Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
29.07.2019 15:03

Кодекс етики як елемент корпоративної культури компанії

Експерт в області комплаєнс-контролю

Питання доброчесності та етичної поведінки на сьогоднішній день є фундаментальним для подальшого стратегічного розвитку українських компаній.

Що таке етика?

Етика є специфічним поняттям, що характеризує взаємовідносини між людьми з точки зору моралі та цінностей. Тобто етичні стандарти визначають взаємовизнані правила поведінки працівників в межах компанії. Як правило, компанії фіксують прийнятні для них етичні стандарти та цінності у Кодексі етики, який затверджується найвищим органом управління компанії.

Які цілі розробки та впровадження Кодексу етики?

Кодекс етики має визначати індивідуальні для кожної компанії принципи та підходи до правил і стандартів поведінки усіх її працівників. Розробка та впровадження цього документа дозволить досягнути таких ключових цілей:

- зміцнити ділову репутацію компанії;

- забезпечити баланс між інтересами компанії, її власників, працівників та клієнтів;

- запобігти неприйнятній поведінці та порушенням;

- розвинути корпоративну культуру серед працівників;

- встановити контроль за дотриманням принципів доброчесності.

Що потрібно передбачити в Кодексі етики?

Кодекс етики є документом, що визначає індивідуальні для кожної компанії місію, цінності та прийнятні для усіх працівників стандарти поведінки. Також в даному документі фіксуються принципи та основні підходи до взаємодії між працівниками,  клієнтами, конкурентами, органами державної влади, правоохоронними органами, засобами масової інформації, політичними та громадськими організаціями.  

Надзвичайно важливо зафіксувати чітку позицію компанії щодо недопустимості корупційних проявів, запобігання конфліктам інтересів, дискримінації працівників чи клієнтів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням контролю за дотриманням встановлених норм (комплаєнс). При визначенні етичних цінностей доцільно врахувати особливості діяльності компанії, ринкові стандарти та наявні ризики. Якщо певні традиційні цінності компанія фактично сповідує впродовж тривалого проміжку часу, важливо їх зафіксувати для надання таким цінностям офіційного статусу.

Усі вимоги, правила та обмеження, що визначаються у Кодексі етки мають бути максимально чіткими, що унеможливлює їх неоднозначне трактування працівниками.

Хто має ознайомлюватись із Кодексом етики?

Постійний доступ до Кодексу етики повинні мати усі працівники компанії, а також її клієнти та партнери. Для цього доцільно опублікувати даний документ чи його витяг на веб-сайті компанії.  Керівництво компанії має забезпечити ознайомлення усіх працівників із даним документом, демонструючи на власному прикладі свою прихильність щодо безумовного дотримання вимог та обмежень, визначених Кодексом етики.

Як контролювати дотримання етичних стандартів?

Перед запровадженням процедур контролю за дотриманням Кодексу етики потрібно провести відповідне навчання усіх працівників. Для цього можуть використовуватись різноманітні підходи, зокрема колективне вивчення практичних ситуацій, що виникали у взаємовідносинах працівників компанії чи інших учасників ринку. Також може практикуватись залучення до навчання зовнішніх консультантів чи працівників різних підрозділів компанії. Окремі компанії практикують навчання не лише своїх працівників, а й основних контрагентів, висуваючи умовою співпраці прийняття партнерами визначених компанією цінностей та правил поведінки.

Надзвичайно важливо періодично доводити до працівників позицію вищого керівництва щодо обов’язкового дотримання вимог Кодексу етики для попередження комплаєнс-ризиків в діяльності компанії.

Процедури контролю за дотриманням вимог Кодексу етики чи періодичного перегляду таких вимог можуть виконуватись працівником чи підрозділом, які мають високий рівень довіри співробітників, або ж створеним для таких цілей колегіальним органом.

Які переваги отримає компанія від запровадження Кодексу етики?

Ефект від запровадження етичних стандартів наступає тоді, коли працівники усвідомлюють свою особисту відповідальність за успіх компанії та сповідують її цінності. Досягнення такого результати потребує певного часу та зусиль, направлених на впровадження навчальних та контрольних процедур. Позитивні результати від впровадження вимог Кодексу етики стануть відчутними не лише для працівників компанії, а й для її клієнтів та партнерів. Кодекс етики не повинен перетворюватись на формальний набір правил поведінки в  межах компанії, а стати зобов’язанням кожного працівника діяти з дотриманням визначених етичних стандартів.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи