Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
03.08.2016 18:00

ProZorro: працюємо по-новому

founder, partner Amigo Partners

Про нові правила здійснення державних закупівель.

З 1 серпня 2016 року Закон України " Про публічні закупівлі" (надалі - Закон про публічні закупівлі) вводитьсяу дію для всіх замовників публічних закупівель. При цьому, процедури закупівельтоварів, робіт та послуг, розпочаті до введення в дію Закону про публічнізакупівлі, завершуються відповідно до порядку, що передбачений Законом України " Про здійснення державних закупівель”.  

Якце працює?

Наріжним каменем для побудови новоїсистеми публічних (державних) закупівель стала інноваційна системаавторизованих електронних майданчиків та веб-порталу prozorro.gov.ua ,який виконує функцію центральної бази даних (збирає дані з усіх майданчиків, щодозволяє проводити торги між замовником та учасником, які зареєстровані нарізних майданчиках).

Авторизованим електронним майданчиком єавторизована відповідним органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка єчастиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичнерозміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведенняпроцедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією,доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Для прикладу , авторизованимиелектронними майданчиками є zakupki.prom.ua,smarttender.biz, e-tender.ua таінші.  Перелік усіх авторизованихмайданчиків розміщено на веб-порталі  prozorro.gov.ua.Майданчики відрізняються між собою зовнішніми виглядом кабінетів та додатковимисервісами.

1.png

Всіпублічні закупівлі відтепер проходять через ProZorro ?

          Закономпро публічні закупівлі п ідвищено мінімальну вартість предметазакупівлі для обов'язкового застосування процедури публічних закупівель. Так, замовникизобов’язані проводити закупівлі з використанням ProZorro , за умови, що вартість предметазакупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисячгривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень; замовники, які здійснюють діяльність вокремих сферах господарювання - за умови, що вартість предмета закупівлі товару(товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт -5 мільйонів гривень (т.зв. “надпорогові закупівлі”). Варто також звернути увагуна те, що дія Закону про публічні закупівлі не поширюється на закупівлі деякихтоварів, робіт та послуг, вичерпний перелік яких наведено у Законі про публічнізакупівлі (для прикладу, послуги міжнародних третейських судів, товари іпослуги, пов’язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот,монет, державних нагород і т.п.). Крім цього, особливості здійснення публічнихзакупівель деякими замовниками, як-от Міністерство оборони України, Службабезпеки України і т.д. (вичерпний перелік визначено Законом про публічнізакупівлі), встановлюються окремим законом.

            Проте , ProZorro незастосовується виключно при здійсненні “надпорогових закупівель”, адже Закономпро публічні закупівлі передбачено, що під час здійснення закупівлі товарів, робіті послуг, вартість яких є меншою за вартість, при якій необхідновикористовувати ProZorro,але не менше 3000 грн, замовники повинні дотримуватися принципів здійсненняпублічних закупівель, та можуть використовувати електронну систему закупівель зметою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) тавиконавця робіт для укладення договору (т.зв. “допорогові закупівлі”).Здійснення “допорогових закупівель” врегульовано Наказом ДП “ЗовнішторгвидавУкраїни” (зараз - ДП “Прозоро”) від 13.04.2016 року №35 “Про порядок здійсненнядопорогових закупівель”.

            Окрімцього , Законом про публічні закупівлі передбачено існування т.зв.“європейських порогів”. Так, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентнудля товарів і послуг - 133 тис. євро; для робіт - 5150 тис. євро, то оголошенняпро проведення публічної закупівлі додатково оприлюднюється англійською мовою. Крімцього, в такому випадку сам порядок проведення процедури закупівлі дещовидозмінюється (т.зв “європейські торги”).

            Яка різниця між процедурами закупівель?

Законом про публічні закупівліскорочено кількість процедур публічних закупівель до двох конкурентних (відкритіторги та конкурентний діалог) та однієї неконкурентної (переговорна процедура).Якщо в попередньому Законі України " Про здійснення державних закупівель " згадувались відкриті торги тапереговорна процедура, то конкурентний діалог є таким собі “ноу- хау".

Відкриті торги є основною процедурою здійснення публічних закупівель та концептуально незмінились. Ключовими перетвореннями є власне переведення відкритих торгів уелектронну форму та запровадження процедури електронного аукціону.

Схематично порядок проведення відкритих торгіввиглядає наступним чином:


Суть електронногоаукціону полягає в повторювальному процесі пониження цін абоприведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичноюформулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи вінтерактивному режимі реального часу. Фактично пониження ціни можливе не менше,аніж на суму визначеного замовником торгів кроку, який не обмежується.

Дещо змінюється процедура відкритихторгів при перевищенні “європейських порогів”. Так, з являється етап пре-кваліфікації, якийпередує проведенню аукціону, та встановлюються більші строки на деяких етапах.


Законом про публічні закупівлі такожпередбачено можливість застосування рамкових угод, але такий механізм неприжився на практиці. Можливо, ситуація зміниться, проте не у найближчомумайбутньому.

Конкурентний діалог єпроцедурою публічних закупівель, що може бути застосовано замовником за такихумов: замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації)робіт або визначити вид послуг, і для прийняття оптимального рішення прозакупівлю необхідно провести переговори з учасниками; предметом закупівлі єконсультаційні, юридичні послуги, розробка інформаційних систем, програмнихпродуктів, здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок, виконаннядослідно-конструкторських, будівельних робіт, визначення вимог до виконанняяких потребує переговорів.

Конкурентний діалог проводиться у дваетапи:

   Перший етап -  визначаютьсятехнічнні умови,  тобто, на підставізапропонованих рішень учасників та проведених з ними переговорів, замовникформулює предмет закупівлі та технічні вимоги до нього.

 

          Другий етап - проходитьсам аукціон на пониження і визначається переможець.

          Переговорнапроцедура є неконкурентною процедурою відкритихторгів, яка застосовується у виняткових ситуаціях (за наявностідокументального підтвердження такої ситуації), вичерпний перелік якихвстановлено Законом про публічні закупівлі. Переговорна процедура не передбачаєстворення тендерної документації, проведення аукціону та проводиться у стислістроки (орієнтовно 6-11 днів).

            Визначальначастина переговорної процедури проводиться оффлайн , зокрема:

                Проте , результати проведення переговорної процедури єобов ` язковимидо опублікування у системі ProZorro :

Щотаке централізована закупівельна організація (ЦЗО) та уповноважена особа?

Законом про публічні закупівліпередбачено можливість створення централізованих закупівельнихорганізацій. Так, д о ЦЗО можуть належати юридичні особи, щовизначаються Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної РеспублікиКрим, органами місцевого самоврядування як замовники, які організовують іпроводять процедури закупівель та закупівлі за рамковими угодами в інтересахзамовників відповідно до Закону про публічні закупівлі. Особливості створеннята діяльності централізованих закупівельних організацій встановлюютьсяКабінетом Міністрів України (на даний момент не встановлено).

У короткостроковій перспективі (найближчі2 роки) не передбачається широке застосування ЦЗО для проведення публічнихзакупівель через ряд суб’єктивних та об’єктивних причин.

Закон про публічні закупівлізапроваджує інститут уповноважених осіб, якимиє службові, посадові та інші фізичні особи замовника, визначені відповідальнимиза організацію та проведення процедур закупівлі на підставі розпорядчогорішення або трудового договору (контракту). Зазначені особи фактично займаютьсятим самим, що й тендерний комітет, створення якого не є обов’язковим.

Як оскаржувати по-новому?

Скарга до органу оскарження (АМКУкраїни) подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа черезелектронну систему закупівель. Після розміщення скарги суб’єктом оскарження велектронній системі закупівель скарга автоматично вноситься до реєстру скарг іформується її реєстраційна картка. Скарга разом з реєстраційною карткою в деньрозміщення суб’єктом оскарження автоматично оприлюднюється на веб-порталі. Окрімцього, до скарги додаються документи та матеріали в електронній формі (у томучислі у вигляді pdf формату файла), що підтверджуютьпорушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльностізамовника, та документ про здійснення оплати за подання скарги до органуоскарження. Важливим є той факт, що подання скарги автоматично призупиняєпроведення процедури публічної закупівлі.

Варто зазначити ,що суб'єкту оскарження та замовнику надається право взяти участь у розглядіскарги, у тому числі шляхом застосування телекомунікаційних систем вінтерактивному режимі реального часу. Розгляд скарги є відкритим, усі бажаючіможуть бути присутніми на розгляді. Особи, присутні на розгляді, можутьвикористовувати засоби фото -, відео - та звукозапису.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net