Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
24.10.2017 11:33

Про «завірені копії судових рішень» які додаються до касаційної скарги

Адвокат (судовий захист), магістр права

Вищий адміністративний суд України про «належним чином завірені копії судового рішення», які додаються до касаційної скарги.

згідно з оригіналом 2.jpg

Вищийадміністративний суд України в ухвалах від 12 жовтня 2017 року у справі № К/800/32966/17, (ЄДРСРУ № 69590569), від 10 жовтня2017 у справі № К/800/32569/17 (ЄДРСРУ №69590528), від 10 жовтня 2017 р. № К/800/32565/17 (ЄДРСРУ № 69590463) та ін. зазначав,що скаржником до касаційної скарги додано роздрукований із Єдиного державногореєстру судових рішень текст рішення апеляційної інстанції.

Водночас, надаючи копію оскаржуваного судового рішення,скаржнику необхідно врахувати наступне.

За приписами частини 1 статті 158 Кодексу адміністративногосудочинства України судове рішення, яким суд вирішує спір по суті, викладаєтьсяу формі постанови.

В свою чергу, визначення поняття судового рішення та копіїсудового рішення, міститься також у абзацах 6 і 9 Порядку ведення Єдиногодержавного реєстру судових рішень, затвердженого постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 25 травня 2006 року № 740.

(!!!) Судовимрішенням, у розумінні вищезазначених норм Порядку, є вирок, рішення, постанова,ухвала, окрема ухвала (постанова) суду, що ухвалені (постановлені) судами укримінальних, цивільних, господарських справах, у справах адміністративноїюрисдикції та у справах про адміністративні правопорушення, а також судовийнаказ, виданий в порядку наказного провадження у цивільних справах.

Копією судового рішення на паперовому носії є документ,виготовлений в апараті суду з використанням або без використання комп'ютерноїтехніки, інформація в якому викладена у формі текстових даних та зафіксована напапері.

Отже, чинне законодавство України розрізняє поняття «судоверішення» та «копія судового рішення» і наділяє їх конкретним змістом.

Також, правила ведення діловодства у Вищому адміністративномусуді України, апеляційних та окружних адміністративних судах встановлює, апорядок роботи з документами регламентує Інструкція з діловодства вадміністративних судах України, затверджена наказом Державної судовоїадміністрації України від 17 грудня 2013 року № 174 (далі - Інструкція).

За приписами пунктів 6.6.19, 6.6.18, абзацу 2 пункту 6.8.9помічник судді або особа, яка його заміщує, здійснює оформлення копій судовихрішень для надіслання сторонам у справі відповідно до вимог процесуальногозаконодавства.

ВАЖЛИВО: Копії ухвали повинні бути засвідчені написом «З оригіналомзгідно» із зазначенням найменування посади, особистого підпису особи, яказасвідчує копію, її ініціалів та прізвища. Підпис помічника судді або особи,яка його заміщує, яким засвідчується копія документа, скріплюється номерноюпечаткою, закріпленою за відповідним помічником судді таким чином, щоб відбитокпечатки охоплював останні кілька літер найменування посади особи, яка підписаладокумент.

Аналогічний порядок засвідчення копій документів визначенийпунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованоїсистеми документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчоїдокументації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженогонаказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55.

За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідченнякопії документа складається:

-зі слів "Згідно з оригіналом",

-назви посади,

-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів тапрізвища,

-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.

Якщо копія викладена на кількох аркушах, вони, як правило,повинні бути прошнуровані нитками через три проколювання голкою та назворотному боці останнього аркуша скріплені підписом відповідальної особиапарату суду і печаткою із зазначенням кількості зшитих аркушів, посади,прізвища, імені, по батькові відповідного працівника апарату суду.

ВИСНОВОК: Надання саме таких копій оскаржуваних рішень судів першоїта апеляційної інстанцій і вимагає частина 5 статті 213 Кодексуадміністративного судочинства України, а отже роздрукований із Єдиногодержавного реєстру судових рішень текст рішення суду першої та апеляційноїінстанції не є належним та допустимим документом для відкриття касаційногопровадження у справі.

згідно з оригіналом.jpg

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи