Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
21.04.2021 17:15

ТОВ та Представництво: особливості створення

Партнер Arzinger

Доволі часто іноземні інвестори цікавляться тим, яку саме організаційно-правову форму обрати для початку діяльності в України.

Нижче коротко висвітлено певні особливості реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю та Представництва іноземного суб'єкта господарювання. За детальнішою та вичерпною інформацією Ви завжди зможете звернутись до фахівців, які допоможуть обрати той варіант, який буде найефективнішим для кожної окремої ситуації та бізнес-мети.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСНУВАННЯ НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Структура

Учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю (надалі – ТОВ) можуть бути як фізичні так і юридичні особи. Обмеження щодо кількості учасників відсутнє.

Документи для створення

Пакет документів для створення ТОВ включає в себе:

  • • Рішення єдиного учасника/Протокол загальних зборів для створення ТОВ;
  • • Статут ТОВ;
  • • Належним чином легалізований витяг з торгового реєстру щодо юридичних осіб-засновників ТОВ або копії паспортів фізичних осіб-учасників;
  • • Копії реєстраційних номерів облікових карток платників податків фізичних осіб учасників та директора ТОВ;
  • • Належним чином легалізовані копії паспортів осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками;
  • • Структура власності, яка схематично демонструватиме увесь ланцюжок власності до визначення кінцевих бенефіціарних власників;
  • • Належним чином легалізована Довіреність на уповноважених осіб, які здійснюватимуть відповідні дії в Україні (підписуватимуть статут/рішення/протокол, подаватимуть документів для державної реєстрації, тощо).

Основоположною новелою у законодавстві є вимога щодо розкриття структури власності. Станом на дату написання цього тексту стандартна форма структури власності не затверджена, однак такий документ, як і нотаріально посвідчені копії паспортів бенефіціарів, є елементом кропіткої підготовки та відповідної аргументації для іноземних інвесторів.

Фінансування

Для забезпечення належної діяльності ТОВ формується статутний капітал. Статутний капітал може бути сформовано як грошовими коштами, так і майном. Оцінка майнових внесків до статутного капіталу здійснюється учасниками. У випадках, визначених законодавством, може вимагатись експертна оцінка майна, що вноситься в статутний капітал. Законодавством не встановлено мінімального/максимального розміру статутного капіталу.

Також учасники можуть надавати позики ТОВ. При структуруванні позик важливо враховувати податкові особливості фінансового структурування шляхом надання позик.

Часові рамки/застосовні збори

Реєстрація ТОВ триває 1 робочий день та здійснюється державним реєстратором/нотаріусом в межах тієї області, де буде зареєстровано місцезнаходження Товариства. Адміністративні збори за первинну реєстрацію відсутні. Проте, варто врахувати ті витрати, які вимагатимуться для нотаріального посвідчення перекладів документів, отриманих з-за кордону.

Постановка на облік у органах податкової служби здійснюється автоматично. Товариство з обмеженою відповідальністю може обрати систему оподаткування: спрощену або ж загальну.

Порядок створення та реєстрації ТОВ регулюється зокрема Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

Інші важливі аспекти, які слід врахувати при створенні ТОВ:

- Директором ТОВ при створенні може бути лише громадянин України. У подальшому ТОВ може отримати дозвіл на застосування праці іноземця та працевлаштувати відповідну особу на посаді директора;

- Якщо учасниками ТОВ виступатимуть фізичні особи – нерезиденти, то до створення ТОВ необхідно отримати для кожної фізичної особи реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- Важливо визначити місцезнаходження ТОВ, за яким воно буде зареєстровано.

ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНОЗЕМНОЇ КОМПАНІЇ

Структура

Представництво іноземної компанії (надалі – Представництво) не є самостійною юридичною особою. У представництва відсутні учасники. Представництво створюється за рішенням материнської компанії та подальша діяльність здійснюється з врахуванням бізнес-процесів та відповідних рішень материнської компанії.

Документи для створення

- Заява про створення Представництва*, яка повинна містити відомості про:

       • найменування іноземного суб'єкта господарювання;

       • країну походження іноземного суб'єкта господарювання;

       • місцезнаходження іноземного суб'єкта господарювання;

       • номер телефону, телефаксу;

       • місто, у якому відкривається Представництво, із зазначенням його майбутнього місцезнаходження (адреси);

       • якщо будуть філії - указати у яких містах;

       • кількість іноземних громадян, які працюватимуть у Представництві;

       • дату заснування іноземного суб'єкта господарювання;

       • організаційно-правову форму іноземного суб'єкта господарювання; 

       • кількість співробітників іноземного суб'єкта господарювання;

       • найменування банку із зазначенням номера рахунку;

       • сферу діяльності іноземного суб'єкта господарювання;

       • мету відкриття та сферу діяльності Представництва, інформацію про  ділові  зв'язки  з  українськими  партнерами  та  перспективи розвитку співробітництва.

Належним чином легалізований витяг з торговельного (банківського) реєстру країни місцезнаходження материнської компанії.

- Належним чином легалізовану Довідку з банку, у якому відкрито рахунок материнської компанії.

Належним чином легалізоване Доручення на здійснення представницьких функцій в Україні, оформлене згідно із законами країни, де   офіційно зареєстровано материнську компанію.

Документи, які не подаються для реєстрації, однак, є необхідними для діяльності Представництва:

Положення про представництво;

Рішення материнської компанії про створення представництва.

Основоположною складністю під час збору документів для реєстрації Представництва зазвичай є довідка з іноземного банку, оскільки її легалізація на практиці є найбільш проблемним аспектом.

Іноземна материнська компанія затверджує Положення про представництво (основоположний документ для здійснення подальшої діяльності). Положення про представництво по своїй суті є аналогом статуту у ТОВ і є тим документом, у якому визначаються усі особливості діяльності Представництва.

Фінансування

Оскільки у Представництві відсутній статутний капітал – то усе фінансування здійснюється шляхом безпосередніх переказів коштів від материнської компанії у межах та у строки, які визначаються власне материнською компанією.

Часові рамки/застосовні збори

Реєстрацію представництв здійснює Міністерство економічного розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Реєстрація може тривати 20 робочих днів. Адміністративний збір за реєстрацію представництва становить один  прожитковий мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлюється законом на 1 січня календарного року та округлюється до найближчих 10 гривень (станом на дату написання – 2270 грн.).  Представництво, яке має на меті здійснювати господарську діяльність до початку здійснення господарської діяльності повинно зареєструватись у податкових органах. Постановка на облік представництва не здійснюється автоматично, тож необхідно звернутись до податкових органів та органів статистики з відповідним пакетом документів одразу після реєстрації представництва.

Варто також звернути увагу, що станом на дату написання цього тексту діють одночасно дві норми законодавства, які встановлюють різний розмір адміністративного збору за реєстрацію Представництва: 2500 доларів США та 1 прожитковий мінімум. Все ж, Міністерство економічного розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України дотримується позиції щодо застосування власне 1 прожиткового мінімуму.

Інші важливі аспекти, які слід врахувати при створенні Представництва:

- В залежності від типу діяльності та податкового статусу представництво може бути постійним (те, яке здійснює господарську діяльність) або некомерційним.

- Керівник представництва виконує свої повноваження на підставі відповідної довіреності, що обумовлює певну особливість його правового статусу у секторі трудових відносин.

- Працевлаштування іноземців у представництві здійснюється на підставі отримання службових карток, які видаються Міністерством економічного розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

- Для представництва встановлені особливості здійснення банківських операцій (які є дещо обмеженішими у порівнянні з юридичними особами-резидентами).

Порядок створення регулюється зокрема Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні та Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

У цьому тексті коротко висвітлені лише ті особливості, які стосуються безпосередньо процедури збору документів та особливостей реєстрації ТОВ/Представництва. Що ж стосується економічної доцільності та податкового структурування, то така верифікація здійснюється за кожним окремим запитом та є ключовою у прийнятті того чи іншого бізнес-рішення.


*на практиці така Заява подається представниками на підставі відповідної Довіреності

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи