Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
10.08.2023 00:58

Адвокат або фахівець в галузі права при захисті прав людини в суді: ст.130 КУпАП

Адвокат, доктор юридичних наук

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право користуватися юридичною допомогою не лише адвоката, а й іншого фахівця у галузі права

Право на вільний вибір захисника своїх законних прав по ст.130 КУпАП закріплено в ст.59 Конституції України. Адвокат або фахівець в галузі права?

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право користуватися юридичною допомогою не лише адвоката, а й іншого фахівця у галузі права, і ці особи об`єднано під поняттям «захисник» (ст. 271 КУпАП).

Пояснюю чому людина гарантовано має право користуватися правовою допомогою фахівця у галузі права, який не є адвокатом.

Адміністративна відповідальність в Україні та процедура притягнення до адміністративної відповідальності ґрунтуються на конституційних принципах та правових презумпціях, які зумовлені визнанням і дією принципу верховенства права.

Відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи безстороннім судом.

Об`єктивність судді є необхідною умовою для належного виконання ним своїх обов`язків, вона проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, а в усіх процесуальних діях, що супроводжують його прийняття (пункти 1.2, 2.1 Бангалорських принципів поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалених Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року № 2006/23).

В постанові від 06 лютого 2019 року № 761/37267/16-ц Верховний Суд України послався на рішення Європейського суду з прав людини у справі «Білуха проти України» та зазначив, що наявність безсторонності відповідно до пункту першого статті 6 Конвенції повинна визначатися за суб`єктивними та об`єктивним критеріями. Відповідно до суб`єктивного критерію беруться до уваги особисті переконання та поведінка окремого судді, тобто чи виявляв суддя упередженість або безсторонність у даній справі. Відповідно до об`єктивного критерію визначається, серед інших аспектів, чи забезпечував суд як такий та його склад відсутність будь-яких сумнівів у його безсторонності.

Змістом ст. 59 Конституції України закріплено, що кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Згідно з положеннями ст. 131-2 Конституції України для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура.

За змістом ст. 268 та ст. 271 КУпАП, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності надано право користуватися юридичною допомогою не лише адвоката, а й іншого фахівця у галузі права, і ці особи об`єднано під поняттям «захисник» (ст. 271 КУпАП).

У змісті цих норм, слова «адвоката» та «інший фахівець у галузі права» розділено таким розділовим знаком як «кома», який на письмі вживається в межах речення для відокремлення слів, а отже ототожнювати «адвоката» та «іншого фахівця у галузі права», правом на захист яких у відповідності до ст.ст.268, 271 КУпАП наділена особа, що притягується до відповідальності неможливо.

Визнаючи такими, що не відповідають Конституції України положення ч. 1 ст. 268 КУпАП, за яким обмежувалося право на вільний вибір особою яка притягається до адміністративної відповідальності, як захисника своїх прав, крім адвоката іншого фахівця у галузі права, Конституційний Суд України дійшов висновку, що обмеження права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, на вільний вибір захисниками інших юристів (не лише адвокатів), суперечить положенням ч. 1 ст. 59 та ст. 64 Конституції України, за якими конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Зокрема, не можуть бути обмежені у будь-який спосіб права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 555963 Конституції України.

Конституційний Суд України роз`яснив, що у справі про адміністративне правопорушення, захисником особи, яка притягується до адміністративної відповідальності може бути не лише адвокат, а й інший фахівець у галузі права, зокрема,  юрист.

Після цього рішення Конституційного Суду України, Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» від 5 квітня 2001 року N 2342 до ч.1ст. 268 та ст. 271 КУпАП були внесені зміни, якими доповнено коло суб`єктів захисту, особи яка притягується до адміністративної відповідальності, таким суб`єктом як інший фахівець у галузі права. Тобто існує спеціальний закон, який надає право особі, яка притягується до адміністративної відповідальності реалізовувати своє право на захист через юриста, що не є адвокатом.

Після цих змін, до редакції ч.1ст. 268 та ст. 271 КУпАП не вносилися інші зміни, які виключали право особи, що притягується до адміністративної відповідальності, реалізувати своє право на захист через фахівця у галузі права.

Частиною 2 ст. 246 КУпАП передбачено, що порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення в районних судах визначається цим Кодексом та іншими законами України.

На даний час не існує іншого закону України, який визначає інший порядок розгляду судом справи про вчинення адміністративного правопорушення, зокрема і скасовує передбачене ч.1ст. 268 та ст. 271 КУпАП право на захист через іншого фахівця (юриста) у галузі права.

Застосування за аналогією норм КПК України, які регулюють порядок залучення захисника обвинуваченого неможливе оскільки з цього приводу існують спеціальні норми ч.1ст. 268 та ст. 271 КУпАП які врегульовують ці питання, при цьому норми КПК України зобов`язують здійснювати підтримку висунутого обвинувачення в суді прокурором, а отже застосовуючи аналогію КПК України до сторони захисту необхідно застосовувати її і до сторони обвинувачення, бо в інакшому випадку створюється враження вибірковості та упередженості судді під час розгляду справи про адміністративне правопорушення.

При цьому Єдиний державний реєстр судових рішень містить чисельну судову практику, за якою юрист допускається до участі у якості захисника особи, що притягується до адміністративної відповідальності.

За таких обставин, приходжу до висновку, що особа  наділена виключним правом на свій розсуд обирати у якості захисника адвоката чи іншого юриста (фахівця у галузі права), при цьому суд не вправі чинити йому в цьому перепони, в протилежному випадку: якщо суд не допустив в якості представника прав особи іншого фахівця в галузі права, у зв’язку з безпідставністю стійкого внутрішнього переконання, такий суд підлягає відводу у зв’язку з  упередженістю, порушенню процедур судочинства, порушенню права на захист і гарантій розгляду справи справедливим, безстороннім та неупередженим судом, виключення суб`єктивних підстав для сумніву в неупередженості суду, невиконання рішень Конституційного Суду України тощо, яку суддя порушив. Фактично, суд буде проявляти в подальшому під час розгляду справи необ’єктивність. Мінімальні сумніви, висловлені учасником справи відносно суб`єктивної поведінки судді, та його побоювання, що певний суддя є небезстороннім, є підставою для його відсторонення.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи