Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
17.10.2023 15:34

Оскарження рішення ВЛК: що потрібно знати, та на чиїй стороні суд

Адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання "Калініченко та Партнери"

Сьогодні найбільшою проблемою українців є незнання та нерозуміння, як діяти в проблемній ситуації, куди звертатись, як захистити свої права.

Військово-лікарська комісія спрямована на те, щоб визначити ступінь придатності особи до військової служби. Водночас, згідно з висновком такої експертизи, може бути прийнято рішення щодо особливих умов служби. Також ВЛК потрібна, коли воїн отримав поранення та у подальшому претендує на визнання групи інвалідності, виплату компенсації та можливість доступу до якісних реабілітаційно-оздоровчих послуг та програм. Однак не завжди висновки, відображені за результатами проходження військово-лікарської комісії відповідають реальному стану здоров’я військовослужбовця і у останнього виникає право на вжиття заходів щодо їх оскарження. 

Про нюанси оскарження рішень військово-лікарської комісії поговоримо далі в статті. 

Щодо підстав оскарження. 

Нерідко трапляються ситуації, коли придатними до військової служби визнаються ті, хто має складні хронічні захворювання чи інші проблеми зі здоров’ям. 

До підстав для оскарження висновків ВКЛ належать:

- Неврахування існуючого захворювання, травми чи поранення.

- Неврахування взаємозв’язку двох або більше захворювань, травм або поранень.

- Обрання нижчого ступеню порушення функцій організму внаслідок захворювання, травми або поранення, ніж є насправді.

- Порушення процедури проведення медичного огляду, наприклад, встановлення факту відсутності/меншої важкості перебігу захворювання лікарем неналежної спеціалізації.

- Відсутність вказівки на придатність до конкретних видів військової служби та можливість або неможливість здійснення тих чи інших військових обов’язків військовослужбовцем у випадку визнання його обмежено придатним. 

За наявності однієї з перелічених підстав існують два способи оскаржити висновки: у досудовому порядку та через суд. 

Досудовий порядок оскарження.

Щоб оскаржити рішення військово-лікарської комісії без звернення до суду, людина може звернутися до лікарської комісії вищого рівня. Порядок звернення до вищестоящої ВЛК регламентований Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим Наказом Міністра оборони України 14.08.2008  № 402.

А саме, необхідно звернутися до тієї ВЛК, яка стоїть вище в ієрархії військово-лікарських комісій, ніж та ВЛК, яка надала висновок про придатність до військової служби. До таких вищестоящих ВЛК відносяться ВЛК регіону та Центральна ВЛК, яка займає найвищу позицію в цій адміністративній ієрархії.

Визначившись до якої ВЛК звертатися потрібно подати заяву та вказати причину перегляду постанови. Крім цього, надати усі наявні документи з проведеної ВЛК, висновок якої оскаржується, а також результати попередніх медичних обстежень. Водночас слід вказати на незгоду з висновком ВЛК нижчого рівня та на підстави для його оскарження, висловити прохання про проведення контрольного чи повторного медичного огляду тією ВЛК, до якої направляється це звернення.

Висновки регіональних ВЛК, в яких можна оскаржувати висновки нижчестоящих ВЛК, можна в свою чергу оскаржувати в Центральній ВЛК.

Водночас у спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією.

Розгляд таких звернень відбувається згідно вимог Закону України «Про звернення громадян». При цьому, оскарження висновку ВЛК не зупиняє його дію – тобто, до отримання висновку вищестоящої ВЛК про непридатність до військової служби, військовослужбовець має продовжувати її несення. 

Оскарження рішення ВЛК в судовому порядку. 

У разі непогодження із рішенням ВЛК його може бути оскаржено безпосередньо в судовому порядку. При цьому, звернення до суду є самостійним способом захисту, а саме тому не вимагається обов’язковий досудовий порядок оскарження.

Оскарження в суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України. Заявнику слід звернутися з відповідним позовом до адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної ВЛК або за місцезнаходженням заявника. При зверненні до суду, варто також подати заяву про забезпечення позову, у якій просити суд зобов’язати призупинити дію оскаржуваного висновку ВЛК до ухвалення рішення по суті спору.

Якщо людина спочатку звертається у досудовому порядку, то на оскарження висновку комісії у суді вона має три місяці з дня, коли отримала рішення про розгляд заяви. Якщо людина звертається відразу до суду, то має на це шість місяців з дня винесення постанови ВЛК.

Однак, для оскарження рішення ВЛК в судовому порядку не достатньо наявності лише медичних показників. Суд перевіряє законність рішення ВЛК лише в межах дотримання процедури його ухвалення. При встановленні порушення процедури ВЛК суд може прийняти рішення про її скасування. В той же час, дослідження медичної складової прийнятого рішення ВЛК не входить до компетенції суду.

Із аналізу сталої судової практики у правовідносинах щодо оскаржень рішень ВЛК можна дійти висновку, що при розгляді таких справ адміністративні суди першочергово мають встановити обставини наявності процедурних порушень військово-лікарськими комісіями при прийнятті рішень. Суди зазначають, що питання визначення наявності або відсутності певного діагнозу у позивачів та їх придатності (непридатності) до військової служби за результатами медичного обстеження є дискреційними повноваженнями військово-лікарської комісії, а тому суд не вправі перебирати на себе повноваження цього органу. Надання оцінки діагнозу позивачів на предмет того, чи підпадає він під дію статей Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступень придатності до військової служби, виходить за межі судового розгляду.

Верховний Суд у постанові від 13.06.2018 №806/526/16 зазначив, що у межах адміністративного процесу суд не вправі надавати оцінку професійним діям конкретних лікарів-членів ВЛК при застосуванні ними відповідних методів огляду позивача, дослідження медичної документації, визначенні діагнозів та відповідності їх конкретній статті Розкладу хвороб, оскільки це потребує спеціальних знань у медичній галузі.

При цьому, вирішення питання щодо надання оцінки діагнозу позивача, суд не може перебирати на себе, оскільки це, з поміж іншого, вимагає наявності медичної освіти та спеціальної підготовки.

Розглядаючи по суті спори у справах щодо оскарження рішень ВЛК, суд вправі перевірити законність висновку ВЛК лише в межах дотримання процедури прийняття цього висновку. Однак суд не може здійснювати власну оцінку підставності прийняття певного висновку, оскільки як попередньо зазначалося, суди не є спеціалізованими установами в медичній сфері і тому оцінка підставності висновку ВЛК виходить за межі необхідного дослідження в контексті застосування норм матеріального права.

Вказана позиція висловлена у постанові Верховного Суду від 30.04.2021 у справі № 160/12235/19, а також від 12.06.2020 у справі № 810/5009/1855.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи