Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
30.07.2017 17:41

Витрати на юридичні послуги. Підтвердження реальності

Юрист, податкове право

Судова практика показує, які первинні документи можуть підтвердити реальність отримання юридичних послуг як від ФОПів, так і від юридичних осіб, а також наскільки деталізованими повинні бути звіти про надані послуги.

Судова практика показує, які первиннідокументи можуть підтвердити реальність отримання юридичних послуг як відФОПів, так і від юридичних осіб, а також наскільки деталізованими повинні бутизвіти про надані послуги.

Probate-Lawyer-Roseville-CA.jpg

Для підтвердження реальності отриманняюридичних послуг окрім актіввиконаних робіт, також потрібні детальні звіти в розрізі розроблених юристом документів, витрачених ним годин, перелікуконтрагентів Позивача, по яким працював юрист. Також необхідні результати йогороботи: розроблені договори, первинні документи та інше.

В ухвалі ВАСУ від 05.07.2017 зазначено: «… між позивачем та його контрагентами-  ФОП 3, ФОП 4 укладенодоговори про надання юридичних послуг.

Як свідчить змістукладених договорів, послуги надаються шляхом усного та письмовогоконсультування з юридичних питань, складання проектів необхідних процесуальнихдокументів, скарг, претензій та позовних заяв тощо, надання консультаційнихпослуг щодо захисту інтересів замовника в органах судової влади, особистоїучасті та представництва замовника в загальних та господарських судах.

На підтвердженняфактичного надання юридичних послуг позивачем надано копії: актів здачі-прийняття робіт, звітів про виконані роботи, погоджених договорів до звітів про виконані роботи,банківських виписок про оплату послуг, платіжних доручень на перерахуноккоштів.

Наявні уматеріалах справи копії звітів провиконані роботи детально розкриваютьсуть наданих позивачу послуг, зокрема, містять відомості про конкретно надані послуги, кількість годин,затрачених на їх виконання, а також назвисуб'єктів господарювання із якими велось погодження та укладення договорів.

Матеріали справитакож містять результати наданих послуг, зокрема розробленіконтрагентами зразки документів, атакож копії договорів та первинних документів із контрагентами,з якими, згідно із звітами, оформлювали договори саме ФОП 3, ФОП 4.

В касаційнійскарзі Інспекція вказує на те, в актахздачі-прийняття робіт не ідентифіковано перелік послуг, їх зміст,вартість, разом з тим вказаніобставини також не є доказом не здійснення операцій, адже ступінь деталізації опису господарської операції у первинномудокументі законодавством не встановлена.

Умовоюдокументального підтвердження операції є можливістьна підставі наявних документів зробити висновокпро те, що витрати фактично понесені.Власне незаповнення у первинних облікових документах окремих позицій, які невпливають на зміст господарської операції, а також відсутність максимальної деталізації виду виконаних послуг не перешкоджає прийняттю цих документівдо обліку та не є свідченням відсутності виконаних господарських операцій.

Водночас, колегіяакцентує увагу на тому, що детальнийопис наданих юридичних послуг, хоч і наведених у актах, проте таківідомості  містять наявніу матеріалах справи копії  звітів».

В наступній справі між сторонамиукладено договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, але,фактично, мова йде в основному про юридичніпослуги.

ВАСУ в ухвалі від 18.05.2017 визнав такуоперацію нереальною, тому що первинні документи недостатньо деталізовані, не розкривають змістнаданої послуги та її обсяг. Відсутні результати отриманої послуги. аконсультації – це роздруківки зІнтернету.

Суд зазначив: «На підтвердження фактичного виконання вказанихдоговорів позивачем до суду надано копії податкових накладних, акти здачі-прийняття робіт, а також листи про звернення до контрагентаз проханням розроблення договору охорони, надання консультацій щодо податковогозаконодавства та проведення певних тендерних торгів.

Акти здачі - приймання робіт мають типовий зміст без конкретизації послуг, містять лише загальну назву -інформаційно-консультативні послуги, безрозкриття змісту та обсягу таких послуг в цілях господарської діяльності позивача.

В звітах про наданняінформаційно-консультаційних послуг, що надані Товариством, міститься виключно пояснення з ЛІГА.net., яка є загально доступною для всіх, що в своючергу не може підтверджувати надання інформаційно-консультаційних послугпозивачу саме ТОВ «Інтро Груп».

Надані позивачем листи про звернення до контрагента зпроханням розроблення договору охорони, надання консультацій щодо податковогозаконодавства та проведення певних тендерних торгів, також не підтверджуютьреальність господарських операцій за укладеними договорами, з огляду на те, що в зазначених листах, відсутні докази передання контрагенту вказаних запитів на отримання певнихконсультацій.

Позивачем ненадано документального підтвердження обґрунтування економічної та діловоїдоцільності придбання таких послуг, обґрунтуванняїх вартості, як не надано і підтвердженнявикористання отриманих послуг в безпосередній господарській діяльностіТовариства.

Позивачем ненадано також і конкретних прикладів результатівотриманих послуг, зокрема, копій укладених договорів,подання документів на проведення тендерів,письмових консультацій, довідок, звітів, які вказували на оптимізацію штату, збільшенняпродуктивності праці, проведення навчань з співробітниками тощо, тобто документів, які б вказували на фактичне отримання таких послуг.

Суд приходить довисновку, що Товариство повинно мати відповідні належно оформлені первиннідокументи, а наявність у позивача податкових накладних та актів здачі - приймання робіт, які не розкривають зміст та обсяготриманих послуг, за спірними операціями, як підстави формування витрат таподаткового кредиту, у даному випадку неє достатніми та вичерпними».


Отже, декларуючи витрати на юридичні послуги, потрібно деталізуватизвіти та не забувати про необхідність наявності результатів отриманих послуг уписьмовому вигляді.

 

Попередній допис: Підробка підписута реальність господарської операції

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи