Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
29.04.2016 09:27

Допомогти побачити справжній Київ

Начальник відділу реклами Департаменту містобудування та архітектури КМДА

Коли людина збирається на публічну подію, вона дбає про свій відповідний зовнішній вигляд – дрес-код. А як щодо зовнішності міста? Воно повинне бути «в формі» кожної миті, воно завжди на виду, особливо якщо йдеться про столицю. Тож свій дрес-код, а точніше

Колилюдина збирається на публічну подію,вона дбає про свій відповідний зовнішнійвигляд – дрес-код. А як щодо зовнішностіміста? Воно повинне бути «в формі» кожноїмиті, воно завжди на виду, особливо якщойдеться про столицю. Тож свій дрес-код,а точніше – дизайн-код, повинен мати іКиїв. І над його розробкою ми вже працюємо.


Усуваємоанархію і середовище для корупції

Київробить лише перші кроки до цивілізованогорозміщення реклами з урахуванням досвіду європейських столиць. Але вже заразанархії в зовнішній рекламі Києва значнопоменшало.

Комунальнепідприємство «Київреклама», яке я очолююмайже рік, розпочало з викоріненнякорупції у стінах свого підприємства,50% штату бу л о скорочено .Ми повністю оновили відділи інспекторів,юристів. Зробили відкритою базу данихрекламних носіїв – і законних, інезаконних. Тепер будь-хто може з неюознайомитись на нашому сайті. Раніше вКиєві її ховали за сімома замками, бовона залишалася інструментом маніпуляцій.Сьогодні все відкрито. Кожен можедопомогти. Внести пропозиції. Нашезавдання полягає в тому, щоб місцевесамоврядування відповідало суті, тобтоучасники ринку і прості кияни самідолучалися до регулювання. Адже всівони творять єдиний міський простір.Можна провести аналогію з будинком, декожен повинен дбати про чистоту упід’їзді. Це і є самоврядування.

Алекомунальне підприємство - чи не найнижчаланка в сфері регулювання ринку. Мимаємо тактичні успіхи в межах нашоїкомпетенції. А, як відомо, вона нестосується дозволів, обмежуєтьсяінспектуванням і обліком рекламнихплощ. А щоб реформа стала всеохопною,потрібні системні зміни, коли з’являтьсян овіпідходи до відбору місць під розміщенняреклами, буде переглянуто тарифи. Нованормативна база вже рік чекає назатвердження. Бракує лобі в позитивномусенсі цього слова.


Цивілізованіправила — більше доходів для міста

Завдякинаведенню порядку в розміщенні рекламиреально зростають доходи міськогобюджету. За минулий рік ми перевиконалиплан надходжень від реклами. І маємопідстави очікувати, що в 2016 році вонизростуть іще більше. За рахунок чого?Ми демонтували левову частку незаконнихносіїв, власники яких якраз і не платилив бюджет. При цьому частину нелегальнихконструкцій було виведено з «тіні» –їхні власники подали на оформленнядокументи. По-друге, ми унеможливилимасштабні зловживання на ринку, зокрема,з приховуванням реальної площі носіїв- наприклад, коли документально оформлялося8 квадратних метрів, а реальний розміррекламного носія міг доходити і до 75метрів! І тепер до бюджету почалинадходити додаткові кошти за повніплощі. Так, за результатами минулогороку додатково буде отримано понад 4млн. грн..

Такізміни інколи критикують. Можливо, цепов’язано зі старими стереотипами,сформованими навколо всіх комунальнихпідприємств і влади загалом. Проте —теперішнє завдання бачимо в тому, щобзмінити образ чиновника на образ міськогоадміністратора, котрий обслуговуєгромаду, підприємців.

Мизараз намагаємося глибоко не вдаватисяу причини появи незаконних носіїв. Цьомубуло багато причин, в тому числі -об’єктивних, вкорінених у минулому.Зараз спільно з бізнесом і киянаминаводимо лад. Там, де це не шкодитьестетиці зовнішнього вигляду — мишукаємо можливості для збереженняконструкцій. Тобто «Київреклама»зацікавлена у тому, щоб бізнес працюваві приносив доходи бюджету. Проте колими прагнемо до Європи, то і працюватитреба згідно з правилами, коли закористування спільного майна громадиналежним чином сплачуються кошти ційгромаді.


Дизайн-код= прозора система для всіх

Заразактивно працюємо над розробкою дизайн-кодуміста. Це, по суті, документ, якийрегулюватиме впорядкування фасадноїреклами в столиці. Це стосується передусімвивісок, розміщення яких досі нерегулювалося чіткими правилами і буловіддане на відкуп смакам підприємців.У результаті архітектурний шарм столицізакритий «чадрою» з великогабаритнихвивісок і реклам. Ми мусимо її зняти,тож добиваємося, щоб їхнє розміщеннявідбувалося за чіткими правилами інормами, при яких не страждатиме історичнеобличчя Києва.

ПростірКиєва - унікальний, тому і рішення, якіми розробляємо, мають відповідати самейого умовам і архітектурним типам. Упроцесі створення дизайн-коду враховуємодосвід європейських міст – вивчаємо,як вивіски і зовнішня реклама загаломрегулюються в Берліні, Римі, Лондоні.На своїх інформаційних ресурсах ми цейєвропейський досвід висвітлюємо –подивіться хоча б на галереїфото з Лондона, це багато чого пояснюєбез слів. Київ також має виглядатигармонійно.


Бізнес,громада, кияни, фахівці — творять новіправила

Заразреалізовується практичний проект«редизайну» вулиці Сагайдачного.Відбувається активна взаємодія зпідприємцями, урбаністами, архітекторами,представниками влади і громадськихорганізацій, які відстоюють ідеюцивілізованого міського простору. Минавіть не очікували, що стільки людейдолучаться до роботи. Це прикладсолідарності в питаннях, важливих дляКиєва і киян. У цьому широкому колі мивже виходимо на оптимальний варіантдизайну вивісок. І підприємці, чиїоб’єкти працюють на вулиці Сагайдачного,готові їх виготовляти і заміняти старівивіски. Порозуміння є – усі учасникипрагнуть, щоб цей пілотний проект наСагайдачного став прикладом для змінизовнішності цілого міста.

Напрацьованіескізи вивісок ми винесемо на колегіальнураду в КМДА. Органи влади беруть на себезобов’язання оперативно видати дозволина зміну вивісок. Ми також надаємопідприємцям консультації щодо того, якправильно оформити документи. Нашдизайнер допомагає у створенні ескізів,і сподіваємося, що нові вивіски на вулиціСагайдачного з’являться вже в другійполовині травня, а за літо ми вже цейпроцес завершимо повністю. Хоча вимагативід підприємців оперативності складно,адже вони мають робити це за власнийкошт.

Головнийвисновок з діяльності першого кварталу2016 року — початок активного діалогуміж усіма сторонами, яких стосуютьсяпитання реклами. Власниками носіїв,киянами — споживачами реклами,фахівцями-урбаністами, громадськимидіячами. Думаю, що саме діалог повиненбути основою спільної роботи з поверненняКиєву його справжнього обличчя. Зусиллямістян, бізнесу, влади мають бутискеровані на формування спільногоцивілізованого міського простору, боце наш спільний дім, за який несемоспільну відповідальність.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net