Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
18.05.2016 10:17

КП “Київреклама”: досвід відкритості

Начальник відділу реклами Департаменту містобудування та архітектури КМДА

В Україні лише тепер почав розвиватися Єдиний портал відкритих даних. КП “Київреклама” втілює принцип відкритості даних уже понад рік, і якщо цей досвід буде поширено на всі управлінські підрозділи міста і держави, країна стане значно більш комфортною і ци

ВУкраїні лише тепер почав розвиватисяЄдиний портал відкритих даних. КПКиїврекламавтілює принцип відкритості даних ужепонад рік, і якщо цей досвід буде поширенона всі управлінські підрозділи містаі держави, країна стане значно більшкомфортною і цивілізованою.

 Як відомо, 21 жовтня 2015 рокуКабінет міністрів ухвалив постановуПрозатвердження Положення про набориданих, які підлягають оприлюдненню уформі відкритих даних,яка покликана сприяти виконанню ЗаконуУкраїни “Про доступ до публічноїінформації”. Єдиний портал відкритихданих повинен стати джерелом оперативногодоступу громадян до інформації, яка їхцікавить, без довгих очікувань і письмовихзвернень.

Зрештою, саме відкритістьповинна бути основою роботи кожногоуправлінця, коли йдеться про системудержавного чи громадського управління.Адже саме відкритість є основою довіридо управлінця з боку громадян. Чи ненайбільше нарікань викликають саменепрозорість, брак доступу до регуляторнихдокументів або окремих прийнятих рішень.

Департамент містобудуваннята архітектури у складі КМДА такожактивно долучився до наповнення базиданих. Адже зауваження громадськостінайбільше стосувалися надто повільногооприлюднення необхідних публічнихдокументів. Хоча, очевидно, потрібноробити поправку на те, що чи не впершев історії України робиться настількимасштабна “оцифровка” публічноїінформації. Відповідальним особамдоводиться вчитися. Тому є помилки зформатами, структуризацією даних. Алезроблено перший великий крок — такідані почали оприлюднювати.

Роблячи кроки до відкритості,кожен управлінець на публічній службіопиняється між молотом і ковадлом. Зодного боку — громада вимагає швидкогонаповнення баз даних. Інакше - звинувачуютьу непублічності. З іншого боку — бракуєфінансових та організаційних ресурсів,щоб такі дані подавалися структуровано.Часто відповідальні особи повиннівиконувати ще багато інших важливихзавдань. Постає дилема між оперативністюі якістю оприлюднених даних.

Разом з тим, кожен управлінецьрозуміє потребу публічності. Ще ріктому, задовго до ухвалення постановиКабміну про дані, які підлягаютьоприлюдненню, КП “Київреклама” почалавикладати у відкритий доступ інформаціюпро рекламні носії. Ця база існувала іраніше, проте у закритому режимі. Томуважко було ідентифікувати, які конструкціїбули законними, а які - ні. Цим користувалисярізного роду “посередники”, котріпропонували послуги підприємцям.

“Київреклама” оприлюднилабазу рекламних конструкцій.Йдеться про добре структуровануінформацію. Вивіски, яким ми з часомприсвоюємо GPS-мітку, з’являються наінтерактивній карті. Крім того, коженоб’єкт містить опис про місцезнаходження,дозвіл або його відсутність, а такожфотографію. Вивісокє десятки тисяч. До минулого року невелося особливого обліку цього типурекламних носіїв. GPS-мітки взагалі ніколине присвоювалися таким об’єктам. З цимпов’язана швидкість наповнення іоприлюднення даних.

Що це дає місту, підприємцям,киянам? По-перше, суттєво спрощуєтьсяробота служб, покликаних слідкувати заблагоустроєм. Кожну незаконну конструкціюможна буквально знайти з допомогоюGPS-навігатора, користуючись точнимикоординатами, що передаються з супутника.Це зменшує ризик будь-яких помилок підчас демонтажу. Крім того, громадськістьз більшим розумінням ставиться додемонтажу незаконних конструкцій, колиперелік відкрито і кожен розуміє, щовідбулося порушення, і людина свідомопішла на таке порушення. По-друге, самірекламодавці можуть перевірити, наскількизаконною є діяльність того чи іншогооператора реклами. Адже всі ми хочеможити у правовому суспільстві. Теперкожен може долучитися до побудови такогосуспільства, зокрема, через відмову відспівпраці з не надто чесним бізнесом.Таким чином, місто стає більш комфортнимдля життя.

Другим важливим напрямкомдіяльності протягом останнього рокубули і є безкоштовні консультації напостійній основі для тих, хто працює наринку реклами.

Очевидно, що є проблеми. Церобота різного роду “доброзичливців”,котрі раніше, ймовірно, заробляли напосередництві. Їм заважає відкритість,бо зникає потреба у посередниках. Навіщоплатити, якщо інформацію можна отриматибезкоштовно? Є і технічні та організаційнітруднощі. Адже рік тому ми поставилисобі за мету — якісне наповнення базиданих. Це вимагає виїзду на кожен об'єкт,його фотографування, призначенняконкретної GPS-прив’язки.

Проте,переконана, робота триватиме. Технічніпроблеми виправлятимуть у робочомурежимі, а системні – усуватимемо разомз громадою Києва.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи