Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
22.01.2018 20:40

Касаційне провадження у справі про адміністративне правопорушення

Адвокат (судовий захист), магістр права

Правова можливість касаційного оскарження в порядку адміністративного судочинства у справі про адміністративне правопорушення.

cуд.jpg

Згідно інформації правового управління Верховного Суду Україниостанній постійно відстоював позицію щодо необхідності законодавчогозакріплення процедури касаційного оскарження рішень апеляційних судів у справахпро адміністративні правопорушення. Зокрема, якщо в санкції статті КУпАПпередбачено можливість призначення адміністративного стягнення у виді арешту(незалежно від наявності інших альтернативних стягнень), то винному або іншимзаінтересованим особам має бути надано законом право касаційного оскарженнярішення суду апеляційної інстанції. 

Разом з тим, 03.01.2018 р. Верховний суд в контекстісправи №520/13175/17 (ЄДРСРУ№ 71469796),  09.01.2018  р. у справі № 221/3363/17  (ЄДРСРУ №71511099) та 12.01.2018  у справі № 509/2186/17 (ЄДРСРУ №71540754) остаточно вказав, що скарги у справах про адміністративніправопорушення касаційному оскарженню не підлягають. 

Так, статтею 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»визначено, що суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законівУкраїни, керуючись при цьому принципом верховенства права.

Відповідно до ст. 8 Конституції України визнається і діє принципверховенства права, Конституція України має найвищу юридичну силу, а закони таінші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України іповинні відповідати їй. 

Виходячи з основних засад судочинства згідно з п. 8 ч.1 ст. 129Конституції України право на касаційне оскарження судового рішеннязабезпечується виключно у визначених законом випадках, що повністю відповідаєвимогам статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод тапрактиці ЄСПЛ щодо можливості держави встановлювати певні обмеження права наперегляд судового рішення судами вищого рівня (рішення  у  справах:  «Ашингдейн   проти   Сполученого  Королівства» від28.05.1985, «Кромбах проти Франції» від 13.02.2001). 

Правила, які конкретизують положення Конституції України щодо обмеженняможливості касаційного оскарження рішень суду також визначені у КУпАП. Так,відповідно до ст. 294 КУпАП постанова судді у справі про адміністративнеправопорушення може бути оскаржена до апеляційного суду, при цьому, постановаапеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, єостаточною і оскарженню не підлягає.

ВАЖЛИВО: Отже, Кодексом України про адміністративніправопорушення не передбачена можливість касаційного оскарження постановиапеляційного суду у справі про адміністративне правопорушення

Також, необхідно зазначити, що забезпечене Конституцією Україниправо на судовий захист і забезпечене Європейською конвенцією з прав людини таосновоположних свобод право на справедливий суд не порушуються такимивикладеними у законах процесуальними механізмами допуску до касаційногоперегляду.

Зважаючи на наведене, керуючись принципом верховенства права приздійсненні правосуддя, виходячи з основних засад судочинства, якими відповіднодо п. 8 ч. 1 ст. 129 Конституції України є забезпечення права на касаційнеоскарження судового рішення виключно у визначених законом випадках, а такожвраховуючи те, що касаційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягаєоскарженню в касаційному порядку, суд вважає, що необхідно  відмовити увідкритті касаційного провадження. 

ВИСНОВОК: Отже, рішення, ухвалене в порядку, встановленому КодексомУкраїни про адміністративні правопорушення, у справі про адміністративнеправопорушення не підлягає касаційному розгляду у порядку адміністративногосудочинства.

Аналогічна правова позиція висловлена Верховним Судом України упостанові від 21.12.2016 року по справі № 21-2366а16.

 

Матеріал по темі: «ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПРОАДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ: СУДОВИЙ ЗБІР»

 

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи