Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
03.08.2016 18:00

ProZorro: працюємо по-новому

Founder, partner Amigo Partners

Про нові правила здійснення державних закупівель.

З 1 серпня 2016 року Закон України " Про публічні закупівлі" (надалі - Закон про публічні закупівлі) вводиться у дію для всіх замовників публічних закупівель. При цьому, процедури закупівель товарів, робіт та послуг, розпочаті до введення в дію Закону про публічні закупівлі, завершуються відповідно до порядку, що передбачений Законом України " Про здійснення державних закупівель”.  

Як це працює?

Наріжним каменем для побудови нової системи публічних (державних) закупівель стала інноваційна система авторизованих електронних майданчиків та веб-порталу prozorro.gov.ua , який виконує функцію центральної бази даних (збирає дані з усіх майданчиків, що дозволяє проводити торги між замовником та учасником, які зареєстровані на різних майданчиках).

Авторизованим електронним майданчиком є авторизована відповідним органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Для прикладу , авторизованими електронними майданчиками є zakupki.prom.ua, smarttender.biz, e-tender.ua та інші.  Перелік усіх авторизованих майданчиків розміщено на веб-порталі  prozorro.gov.ua. Майданчики відрізняються між собою зовнішніми виглядом кабінетів та додатковими сервісами.

1.png

Всі публічні закупівлі відтепер проходять через ProZorro ?

          Законом про публічні закупівлі п ідвищено мінімальну вартість предмета закупівлі для обов'язкового застосування процедури публічних закупівель. Так, замовники зобов’язані проводити закупівлі з використанням ProZorro , за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень; замовники, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання - за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень (т.зв. “надпорогові закупівлі”). Варто також звернути увагу на те, що дія Закону про публічні закупівлі не поширюється на закупівлі деяких товарів, робіт та послуг, вичерпний перелік яких наведено у Законі про публічні закупівлі (для прикладу, послуги міжнародних третейських судів, товари і послуги, пов’язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет, державних нагород і т.п.). Крім цього, особливості здійснення публічних закупівель деякими замовниками, як-от Міністерство оборони України, Служба безпеки України і т.д. (вичерпний перелік визначено Законом про публічні закупівлі), встановлюються окремим законом.

            Проте , ProZorro не застосовується виключно при здійсненні “надпорогових закупівель”, адже Законом про публічні закупівлі передбачено, що під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, при якій необхідно використовувати ProZorro, але не менше 3000 грн, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору (т.зв. “допорогові закупівлі”). Здійснення “допорогових закупівель” врегульовано Наказом ДП “Зовнішторгвидав України” (зараз - ДП “Прозоро”) від 13.04.2016 року №35 “Про порядок здійснення допорогових закупівель”.

            Окрім цього , Законом про публічні закупівлі передбачено існування т.зв. “європейських порогів”. Так, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну для товарів і послуг - 133 тис. євро; для робіт - 5150 тис. євро, то оголошення про проведення публічної закупівлі додатково оприлюднюється англійською мовою. Крім цього, в такому випадку сам порядок проведення процедури закупівлі дещо видозмінюється (т.зв “європейські торги”).

            Яка різниця між процедурами закупівель?

Законом про публічні закупівлі скорочено кількість процедур публічних закупівель до двох конкурентних (відкриті торги та конкурентний діалог) та однієї неконкурентної (переговорна процедура). Якщо в попередньому Законі України " Про здійснення державних закупівель " згадувались відкриті торги та переговорна процедура, то конкурентний діалог є таким собі “ноу- хау".

Відкриті торги є основною процедурою здійснення публічних закупівель та концептуально не змінились. Ключовими перетвореннями є власне переведення відкритих торгів у електронну форму та запровадження процедури електронного аукціону.

Схематично порядок проведення відкритих торгів виглядає наступним чином:


Суть електронного аукціону полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу. Фактично пониження ціни можливе не менше, аніж на суму визначеного замовником торгів кроку, який не обмежується.

Дещо змінюється процедура відкритих торгів при перевищенні “європейських порогів”. Так, з являється етап пре-кваліфікації, який передує проведенню аукціону, та встановлюються більші строки на деяких етапах.


Законом про публічні закупівлі також передбачено можливість застосування рамкових угод, але такий механізм не прижився на практиці. Можливо, ситуація зміниться, проте не у найближчому майбутньому.

Конкурентний діалог є процедурою публічних закупівель, що може бути застосовано замовником за таких умов: замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) робіт або визначити вид послуг, і для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести переговори з учасниками; предметом закупівлі є консультаційні, юридичні послуги, розробка інформаційних систем, програмних продуктів, здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт, визначення вимог до виконання яких потребує переговорів.

Конкурентний діалог проводиться у два етапи:

   Перший етап -  визначаються технічнні умови,  тобто, на підставі запропонованих рішень учасників та проведених з ними переговорів, замовник формулює предмет закупівлі та технічні вимоги до нього.

 

          Другий етап - проходить сам аукціон на пониження і визначається переможець.

          Переговорна процедура є неконкурентною процедурою відкритих торгів, яка застосовується у виняткових ситуаціях (за наявності документального підтвердження такої ситуації), вичерпний перелік яких встановлено Законом про публічні закупівлі. Переговорна процедура не передбачає створення тендерної документації, проведення аукціону та проводиться у стислі строки (орієнтовно 6-11 днів).

            Визначальна частина переговорної процедури проводиться оффлайн , зокрема:

                Проте , результати проведення переговорної процедури є обов ` язковими до опублікування у системі ProZorro :

Що таке централізована закупівельна організація (ЦЗО) та уповноважена особа?

Законом про публічні закупівлі передбачено можливість створення централізованих закупівельних організацій. Так, д о ЦЗО можуть належати юридичні особи, що визначаються Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування як замовники, які організовують і проводять процедури закупівель та закупівлі за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до Закону про публічні закупівлі. Особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій встановлюються Кабінетом Міністрів України (на даний момент не встановлено).

У короткостроковій перспективі (найближчі 2 роки) не передбачається широке застосування ЦЗО для проведення публічних закупівель через ряд суб’єктивних та об’єктивних причин.

Закон про публічні закупівлі запроваджує інститут уповноважених осіб, якими є службові, посадові та інші фізичні особи замовника, визначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі на підставі розпорядчого рішення або трудового договору (контракту). Зазначені особи фактично займаються тим самим, що й тендерний комітет, створення якого не є обов’язковим.

Як оскаржувати по-новому?

Скарга до органу оскарження (АМК України) подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель. Після розміщення скарги суб’єктом оскарження в електронній системі закупівель скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка. Скарга разом з реєстраційною карткою в день розміщення суб’єктом оскарження автоматично оприлюднюється на веб-порталі. Окрім цього, до скарги додаються документи та матеріали в електронній формі (у тому числі у вигляді pdf формату файла), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника, та документ про здійснення оплати за подання скарги до органу оскарження. Важливим є той факт, що подання скарги автоматично призупиняє проведення процедури публічної закупівлі.

Варто зазначити , що суб'єкту оскарження та замовнику надається право взяти участь у розгляді скарги, у тому числі шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу. Розгляд скарги є відкритим, усі бажаючі можуть бути присутніми на розгляді. Особи, присутні на розгляді, можуть використовувати засоби фото -, відео - та звукозапису.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]