Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
07.03.2018 23:31

Щодо попереднього митного декларування

Партнер Адвокатського об’єднання "Шавров, Галинський та партнери"

Комплекс дій та процедур, які проводяться митними органами та пов'язані з закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів являють собою митне оформлення. Це завершальна стадія проходження митного контролю, що виявляється у документ

Згідно зі статтею 246 Митного кодексу України метоюмитного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавствомУкраїни порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційногопризначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичногообліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзитучерез її територію товарів.


Вочевидь, для осіб, зобов’язаних проходити цей етап, напрочудважливим є оптимально швидкий та зручний порядок такого оформлення. Проте, уданій сфері існують аспекти, які потребують вдосконалення.


Асоціація транспортної логістики «Південна Пальміра», що досить відома натериторії України, включає в себе більше 30 підприємств Одеського регіону, і,відповідно, охоплює значну частину ринку експедиторських послуг. Члени цієї асоціаціїнеодноразово зазначали про суттєві незручності в деяких митних процедурах, іякі доцільно було б переглянути та внести корективи, або ж взагалі скасувати назаконодавчому рівні.


Зокрема, переломним моментом стало блокування можливості оформленняпідакцизних транспортних засобів особистого користуванняв пунктах пропуску через державний кордон без обов’язкового подання такогодокументу як попередня митна декларація. Так, з 10жовтня 2017 року представники бізнесу та пересічні громадяни зіштовхнулись зновим обов’язком, який може суттєво затягнути, а інколи унеможливити завершенняпроходження митного контролю.


Попереднямитна декларація є одним з видів документів контролю задоставкою вантажів, що свідчить про дотримання підприємствамита громадянамивстановлених законом обов’язків та гарантує їх переддержавою. У застосуванніпопередньої декларації є певніособливості, щополягаютьу наступному:


-цезакріплення права декларантапопередньо заявити митному органу про намір особи, якою він у встановленомупорядку уповноважений, здійснити ввезення та декларування товарів ітранспортних засобів;


- цевнесення (до або на момент прийняття попередньої декларації митниморганом) платежів, які підлягають сплаті при ввезенні на митну територіюУкраїни.


Митний кодексУкраїни передбачає обов’язковість попереднього декларуванняпідакцизних товарів (під зазначеними товарами розуміються товари, на які при їхввезенні в Україну законодавстом встановлений акцизний збір). 


Вказана проблема створює значний дискомфорт для бажаючих пройти процедуру  митного оформлення, а враховуючи те, що вОдесі працює пілотний проект «Автохаб» зі швидкого розмитнення транспортнихзасобів, обов’язкове заповнення попередньої митної декларації також створюєперешкоди для реалізації мети цього проекту.  


Дана проблема виникла, у тому числі, через неоднакове тлумачення нормМитного Кодексу України, а саме статей 194 та 259. Так, відповідно до статті194 МК України, у разі ввезення товарів на митну територію Українидекларант або уповноважена ним особа попередньо повідомляють орган доходів ізборів, у зоні діяльності якого товари будуть пред’явлені для митногооформлення, про намір ввезти ці товари.


Попереднєповідомлення про намір ввезти товари на митну територію України здійснюєтьсяшляхом надання органу доходів і зборів, у зоні діяльності якого товари будутьпред’явлені для митного оформлення, попередньої митної декларації або іншогодокумента, що може використовуватися замість митної декларації відповідно достатті 94 цього Кодексу.


Частиноюшостою статті 259 МК України визначено, що при ввезенні на митну територіюУкраїни підакцизних товарів подання попередньої митної декларації, доставка тапред’явлення цих товарів органу доходів і зборів, яким оформлена така попереднямитна декларація, є обов’язковими.


Уразі системного тлумачення вказаних норм стає зрозумілим, що ст. 194 МК Українипрямо не суперечить ст. 259 МК України, проте пропонує заявнику можливістьнадання інших документів замість попередньої митної декларації.


Вартозазначити, що в Одеському регіоні вже проводилось випробування щодонеобов’язкового подання попередньої митної декларації, яке показало підвищенняпродуктивності роботи митних органів та пришвидшення оформлення безризиковихтоварів, що є цілком розумним.


Такимчином, існує дві можливості вирішення вказаної проблеми:


По-перше,пропонується розробити нормативно-правовий акт, у якому зазначатиметься можливістьнеобов’язкового подання попередньої митної декларації при митному оформленні.Такий акт може бути видано, зокрема, Міністерством фінансів України.


По-друге,вбачається необхідним узгодити між собою норми Митного кодексу України задлявиключення можливих колізій.


По-третє,доцільним є оновлення версії АСМО «Інспектор» з виключенням норми про обов’язковеподання попередньої митної декларації.


Вжиттявищевказаних заходів допоможе врегулювати ситуацію, що склалась на практиці тавдосконалити та спростити механізм проходження митних процедур.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи