Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
05.06.2017 22:13

Систематичність як складова підприємництва

Юрист, податкове право

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (ст. 42 ГКУ). Сис

 

Підприємництво - це самостійна,ініціативна, систематична, навласний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктамигосподарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальнихрезультатів та одержання прибутку (ст. 42ГКУ).

Систематично – це скільки?

11.jpg

В літературі є думка - якщо продаж товарів здійснюється протягом року понад чотири рази, така діяльність вважається систематичною .

Така позиція ґрунтується на Декреті КМ України від 17.03.1997 «Проподаток на промисел» (далі – Декрет), в якому зазначено: «У разі коли продаж товарів здійснюється протягом календарного року більше чотирьох разів, така  діяльність  вважається систематичною  і зобов'язує  громадянзареєструватися як суб'єкти підприємництва відповідно до чинного законодавстваУкраїни» (ч. 2 ст. 5 Декрету).

Тобто, 5 разів – це систематично.

Така позиція підтримувалася судовоюпрактикою.

Так, в постанові Хмельницького міськрайонного судуХмельницької області від 07.09.2011є посилання на цей Декрет та вимогу щодо «більше4-х разів».

Оскільки в матеріалах справи відсутнідокази того, що особа здійснювала продаж овочів та фруктів систематично, більше4-х разів, Суд постановив, що в їїдіях відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 164 КУпАП.

Декрет також застосовувався міськрайоннимисудами у рішеннях за 2012 рікта в інших рішеннях 2011 року(ще 1 рішення).

Навіть в постанові за 2017рік Дергачівський районний суд Харківської області зазначає: «Відповідно до чинного законодавства систематичною вважається діяльність уразі, коли продаж товарів, надання послуг чи ін. здійснюється протягомкалендарного року більше чотирьох разів». 

Нажаль, суд не пояснив, відповідного доякого саме законодавства так вважається.

А це має важливе значення, аджезгадуваний Декрет втратив чинність01.01.2011, тому дуже цікаво, на якесаме законодавство посилався районний суд у 2017 році.

Цікавим є, також, посилання цього судуна ЗУ «Про підприємництво», який втратив чинність 01.01.2004. що не завадило суду застосувати даний Закон до відносин, щомали місце в 2017 році.

Але, як наразі визначити «систематичність», враховуючи, що Декрет все жтаки втратив чинність у 2011 році?

Напевно, можна звернутися до постанови Пленуму Верховного Суду Українивід 25.04.2003 № 3 «Про практикузастосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини усфері господарської діяльності» (далі – Постанова ВСУ).

В п. 4 Постанови ВСУ зазначено: «Під здійсненням  особою,  не зареєстрованою  як  суб'єкт підприємництва, будь-якого виду підприємницькоїдіяльності з числа тих, що підлягають ліцензуванню, слід розуміти діяльність фізичноїособи, пов'язану   із виробництвом  чи  реалізацією продукції, виконанням робіт,  наданнямпослуг з метою отримання прибутку, яка містить ознаки  підприємницької,  тобто  провадиться  зазначеною особою безпосередньосамостійно,  систематично (не менше  ніж  три рази протягом одного календарного року)і на власний ризик».

Тобто, ВСУ вважає, що «систематично» -це 3 рази, а не 5, як по Декрету.

На даний висновок ВСУ посилаються суди у2017 році, наприклад Білгород-Дністровсьийоміськрайонний суд у постанові від 20.04.2017або Краснолиманський міський суд Донецької області у постанові від 12.05.2017 та Хмельницькийміськрайонний суд Хмельницької області в постанові від 12.05.2017.

Таким чином, щоб довести, щосистематично – це 3 рази і більше, можнапосилатися на постанову ВСУ за 2003рік та практику місцевих судів за 2017рік, але ВСУ ніяк не обґрунтував такийвисновок, тому наші пошуки продовжуються.

Якщо говорити про конкретну господарськудіяльність, що пов’язана з перевезенням автомобілем, то потрібно звернутиувагу на такі судові рішення.

