Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
16.03.2018 19:24

Обов’язковість відповіді на запит податкового органу

Адвокат (судовий захист), магістр права

Верховний суд дослідив питання обов’язковості надання відповіді та інформації на запит податкового органу, а також випадки коли платник податків звільнений від вказаного обов’язку.

Запрос_ответ.jpg

02 березня 2018 року Верховний Суд ускладі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в контекстісправи №820/2762/17, адміністративне провадження №К/9901/4288/17 (ЄДРСРУ №72551847) досліджував доволі розповсюджену ситуацію щодо визнання нечинним таскасування наказу про проведення перевірки платника податку з підстав неотримання (відмови від надання) відповіді на запит податкового органу.

У даній справі платник податку надавписьмову відповідь, у якій відмовив у наданні інформації тадокументів, що зазначені в запиті, у зв'язку із невідповідністюнаданого запиту вимогам, передбаченим положенням п.73.3 ст.73 Податковогокодексу України, а також з посиланням на те, що у запиті не визначено жодної зпередбачених законодавством підстав для його надсилання.

З урахуванням зазначеного начальникомподаткового органу винесений наказ «Про проведення документальної позаплановоївиїзної перевірки Товариства…».

Суд вказує, що відповідно до пункту75.1 статті 75 Податкового кодексу України документальні перевірки проводятьсяконтролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку,встановлених Кодексом.

Згідно із абзацом четвертим підпункту75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України документальнапозапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу іпроводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених Кодексом.

ВАЖЛИВО: Перелік обставин, за наявності яких контролюючий органможе призначити документальну позапланову перевірку, передбачено пунктом 78.1статті 78 Податкового кодексу України.

Закону України від 21 грудня 2016року № 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращенняінвестиційного клімату в Україні" (далі по тексту - Закон № 1797), якийнабрав чинності з 1 січня 2017 року (за виключенням окремих статей), доПодаткового кодексу України вносяться зміни, що стосуються контрольно-перевірочноїроботи.

Законом № 1797 уточнено підстави дляпроведення позапланових документальних перевірок. Зокрема, підпункт 78.1.1пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України доповнено змістом, що надаєможливість проведення позапланової перевірки також у разі отримання інформації,яка свідчить про порушення вимог податкового законодавства.

При цьому підпунктами 78.1.1, 78.1.9п. 78.1 ст. 78 Кодексу встановлено термін для надання платниками податківпояснень на запит контролюючого органу - 15 робочих днів з дня, наступного заднем отримання запиту, та вимоги до його змісту.

Отримання податкової інформації танаправлення запитів контролюючими органами регламентовано статтею 73Податкового кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня2010 року № 1245 "Про затвердження Порядку періодичного подання інформаціїорганам державної податкової служби та отримання інформації зазначенимиорганами за письмовим запитом" (далі - Порядок). Зокрема, чітко визначеноперелік підстав для направлення суб'єкту господарювання запиту про поданняінформації, а також вимоги до його оформлення.

Так, відповідно до пункту 73.3 статті73 Кодексу контролюючі органи мають право звернутися до платників податків таінших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про поданняінформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом),необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, таїї документального підтвердження.

ВАЖЛИВО: За змістом пункту 10 Порядку встановлено, що запит щодоотримання податкової інформації від платників податків та інших суб'єктівінформаційних відносин оформляється на бланку органу державної податковоїслужби та підписується керівником (заступником керівника) зазначеного органу. Узапиті зазначаються: посилання на норми закону, відповідно до яких органдержавної податкової служби має право на отримання такої інформації; підставидля надіслання запиту; опис інформації, що запитується, та в разі потребиперелік документів, що її підтверджують.

У разі, коли запит складено зпорушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому пункту 73.3 статті 73Кодексу, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь натакий запит.

Колегія суддів зазначає, що вимоги,які висуваються до змісту запиту є нормативно визначеними і поширювальномутлумаченню не підлягають.

(!!!) З матеріалів справи вбачається,що запити, направлені відповідачем на адресу позивача містили вказівку нафактичну і правову підстави направлення запиту - підпункти 78.1.1, 78.1.4пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України, а також обставини, встановленіна наслідком діяльності інформаційних систем автоматизованого моніторингу.Запити містили опис інформації, що запитується, та орієнтовний перелікдокументів, що її підтверджують.

За таких обставин на позивачапокладався обов'язок щодо надання інформації, про надання якої і складенийзапит податкового органу.

ВИСНОВОК: Окремі дефекти запиту пронадання інформації і наказу про призначення податкової перевірки для вирішенняоспорюваного питання значення немає, оскільки відповідно доусталеної судової практики, зокрема, відсутність або неповнота посилань наконкретні пункти Кодексу не повинні розглядатися як підстава для визнаннянаказу протиправним, якщо зі змісту такого наказу видається за можливеідентифікувати передбачену законодавством фактичну підставу для призначеннявідповідної перевірки.

Тобто, фактичною підставою дляпроведення позапланової виїзної перевірки платника податку стало ненадання нимпояснень та їх документального підтвердження на обов'язковий письмовий запитподаткового органу, який сформовано на підставі інформації з інформаційнихсистем автоматизованого моніторингу.

З урахуванням зазначеного вбачається,що відмова платника податку від надання відповіді (інформації) на запитподаткового управління повинна бути обґрунтованою та змістовною… адже впротивному випадку на останнього чекає податкова перевірка!!!

Матеріал по темі: «Вимоги до запиту податкового органу про надання інформації»

 

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]