Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
05.06.2017 22:13

Систематичність як складова підприємництва

Юрист, податкове право

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (ст. 42 ГКУ). Сис

 

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (ст. 42 ГКУ).

Систематично – це скільки?

11.jpg

В літературі є думка - якщо продаж товарів здійснюється протягом року понад чотири рази, така діяльність вважається систематичною .

Така позиція ґрунтується на Декреті КМ України від 17.03.1997 «Про податок на промисел» (далі – Декрет), в якому зазначено: «У разі коли продаж товарів здійснюється протягом календарного року більше чотирьох разів, така  діяльність  вважається систематичною  і  зобов'язує  громадян зареєструватися як суб'єкти підприємництва відповідно до чинного законодавства України» (ч. 2 ст. 5 Декрету).

Тобто, 5 разів – це систематично.

Така позиція підтримувалася судовою практикою.

Так, в постанові Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 07.09.2011 є посилання на цей Декрет та вимогу щодо «більше 4-х разів».

Оскільки в матеріалах справи відсутні докази того, що особа здійснювала продаж овочів та фруктів систематично, більше 4-х разів, Суд постановив, що в її діях відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 164 КУпАП.

Декрет також застосовувався міськрайонними судами у рішеннях за 2012 рік та в інших рішеннях 2011 року (ще 1 рішення).

Навіть в постанові за 2017 рік Дергачівський районний суд Харківської області зазначає: «Відповідно до чинного законодавства систематичною вважається діяльність у разі, коли продаж товарів, надання послуг чи ін. здійснюється протягом календарного року більше чотирьох разів». 

Нажаль, суд не пояснив, відповідного до якого саме законодавства так вважається.

А це має важливе значення, адже згадуваний Декрет втратив чинність 01.01.2011, тому дуже цікаво, на яке саме законодавство посилався районний суд у 2017 році.

Цікавим є, також, посилання цього суду на ЗУ «Про підприємництво», який втратив чинність 01.01.2004. що не завадило суду застосувати даний Закон до відносин, що мали місце в 2017 році.

Але, як наразі визначити «систематичність», враховуючи, що Декрет все ж таки втратив чинність у 2011 році?

Напевно, можна звернутися до постанови Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 № 3 «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» (далі – Постанова ВСУ).

В п. 4 Постанови ВСУ зазначено: «Під  здійсненням  особою,  не  зареєстрованою  як  суб'єкт підприємництва, будь-якого виду підприємницької діяльності з числа тих, що підлягають ліцензуванню, слід розуміти діяльність фізичної особи, пов'язану   із  виробництвом  чи  реалізацією  продукції, виконанням робіт,  наданням послуг з метою отримання прибутку, яка містить ознаки  підприємницької,  тобто  провадиться  зазначеною особою безпосередньо самостійно,  систематично (не менше  ніж  три рази протягом одного календарного року) і на власний ризик».

Тобто, ВСУ вважає, що «систематично» - це 3 рази, а не 5, як по Декрету.

На даний висновок ВСУ посилаються суди у 2017 році, наприклад Білгород-Дністровсьийо міськрайонний суд у постанові від 20.04.2017 або Краснолиманський міський суд Донецької області у постанові від 12.05.2017 та Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в постанові від 12.05.2017.

Таким чином, щоб довести, що систематично – це 3 рази і більше, можна посилатися на постанову ВСУ за 2003 рік та практику місцевих судів за 2017 рік, але ВСУ ніяк не обґрунтував такий висновок, тому наші пошуки продовжуються.

Якщо говорити про конкретну господарську діяльність, що пов’язана з перевезенням автомобілем, то потрібно звернути увагу на такі судові рішення.

В постанові міськрайонного суду від 31.08.2011 зазначено: «Відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про автомобільний транспорт» у разі коли експлуатація легкового автомобіля здійснюється протягом календарного року більше чотирьох разів, така діяльність вважається систематичною і зобов'язує громадян зареєструватися як суб'єкти підприємництва відповідно до чинного законодавства України.