В постанові міськрайонного суду від 31.08.2011 зазначено: «Відповідно до вимог ст. 39 ЗаконуУкраїни «Про автомобільний транспорт» у разі коли експлуатаціялегкового автомобіля здійснюється протягомкалендарного року більше чотирьох разів, така діяльністьвважається систематичною ізобов'язує громадян зареєструватися як суб'єкти підприємництва відповідно дочинного законодавства України.

Однак,в матеріалах справи відсутні відомості щодо систематичного надання транспортних послуг автомобілем таксі ».

Продивившись зазначений Закон у різникредакціях за різні періоди, нам не вдалося знайти норму, в якій дано визначення«систематичності» через «більше 4-х разів».

Тому, нам не зрозуміло посилання суду нанорму, яку не можна знайти на рада гов юав ЗУ «Про автомобільний транспорт».

Одному суду все таки пощастило. Особа здійснюваладіяльність протягом 2 років поспіль,тому у суду не виникло сумнівів щодо її систематичності.

Так, в ухвалі Київського районного суду м. Харковавід 26.04.2017 зазначено: «Аналізуючи ознаки притаманні підприємницькійдіяльності, можна зробити висновок про те, що остання передбачає систематичне прийняття особоюсамостійних рішень щодо здійснення операцій, спрямованих на отримання прибутку,що супроводжується прийняттям взятих на себе ризиків. Таким чином, продажОСОБА_3 протягом 2015 - 2016 роківвеликої кількості однотипних об'єктів нерухомості є свідченням систематичної діяльності, як ще однієїз ознак підприємництва».

Але, у більшості випадків, суди простозазначають: «Тобто, однією ізобов'язкових ознак підприємницької діяльності є систематичність її здійснення. Однак, в матеріалах справи відсутні відомості щодо систематичногозайняття господарською діяльністю  особою».

При цьому, суди не дають визначеннясистематичності та не намагаються надати будь-які рекомендації з цього приводу.Приклади: один, два, три, чотири.

В постанові від 04.05.2017 зазначено: «Крімтого, відсутня інформація про самостійність, регулярність та тривалістьдіяльності ОСОБА_1 отримання від такої діяльності прибутку».

В постанові від 24.04.2017 зазначено: «Вматеріалах справи відсутні докази, які б свідчили про здійснення ОСОБА_1 незабороненої законом самостійної, систематичноїта ініціативної підприємницької діяльності. Окремі, епізодичні факти продажу тютюнових виробів з рук непідпадають під визначення підприємницької діяльності.

Один суд в постанові від 15.05.2017 зазначив, що діяльність особи свідчить про повторність, а не систематичність: «До того ж докази того, що Особа здійснюваввиготовлення меблів та дзеркал систематично,у матеріалах справи відсутні та судом не здобуті, зокрема, акти перевірок від29.06.2016 р. та від 09.11.2016 р., а також пояснення осіб свідчать лише про повторність виготовлення та продажувиробів із скла особою, однак несвідчить про систематичність вказаного видудіяльності».

Але, приз за гуманність отримує Попаснянський районний суд Луганської області, який впостанові від 28.04.2017 зазначив наступне: «Особа до суду не з'явилась, у письмовихпоясненнях зазначила, що 11.02.2017 вона везла після торгівлі на ринку у м. Попасна кондитерські вироби. Протягом останніх двох років вона здійснює роздрібну торгівлю кондитерськими виробами на ринку у м. Попасна, щотижня, у вівторок, четвер, суботу танеділю, з метою отримання прибутку,отримуючи щомісячний дохід у розмірі 2000грн.

Хочаписьмові пояснення Особи містятьтвердження про здійснення роздрібної торгівлі кондитерських виробів звласної ініціативи, систематично, зметою отримання прибутку, однак це непідтверджується об'єктивними обставинами справи та будь-якими іншими доказами ».

Отже, чиннезаконодавство не містить визначення «систематичності»в аспекті здійснення підприємницької діяльності.

При цьому, у більшості судових справ,через недоведеність систематичності господарської діяльності, особи непритягаються до відповідальності.

Якщо казати про конкретні цифри, то єпозиція ВСУ щодо розкриття терміну «систематичність» через здійснення певноїдіяльності 3 і більше разів, але данийвисновок не підкріплений законодавством.


Попереднійдопис:  Операції, що не є господарською діяльністю, та нарахування зобов’язань зПДВ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net