Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
06.07.2014 01:01

Вважаєш себе патріотом України? Споживай енергію розумно!

Експерт з енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики

Концепція плану дій щодо вирішення першочергових завдань у сфері енергоефективності.(Оновлене)

Енергоефективність пропонує потужний та економічно обґрунтований інструмент для досягнення сталого енергетичного майбутнього. Підвищення енергоефективності може знизити потребу додаткових інвестицій в енергогенеруючу та транспорту інфраструктуру, скоротити витрати на енергоресурси, поліпшити здоров'я громадян, підвищити конкурентоспроможність та поліпшити добробут споживачів.

04 листопада 2014 р., виходячи з державних інтересів України та її громадян, керуючись Конституцією України та діючим законодавством України, міжнародними нормами та обов'язками України щодо їх імплементації, усвідомлюючи необхідність об'єднання зусиль заради здійснення послідовних кроків з енергоефективності, які неодмінно змінять Україну, налагодження відповідальних партнерських стосунків між громадськістю та гілками влади, укладено Меморандум про об’єднання експертів з політики енергоефективності.

З метою прискорення реформ в Україні, розвитку спроможності інституцій у забезпеченні енергетичної безпеки та надання сприяння у впровадженні директив ЄС, створено Громадську організацію «Експертна платформа з енергоефективності». До складу Платформи входять експерти, що мають практичний та управлінський досвід роботи у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики.

З огляду на проблеми з реалізацією державної політики щодо поліпшення енергоефективності в Україні, експерти Платформи сформулювали поточні рекомендації:

Теза визначення патріотизму -

«Вважаєш себе патріотом України? Споживай енергію розумно!»

Для наочності наводиться формула енергонезалежності України http://expe.energoeffect.org.ua/cgi-bin/feei_formulaUA.jpg

Екологічні вигоди також досягаються шляхом скорочення викидів парникових газів та зменшення забруднення повітря. Енергетична безпека - постійна доступність джерел енергії за доступною ціною. Крім того можна отримати прибуток від підвищення енергоефективності за рахунок зниження залежності від імпорту викопного палива.

Енергоефективність в світі стало "паливом" номер один.

Самий дешевий вид енергії  -  це енергія яку ми не споживаємо.

Капіталовкладення в енергоефективність є в три-чотири рази меншими, ніж в нову генерацію.

Стан виконання Державної цільової програми енергоефективності на момент формування нового Уряду не відповідає заявленим цілям, термінам та обсягам фінансування, в перекладі на звичайну мову - стан незадовільний.

Концепція основного плану дій в управлінні.

Перше – розробка та прийняття документу "Енергетична політика України".

Друге  - комплексна гуманітарно-технічна програма для всіх груп суспільства з формування енергоефективної свідомості та поведінки, передусім шляхом   навчання та державне замовлення на підготовку фахівців в сфері енергоефективності, введення обов'язкових  дисциплін з питань  енергоефективності в навчальні програми  НЗ МОУ.

Третє – гармонізація національних стандартів України з енергоефективності  з міжнародними нормативними документами, в першу чергу стандартів з термінології в сфері енергоефективності,  перехід на загальнодержавні стандарти енергоємності.

Четверте -  запровадження системи енергоменеджменту, передусім в організаціях  та на підприємствах які фінансуються з бюджету України.

П’яте - поділ сфер управління розвитком відновлюваної енергетики та поліпшенням енергоефективності. Чітке визначення єдиного ЦОВВ відповідального за формування політики енергоефективності.

Шосте – підвищення спроможності міст керувати місцевою енергетичною інфраструктурою та управляти споживанням, прийняти держпрограму поліпшення енергоефективності бюджетної сфери з найжорсткішим контролем за її виконанням.

Сьоме  - комплекс заходів державного стимулювання скорочення енергоємності економіки та термомодернізації житлового фонду.

Окремо, в рамках єдиного енергетичного комплексу України, Програма поетапного заміщення природного газу економічно обґрунтованими проектами відновлювальної енергетики і використання альтернативних енергоресурсів.

План заходів в нормативному забезпеченні сфери енергоефективності.

Одним з першочергових кроків є прийняття Кодексу "Про ефективне використання енергетичних ресурсів", законів "Про відновлювану енергетику" та нової редакції " Про альтернативні види палива". Причому закони повинні відповідати чинним директивам ЄС, починаючи з термінології, з чим  на сьогодні є суттєві проблеми.

Основним розділом Кодексу енергоефективності має бути - Національна стратегія поліпшення енергоефективності економіки України. Цей розділ повинен чітко сформулювати існуючу ситуацію, визначити вимірні показники для економіки в цілому і по галузях. Задати основні показники і час для їх досягнення.

Першим етапом і пріоритетом має бути ефективність споживання енергії.

Другий етап - енергоефективність транспортування.

Третій етап - корінна модернізація генерації, що саме по собі вирішує питання широкого заміщення і максимальної енергоефективності.

Всі ці етапи проходять при постійному супроводі інформаційної кампанії з формування енергоефективної свідомості суспільства.

Крім того, чіткі та однозначні сигнали влади про захист інвестора можуть кардинально змінити ситуацію з обсягами зовнішніх інвестицій в країну та залучення внутрішніх фінансових резервів населення.

Реформування Держенергоефективності:

- Питання регулювання розвитку відновлюваної електроенергетики передати в Міненерговугілля разом зі штатом одного департаменту; 

- Питання регулювання розвитку відновлюваної комунальної теплоенергетики передати в Міністерство регіонального розвитку зі штатом відповідного підрозділу;

- Відновлення наглядових функцій за обґрунтованістю енерговитрат в бюджетній сфері через сучасні системи постійного моніторингу та запобігання перевитрат ресурсів і бюджетних коштів на всіх рівнях;

- Створення мережі регіональних енергетичних агентств, спрямованих на реалізацію єдиної державної політики енергоефективності в регіонах, координації взаємодії з місцевими органами влади і верифікації результатів програм щодо поліпшення енергоефективності;

- Держенергоефективність необхідно підпорядкувати безпосередньо першому віце-прем'єру, відповідальному за економічні питання.

Оперативні і середньострокові завдання.

Агентство Держенергоефективності має визначати державну політику у сфері енергоефективності та створити загальнодоступні інструменти її реалізації з подальшим контролем за результатами реалізації цих інструментів.

Аналіз і кардинальна корекція держпрограми з енергоефективності. Аналіз доцільності наданих адресних пільг на предмет досягнутих результатів з відповідними висновками. Пріоритет енергоефективності, як основи енергобезпеки та енергонезалежності України, повинен бути підкріплений адміністративно.

Справедливість і відкрита структура формування нових тарифів. Тарифи можуть бути важкими для сприйняття, і до цього треба бути готовими, але вони повинні бути прозорими, справедливими, обґрунтованими та збалансованими з платоспроможністю населення, які не допускають провалу суспільства в енергетичну бідність.

У теплоенергетиці необхідно почати негайну ревізію резервних паливних господарств на об'єктах теплоенергетики та великих промислових споживачах газу. У ході ревізії встановити поточне стан об'єктів, стан і наявність резервного палива, можливість оперативного відновлення господарств.

Використання резервних паливних господарств істотно допомогло Україні в газову кризу січня 2009-го року.

Експерти громадської організації "Експертна платформа з енергоефективності" пропонують ці рекомендації органам державної влади України та міжнародним організаціям, як жест доброї волі, для початку системної роботи в сфері енергоефективності.

Сподіваємося, що даний крок буде сигналом для початку роботи з спільнотою професіоналів, яке представлено в Україні галузевими організаціями, які об'єднують фахівців, що мають багаторічний досвід. Часу на декларації не залишилося.Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]