Однак, в матеріалах справи відсутні відомості щодо систематичного надання транспортних послуг автомобілем таксі ».

Продивившись зазначений Закон у різник редакціях за різні періоди, нам не вдалося знайти норму, в якій дано визначення «систематичності» через «більше 4-х разів».

Тому, нам не зрозуміло посилання суду на норму, яку не можна знайти на рада гов юа в ЗУ «Про автомобільний транспорт».

Одному суду все таки пощастило. Особа здійснювала діяльність протягом 2 років поспіль, тому у суду не виникло сумнівів щодо її систематичності.

Так, в ухвалі Київського районного суду м. Харкова від 26.04.2017 зазначено: «Аналізуючи ознаки притаманні підприємницькій діяльності, можна зробити висновок про те, що остання передбачає систематичне прийняття особою самостійних рішень щодо здійснення операцій, спрямованих на отримання прибутку, що супроводжується прийняттям взятих на себе ризиків. Таким чином, продаж ОСОБА_3 протягом 2015 - 2016 років великої кількості однотипних об'єктів нерухомості є свідченням систематичної діяльності, як ще однієї з ознак підприємництва».

Але, у більшості випадків, суди просто зазначають: «Тобто, однією із обов'язкових ознак підприємницької діяльності є систематичність її здійснення. Однак, в матеріалах справи відсутні відомості щодо систематичного зайняття господарською діяльністю  особою».

При цьому, суди не дають визначення систематичності та не намагаються надати будь-які рекомендації з цього приводу. Приклади: один, два, три, чотири.

В постанові від 04.05.2017 зазначено: «Крім того, відсутня інформація про самостійність, регулярність та тривалість діяльності ОСОБА_1 отримання від такої діяльності прибутку».

В постанові від 24.04.2017 зазначено: «В матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили про здійснення ОСОБА_1 не забороненої законом самостійної, систематичної та ініціативної підприємницької діяльності. Окремі, епізодичні факти продажу тютюнових виробів з рук не підпадають під визначення підприємницької діяльності.

Один суд в постанові від 15.05.2017 зазначив, що діяльність особи свідчить про повторність, а не систематичність: «До того ж докази того, що Особа здійснював виготовлення меблів та дзеркал систематично, у матеріалах справи відсутні та судом не здобуті, зокрема, акти перевірок від 29.06.2016 р. та від 09.11.2016 р., а також пояснення осіб свідчать лише про повторність виготовлення та продажу виробів із скла особою, однак не свідчить про систематичність вказаного виду діяльності».

Але, приз за гуманність отримує Попаснянський районний суд Луганської області, який в постанові від 28.04.2017 зазначив наступне: «Особа до суду не з'явилась, у письмових поясненнях зазначила, що 11.02.2017 вона везла після торгівлі на ринку у м. Попасна кондитерські вироби. Протягом останніх двох років вона здійснює роздрібну торгівлю кондитерськими виробами на ринку у м. Попасна, щотижня, у вівторок, четвер, суботу та неділю, з метою отримання прибутку, отримуючи щомісячний дохід у розмірі 2000 грн.

Хоча письмові пояснення Особи містять твердження про здійснення роздрібної торгівлі кондитерських виробів з власної ініціативи, систематично, з метою отримання прибутку, однак це не підтверджується об'єктивними обставинами справи та будь-якими іншими доказами ».

Отже, чинне законодавство не містить визначення «систематичності» в аспекті здійснення підприємницької діяльності.

При цьому, у більшості судових справ, через недоведеність систематичності господарської діяльності, особи не притягаються до відповідальності.

Якщо казати про конкретні цифри, то є позиція ВСУ щодо розкриття терміну «систематичність» через здійснення певної діяльності 3 і більше разів, але даний висновок не підкріплений законодавством.


Попередній допис:  Операції, що не є господарською діяльністю, та нарахування зобов’язань з ПДВ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]