Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
22.11.2023 12:27

Бізнес-броня: ESRM для українського бізнесу

Директор з безпеки "Biosphere Corporation"

Ключова роль стандарту "Enterprise Security Risk Management" від ASIS International для забезпечення безпеки та стійкості компаній в умовах непередбачуваного сучасного світу.

У сучасному світі, який швидко змінюється та наповнений різноманітними викликами, безпека стає ключовим чинником успішності та стійкості будь-якої компанії. Ситуація в Україні, яка зараз переживає військові випробування, потребує особливої уваги до стандартів безпеки. Впровадження ефективних стандартів безпеки, таких як «Enterprise Security Risk Management» (далі – ESRM) від ASIS International, може виступати не просто як захисний механізм, а як стратегічний інструмент, що забезпечує надійний фундамент для стабільного розвитку бізнесу навіть у найбільш непередбачуваних умовах. 

Ефективність стандартів безпеки полягає не лише у запобіганні негативних подій, а й у створенні системи, яка забезпечує оперативну реакцію на кризи, гнучкість у прийнятті рішень та здатність адаптуватися до постійно змінюючих умов. Впровадження ESRM у бізнес-процеси компанії не тільки підвищує її безпеку, а й стимулює культуру постійного аналізу та удосконалення, що є важливим у складних умовах ведення бізнесу. 

СУТЬ СТАНДАРТУ

ESRM наголошує на необхідності інтеграції управління безпекою у загальну стратегію організації. Це підхід, покликаний забезпечити, щоб усі аспекти безпеки були взаємопов'язані та взаємодіяли задля досягнення цілей організації. Він вимагає від компаній проведення регулярного аналізу ризиків та адаптації заходів безпеки відповідно до постійно змінного ландшафту загроз. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТАНДАРТУ

Ефективність ESRM полягає у його здатності запобігати загрозам, знижувати втрати та підтримувати бізнес-процеси. Компанії, які застосовують ESRM, часто демонструють покращення управління ризиками, зменшення фінансових втрат через інциденти безпеки та підвищення довіри з боку клієнтів та партнерів. 

РОЛЬ СПІВРОБІТНИКІВ

Впровадження ESRM вимагає активної участі всіх працівників організації. Кожен співробітник повинен усвідомлювати свою роль у системі безпеки та діяти відповідно до встановлених процедур. Це включає наступні аспекти: 

- Поінформованість про Ризики: Співробітники повинні бути інформовані про потенційні загрози та методи їх запобігання.

- Дотримання процедур: Важливо суворо дотримуватися встановлених процедур безпеки та протоколів.

- Навчання та тренування: Регулярне навчання та тренування допомагають співробітникам бути готовими до різних сценаріїв безпеки.

- Комунікація: Ефективне спілкування та обмін інформацією про потенційні загрози та інциденти є критично важливими. 

КРОКИ З ВПРОВАДЖЕННЯ ESRM

1. Ідентифікація Ризиків: Незалежно від розміру чи сфери діяльності, кожна компанія повинна провести глибокий аудит своїх безпекових систем для виявлення потенційних ризиків. Це включає не лише кіберзагрози та фізичні ризики, але й такі аспекти, як внутрішній шахрайство, ризики управління ланцюжками поставок, юридичні та репутаційні ризики.

2. Аналіз та Оцінка Ризиків: Компанії повинні визначити, які загрози є найбільш актуальними і критичними для їх специфічного бізнесу, беручи до уваги їх вірогідність та потенційний вплив на операції.

3. Розробка Стратегії Управління Ризиками: Розробка комплексної стратегії, яка б включала не тільки технічні аспекти безпеки, такі як кібербезпека, але й засоби фізичної безпеки, процедури управління кризами, підвищення обізнаності співробітників і культуру безпеки.

4. Імплементація Рішень: Впровадження обраної стратегії через технічні рішення, навчання персоналу, розробка політик і процедур. Важливо також забезпечити, щоб усі елементи системи безпеки були інтегровані та ефективно взаємодіяли.

5. Моніторинг та Реагування: Створення системи для моніторингу безпеки та швидкого реагування на будь-які інциденти. Важливим є наявність чітко визначеного плану дій у випадку безпекових порушень.

6. Постійне Оновлення та Адаптація: Регулярний перегляд та оновлення політик і процедур безпеки, щоб вони відповідали змінам у технологіях, загрозах та бізнес-умовах. Важливо також підтримувати постійне навчання та розвиток персоналу в області безпеки. 

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

- Зменшення Інцидентів: Впровадження стандартів безпеки приводить до значного зниження не тільки кібератак та витоків даних, але й інших загальних ризиків, таких як фізичні проникнення, випадки шахрайства, технічні збої та виробничі нещасні випадки. Це включає заходи з підвищення безпеки приміщень, посилення внутрішнього контролю та удосконалення процедур безпеки на робочому місці.

- Зміцнення Довіри Клієнтів та Партнерів: Демонстрація відданості безпеці та надійності стандартів може підвищити довіру клієнтів та партнерів. Це включає забезпечення конфіденційності та цілісності інформації, а також демонстрацію здатності компанії ефективно управляти різними ризиками, включаючи фінансові, юридичні та репутаційні.

- Підвищення Стійкості Бізнесу: Впровадження стандартів безпеки забезпечує кращу підготовленість компанії до різних кризових ситуацій, знижуючи їх потенційний вплив на бізнес. Це охоплює не тільки кібербезпеку, але й управління операційними ризиками, планування у випадках надзвичайних ситуацій, а також розробку стратегій для забезпечення неперервності бізнесу в складних умовах.

Впровадження стандарту ESRM у корпоративному середовищі – це стратегічний крок, спрямований на зміцнення безпеки та стійкості бізнесу. Цей підхід вимагає узгоджених зусиль на всіх рівнях організації та постійного аналізу та адаптації до змінних умов. Застосування ESRM дозволяє не лише знижувати ризики, а й сприяє підвищенню загальної ефективності керування компанією. 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи