим Законом сферах, що здійснюється акредитованими Установою організаціями у визначених цим Законом сферах (абз. 14 п.1 ст.1 ЗУ «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»).

Розширене колективне управління об’єктами авторського права і (або) суміжних прав здійснюється виключно в таких сферах (ч. 5 ст 12 ЗУ «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»):

1) публічне виконання музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів;

2) публічне сповіщення музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів, крім кабельної ретрансляції;

3) право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне виконання фонограм і зафіксованих у них виконань чи публічну демонстрацію відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою;

4) право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне сповіщення фонограм і зафіксованих у них виконань, відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою, крім кабельної ретрансляції.

Обов’язкове колективне управління – колективне управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав незалежно від їх наявності в каталозі організації колективного управління, що здійснюється акредитованими Установою організаціями у визначених цим Законом сферах (абз. 11 п.1 ст.1 ЗУ «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»).

Обов’язкове колективне управління об’єктами авторського права і (або) суміжних прав здійснюється виключно у таких сферах (ч. 6 ст 12 ЗУ «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»):

1) право слідування щодо творів образотворчого мистецтва;

2) репрографічне відтворення творів та їх частин (уривків);

3) відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх примірників;

4) кабельна ретрансляція об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення щодо їхніх власних програм (передач) мовлення. 

Зареєстровані ОКУ, що бажають збирати роялті у сферах обов’язкового і розширеного колективного управління, можуть здійснювати таку діяльність лише після акредитації за результатами проведення відкритого конкурсу.

Варто зазначити, що з березня 2019 р. розпочався прийом заяв для участі в конкурсі на акредитацію ОКУ. До 22 жовтня 2019 року має бути ліквідоване Українське агентство з авторських і суміжних прав, яке раніше виконувало функції державної організації колективного управління. А це означає, що до моменту завершення процедури акредитація жодна ОКУ не зможе правомірно збирати роялті у сферах обов’язкового і розширеного колективного управління, тому володіння даною інформацією стане у пригоді користувачам авторських та суміжних прав.

Наразі, Мінекономрозвитку , за результатами відкритого конкурсу відібрала перші дві організації, які здійснюватимуть збір винагороди у відповідних сферах колективного управління:

- громадську спілку «Українська ліга авторських та суміжних прав», яка отримала ексклюзивне право збирати винагороду (роялті) за звучання звукозаписів пісень у закладах індустрії гостинності - готелях, кафе, ресторанах та в інших закладах HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering (“готель-ресторан-кафе”);

- громадську спілку «Український музичний альянс», що отримала право на збір винагороди за сповіщення звукозаписів телерадіоорганізаціями, провайдерами програмної послуги, онлайн-мовниками та іншими особами, що здійснюють публічне віщання.

Щодо добровільного колективного управління майновими авторськими правами.

Добровільне колективне управління майновими авторськими правами здійснюється за бажанням правовласниками та відповідно до договору з організацією колективного управління у будь-якій сфері управління правами, крім тих, у яких здійснюється розширене або обов’язкове колективне управління (описано вище). Однак, добровільне колективне управління може здійснюватись виключно щодо об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, включених до каталогу відповідної ОКУ. Тому, в такому випадку, варто добре промоніторити каталог ОКУ щоб перевірити чи дійсно там містяться відповідні твори, за використання яких буде справлятись роялті. 

4) Наявність в ОКУ договорів про управління майновими правами із зазначенням конкретних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які передаються в управління, та конкретних способів використання таких об’єктів. Для прикладу, ОКУ, яка має намір збирати роялті за публічне виконання певного музичного твору, повинна мати договір про управління майновими правами з автором такого твору.

Таким чином, радимо ретельно перевіряти ОКУ, які звертаються до вас з пропозиціями укласти ліцензійні договори, на наявність повноважень щодо збору та розподілу роялті та пам’ятати, що правовласники вільні у будь-який час забрати свої права з однієї організації і передати їх іншій або взагалі не передавати нікому.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи