Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
10.11.2017 22:30

Припинення поруки: правові підстави та умови

Адвокат (судовий захист), магістр права

Припинення договору поруки внаслідок непред’явлення кредитором позовної вимоги до поручителя в строки встановлені ст. 559 ЦК України. Судова практика Верховного суду України.

порука 2.jpg

Відповіднодо частини першої статті 553 ЦК України за договором поруки поручительпоручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку.Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

Згідно із частиною четвертою статті 559 ЦК України порукаприпиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі,якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від днянастання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги допоручителя. Якщо строк основного зобов'язання невстановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порукаприпиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одногороку від дня укладення договору поруки.

Відповідно до частини першої статті 251 ЦК України строком єпевний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичнезначення. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами(частина перша статті 252 ЦК України). Разом з тим із настанням певної події,яка має юридичне значення, законодавець пов'язує термін, який визначаєтьсякалендарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати (частинадруга стаття 251 та частина друга стаття 252 ЦК України).

В більшості договорів поруки не визначено строку, післязакінчення якого порука припиняється, оскільки умовами цього договорувстановлено, що його дія закінчується повним виконанням позичальником чипоручителем зобов'язань за кредитним договором.

Таким чином, у договорі поруки не встановлено строку її дії відповіднодо статті 252 ЦК України, а тому підлягають застосуванню норми частиничетвертої статті 559 цього Кодексу про те, що порука припиняється, якщокредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основногозобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя.

У відповідності до п. 24 роз'яснень Пленуму ВССУ, наданих упостанові від 30.03.2012р. №5 Про практику застосування судами законодавствапри вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин, постанов ВСУ від21 травня 2012 року у справі №6-20цс11, від 18 липня 2012року у справі №6-78цс12, від 29 січня 2014року у справі №6-155цс13, умовадоговору поруки про припинення поруки після повного виконання позичальникомсвоїх кредитних зобов’язань за кредитним договором не може вважатисявстановленим сторонами договору поруки строком припинення поруки. За такихобставин, порука на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК України припиняється, якщокредитор протягом 6 місяців від дня настання строку виконання основногокредитного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

Порука - це строкове зобов'язання, і незалежно від того, встановленийстрок її дії договором чи законом, сплив цього строку припиняє суб'єктивнеправо кредитора. Це означає, що строк поруки відноситься до преклюзивнихстроків.

У постановах Верховного Суду України від 17 вересня 2014 року(справа № 6-170цс13), 2вересня 2015 року (справа № 6-1077цс15) та від27 січня 2016 року (справа № 6-990цс15)викладено правовий висновок, відповідно до якого вимогу до поручителя провиконання ним солідарного з боржником зобов’язання за договором повинно бутипред’явлено в судовому порядку в межах строку дії поруки, тобто протягом шестимісяців з моменту настання строку погашення чергового платежу за основнимзобов’язанням (якщо умовами договору передбачено погашення кредиту періодичнимиплатежами), або з дня, встановленого кредитором для дострокового погашеннякредиту в порядку реалізації ним свого права, передбаченого частиною другоюстатті 1050 ЦК України, або з дня настання строку виконання основногозобов’язання (у разі якщо кредит повинен бути погашений одноразовим платежем).

Більше того,  якщо кредитор на підставі частини другої ст.1050 ЦК України змінив строк виконання основного зобов'язання, то передбаченийчастиною четвертою статті 559 цього Кодексу шестимісячний строк підлягаєобрахуванню від цієї дати (від 21 січня 2015 року №6-190цс14; 22 червня 2016 року №6-368цс16).

ВИСНОВОК: Отже, непред’явлення кредитором вимоги до поручителяпротягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язанняу разі, якщо строк дії поруки не встановлено, є підставою для припиненняостаннього, а отже, і обов’язку поручителя нести солідарну відповідальністьперед кредитором разом із боржником за основним зобов’язанням.

 

 

Матеріал по темі: «Виключніпідстави для припинення договору поруки: судова практика»

 

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи